Alfabetiskt och systematiskt register - Vänersborgs Söners Gille

vanersborgssonersgille.se

Alfabetiskt och systematiskt register - Vänersborgs Söners Gille

Wilhelmsson, Carl (1889­1972) gasverksarbetare VSG: 1935 1973 s.72 SL

Wolgast, Kurt (1893­1958) direktör VSG: 1919 1959 s.65 GH

von, se namnet

Wredberg, Birger (1896­1971) frisörmästare VSG: 1943 1972 s.46 SL

Wulf, Kurt (1903­1991) direktör VSG: 1963 1991 s.30 ea

Wädding, Åke (1918­1992) överingenjör VSG: 1988 1993 s.39 SGP

Vänerhall, Ragnar (1919­1964) taxeringsrevisor VSG: 1954 1965 s.63 TG

Wänerstam, Stig (1918­1995) försäljnningschef VSG: 1987 1995 s.75 SGP

Wärne, Albin (1890­1972) folkskollärare VSG: 1949 1973 s.76 SL

Zetterberg, Harry (1914­1966) sulfitarbetare VSG: 1964 1967 s.56 TG

Åberg, Axel Emanuel (1873­1938) föreståndare VSG: anges ej 1939 s.63 ea

Åberg, Bertil (1900­1991) brukstjänsteman VSG: 1955 1991 s.29 ea

Åberg, Lars­Göran (1943­1983) försäkringstjänsteman VSG: 1976 1984 s.67 SL

Ågren, Torsten (1903­1993) brukstjänsteman VSG: 1969 1993 s.44 SGP

Ågren, Torsten (1903­1993) brukstjänsteman VSG: 1969 1995 s.64 SGP

Åkerström, Gunnar (1892­1958) typograf VSG: 1926 1959 s.66 GH

Åkesson, Nils Erik (1922­2001) överstelöjtnant VSG: 1946 2001 s.76 AK

Åström, Fjalar (1893­1964) ombudsman VSG: 1933 1965 s.61 TG

Åström, Helge Elof (1902­1996) poliskommissarie VSG: 1982 1996 s.71 SGP

Åström, Waldemar (1912­1979) stadsombudsman VSG: 1974 1980 s.46 SS

49

VII. Organisationer

VII:1. Vänersborgs Söners Gille

VII:1 a) Artiklar

Ett 30­årsminne, Landshövding K. S. Husberg inviger den av Vänersborgs Söners Gille vid Brätte resta

minnesstenen, [foto] 1951 s. 77

Gillemästerskap i golf 2004 s. 112

Gillemästerskap i golf 2005 s. 142

Gillets styrelse år 1955, [foto] 1955 s. 141

Granat, Stellan: Kring Vänersborgs Söners Gilles Ålderdomshem 1997 s. 39

Granat, Stellan: Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift 50 år. Register 1981 s. särtryck ur VSGÅ 1981, fr. o.

m. s, 118

Gulz. Thorsten: Gunnar Hjorth in memoriam 1965 s. 3

Hjorth. Gunnar: Bertel Hallberg in memoriam 1954 s. 3

Hjorth. Gunnar: Vänersborgs Söners Gille 50 år. Förste åldermannens högtidstal vid jubileumsstämman

[...] 1955 1956 s. 33

Konstgåva till Gillet 1987 s. 27

Larsson, Stig: Tal vid kransnedläggning på Strandkyrkogården med anledning av Gillets 100­årsjubileum

2006 s. 3

Larsson, Stig: Vänersborgs Söners Gille 100 år 2005 s. 3

Lind, Sven: Vänersborgs söners Gille 75 år 1981 s. 3

Nordfelt, Alfred: Robert Stiberg in memoriam 1942 s. 3

Sandberg, Nils: Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift 30 år. Register 1961 s. bilaga

Styrelsen [för VSG] 1980: , [foto] 1980 s. 2

Vänersborgs Söners Gilles styrekse 1975, [foto] 1975 s. 2

Vänersborgs Söners Gilles styrekse 1975, [foto] 2002 s. 135

Vänersborgs Söners Gilles styrelse under 50 år 1956 s. 44

VII:1 b) Stadgar och reglementen

Bestämmelser för tilldelning av Vänrersborgs Söners Gilles 25­årsteckenj [åter publicerade i VSGÅ 1979,

s.66] 1972 s. 44

Bestämmelser för utdelandet av Vänersborgs Söners Gilles medalj 1956 s. 46

More magazines by this user
Similar magazines