Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

oru.no

Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

KPMG gjennomførte i 2011 en global benchmark 1

av innkjøpsfunksjonen i en rekke bransjer, deriblant

kommuner. I denne undersøkelsen viste det seg at de sentrale innkjøpsorganisasjonene for

kommunene i undersøkelsen var bemannet slik at innkjøperne i snitt hadde ansvaret for en

kontraktsportefølje tilsvarende 125 millioner årlig.

6.3 Forretningsmodellen

Fra GAP-analysen pkt. 7.1.5 nedenfor uttrykker respondentene at de er enige om at

forretningsmodellen til ØRIK er hensiktsmessig for å oppnå målet med innkjøpssamarbeidet.

Fordelene med forretningsmodellen er at den skaper incentiver for ØRIK til å jobbe aktivt for å få

stadig mer forbruk under interkommunale avtaler. Dette vil øke inntektene til ØRIK. Økte inntekter

legger grunnlaget for å øke ØRIKs kapasitet ved ansettelse flere innkjøpere. Så fremt ØRIK forhandler

frem gode avtaler som implementeres i medlemskommunene, er dette en positiv spiral.

En annen fordel med den eksisterende forretningsmodellen er at ØRIKs økonomi holdes utenfor de

kommunale budsjettene. Dette gir ØRIK muligheten for å utvikle seg over tid, uten å være avhengig

av årlige budsjettbevilgninger. En ulempe som har vært trukket frem i evalueringen er at kommunene

betaler påslag til ØRIK når de bruker avtalene. Dette vurderer KPMG som en pedagogisk utfordring

hvor ØRIK ovenfor kommunene på en oversiktlig måte bør kommunisere fordelene ved å benytte

avtalene med ØRIKs påslag. Fordelene vil være betydelige i forhold til om den enkelte kommune

alene skal fremforhandle og forvalte avtalene. En må vise konkrete og lettfattelige eksempler på

hvilke prosessuelle besparelser medlemskommunene har ved å overlate inngåelse og oppfølging av

avtalene til ØRIK. Samtidig understreker dette også betydningen av at ØRIK utnytter sitt

storkundepotensial, og at betingelsene på avtalene ØRIK inngår på vegne av medlemskommunene

alltid må være svært gode.

1 Procurement Functional Excellence Benchmark 2011

© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

34

More magazines by this user
Similar magazines