Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

oru.no

Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

Forbruk per underkategori (2010)

Som man ser av oversikten er det investeringer kjøp fra private, andre tjenester, eiendom og

forbruksmateriell som er de 5 største kategoriene. Disse kategoriene representerer ca. 85 % av

forbruket.

Som den røde grafen illustrerer er kategoriene med størst antall leverandører forbruksmateriell,

opplæring, andre tjenester, eiendom og inventar. Disse kategoriene står for 29 % av forbruket.

Om man inkluderer de ekskluderte kategoriene vil kategorien kjøp fra IKS representere den 3. største

kategorien.

10 største leverandører (2010)

I denne oversikten viser de blå søylene størrelsen på forbruket og den røde grafen viser akkumulert

forbruk i %.

Den største leverandøren i Gjerdrum kommune i 2010 er Agathon Borgen AS.

© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

27

More magazines by this user
Similar magazines