Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

oru.no

Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

5.1.8 Nannestad kommune

Totalt forbruk

Forbruket i Nannestad kommune har vokst med ca. 56 % fra 2009 til 2010. Økningen fra 2009 til

2010 skyldes en kraftig økning i investeringer fra 2009 til 2010. Denne økningen forklarer ca. 40

MNOK av økningen fra 2009 til 2010. Forbruket de 7 første månedene i 2011 ligger på ca. 89 MNOK.

Den røde grafen illustrerer antall leverandører og er redusert fra ca. 995 i 2009 til 962 i 2010. I 2011

er leverandørantallet på 713 de 7 første månedene av året.

De ekskluderte kategoriene representerer 26,5 MNOK i 2009, 28 MNOK i 2010 og 23,5 MNOK de 7

første månedene av hvert år. Kategorien kjøp fra IKS står for ca. 100 % av dette forbruket.

Forbruk per hovedkategori (2010)

I 2010 er fordelingen mellom driftsutgifter og investeringer ca. 60/40. Fordelingen i 2009 var 85/15 og

i 2011 75/25. Antall leverandører innen kategoriene driftsutgifter er ca. 930 og for kategorien

investeringer er det ca. 70 i 2010.

© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

7

mnd

De ekskluderte kategoriene tilhører driftsutgifter og har dermed ingen påvirkning på kategorien

20

More magazines by this user
Similar magazines