Views
5 years ago

4 seksjon Symptomlindrende behandling

4 seksjon Symptomlindrende behandling

Gradering - økende

Gradering - økende dyspnoe Ofte akutt over kronisk dyspnoe Forverring over få uker eller måneder Angst Ofte oppvåkninger med plutselig subjektivt opplevd pustebesvær +/- cyanose +/- begynnende forvirring Anstrengt respirasjon, både i sovende og våken tilstand Taledyspnoe – pause hvert 15. sek. Ofte hoste og slim

Morfin Virker på hjernestammen, på det limbiske system, bronkiale reseptorer og det lille kretsløpet Morfin medfører at en rask overflatisk respirasjon endrer seg til en jevn normofrekvent og dyp respr .- som igjen forbedrer O2 opptak og dermed avlaster hjertet

Svimmelhet - Diagnostikk og behandling - Balanselaboratoriet
Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av ...
Behandling av vannlatningsproblemer
Retningslinjer for behandling ved akutt otitis media i allmennpraksis
Behandling av ungdom med rus og adferdsproblemer
HCC - Kurativt syftande behandling - Infektion.net
Forebygging og b h dli th behandling av arthrose
Behandling og rehabilitering ved hjerneslag - Fagforbundet
Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest
Akutt Koronar syndrom Nye retningslinjer og behandling
Alvorlige spiseforstyrrelser retningslinjer for behandling - Statens ...
Håndbok i Lindrende behandling - Helse Nord
Håndbok i lindrende behandling - Universitetssykehuset Nord-Norge
Kirurgisk behandling av prolaps - SFOG
behandling av - Norges Astma- og Allergiforbund
Forståelse og behandling av tvangslidelser
sygeplejefaglig udredning og behandling
?download=36296&file=Alternativ-behandling
Spørsmål og svar om ECT-behandling - Lundbeck
Kir. behandling øvre GI blødn.
Vi opkvalificerer og styrker kvaliteten i den vederlagsfri behandling
Behandling av kronisk nyresvikt i ... - Sykehuset Østfold
Forekomst Årsaker Diagnostikk Behandling
Behandling 2010 - nakos
Behandling af cancersmerter
Hjartesvikt - medisinsk behandling
Kirurgisk behandling av hydrocephalus
behandling av - Norges Astma- og Allergiforbund
Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke ... - IFAEMM