Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

oru.no

Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

Innkjøp innenfor avtale (2010)

Innkjøp som er gjort med leverandører ØRIK har interkommunale avtaler med representerer 31,6 % i

2009, 33,6 % i 2010 og 31,5 % i 2011.

Innkjøp som er gjort gjennom ØRIK med rammeavtaler for enkeltkommuner, enkeltanskaffelser og

anskaffelser uten bonus representerer 24,4 % i 2009, 26,5 % i 2010 og 26,1 % i 2011.

© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

19

More magazines by this user
Similar magazines