Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

oru.no

Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

Kontonavn

X = Inkludert i

analyse Hovedkategori Underkategori

Nes Bibliotek - litteraturformidlingsprosjekt - -

Selvkostfond - feiing - -

Østgård skole - vedlikeh.fond - -

Rehabilitering - komm.bygg 2006 - -

Bundne investeringsfond formidlingslån - -

Disposisjonsfond - -

Driftsfond - -

- - -

Kapitalkonto - -

AVDRAG EKSTERNE LÅN - -

Kapitalkonto kjøp av aksjer og andeler - -

- - -

Kapitalkonto avdrag eksterne formidlingslån - -

- - -

Feilkonto - -

Mva.komp drift. Høy sats - -

Mva.komp drift Lav sats - -

Interimskonto arbeidsgiverkontrollen - -

Periodisering av fakturaer - -

Lev gjeld stat- og trygdeforvaltning - -

Lev gjeld forretnings- og sparebanker - -

Pensjon/Trekk/Forsikringer - -

Lev gjeld forsikringsselskap - -

Lev gjeld skadeforsikring - -

Lev gjeld egen og andre kommuner/fylker - -

Lev gjeld statlig eide foretak - -

Ou - trekk til KS - -

Lev gjeld private foretak - -

Lev gjeld husholdninger - -

Påløpte kostnader - -

© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

68

More magazines by this user
Similar magazines