Nordens apostel: - Foreningen Norden

www2.norden.no

Nordens apostel: - Foreningen Norden

FOTO: MARIT KLEPPE EGGE

10

PORTRETT: INGE LØNNING

Inge Lønning er for tiden inne i sin tredje periode på Stortinget, og har sittet i tre stortingskomiteer. For tiden er han opptatt av helsepolitkk og det nye pasienthotellet ved Rikshospitalet.

NORDISK NÆRMILJØ

Jo, vi var der. Inge Lønning har nettopp trukket

fram det som skjedde i Baltikum på 90-

tallet som et godt eksempel på hva nordisk

samarbeid i nærområdene kan bety.

– Her har vi i de nordiske landene gjort en

innsats som monner og som har gitt varige

resultater. Baltic Assembly er bygget opp med

Nordisk Råd som modell. Vi har tatt flere

initiativ i fellesskap, blant annet når det gjelder

nedrustning og nå senest i Hvite-Russland, forteller

Lønning.

Han merker det hele tiden. ”Folk flest” heier

på nordisk samarbeid. Sympatien går i alle

himmelretninger over Skagerrak, Østersjøen

og Norskehavet, og det til tross for at vi har

en forhistorie som viser at vi i perioder har

vært alt annet enn milde mot hverandre.

Assymetri både når det gjelder Nato-medlemskap

og tilhørighet i EU har heller ikke ødelagt

vitaliteten i det nordiske fellesskapet.

02/2008 www.norden.no

– Vi har felles historie, tilhører et felles

språkområde og har hatt et formalisert samarbeid

gjennom Nordisk Råd i over 50 år. Vi

har fått gjennomslag for praktiske fordeler som

passfrihet og felles arbeidsmarked. Det er slikt

som borgerne setter pris på. Men samarbeidet

har nok høyere status på grasrota enn i det parlamentariske

system og i media, innrømmer

Lønning, som har opplevd at det arrangeres

viktige møter i Nordisk Råd uten at norske medier

gjør særlig mer ut av det enn et skuldertrekk.

– Dette er et interessant. fenomen. Vanligvis

opplever vi at ”eliten” priser internasjonale

avtaler, mens grasrota er skeptisk. I nordisk

sammenheng ser vi altså det motsatte, sier

Lønning.

VERDENSBORGER-GENER

Selv har han blikk for mange former for samarbeid

med nær og fjern radius. Med passer-

spissen plassert i Norge, vil han helst slå sirkler

både omkring Norden og rundt Europa.

I de hektiske årene rundt forrige norske

folkeavstemning om EU, var det Lønning som var

leder i Europabevegelsen. Også i nordisk sammenheng

oppleves hans internasjonale perspektiv.

– Alle bergensere er jo verdensborgere av

natur, ler Lønning med skarre-r.

Han vokste opp i Fana hos foreldre som han

beskriver som ”meget samfunnsengasjerte”. I

gymnassamfunnet på Katten, klengenavnet på

Katedralskolen i Bergen, fikk Lønning testet

sine ferdigheter som debattant. Hvis han skal ta

imot rosen for å være en god retoriker, vet han

også hva han først og fremst kan takke det for:

De klassiske språkfagene.

– Jeg gikk latinlinjen, og som teologistudenter

lærte vi både hebraisk og gresk. Å stelle

med klassiske språk kaster mye av seg, ikke

bare med tanke på kulturdimensjonen. Har du

interesse for antikken, kan du ikke unngå retorikken,

sier Lønning.

More magazines by this user
Similar magazines