Nordens apostel: - Foreningen Norden

www2.norden.no

Nordens apostel: - Foreningen Norden

12

EU OG NORDEN

Den nordiske velferdsmodellen og EU:

Motsetning eller forutsetning?

”Truer EU den nordiske velferdsmodellen” lød spørsmålet en dag i Oslo i mai. Svarene varierte. Fra

noen nølende nei til mer bastante ikke! TEKST: PER RITZLER

Den nordiske samfunnsmodell kjennetegnes

som kjent av noen valg og verdier

som til sammen innebærer et samfunn med

en relativ god sosial trygghet, offentlige goder,

likestilling og valgmuligheter. Den nordiske

modell er konkurransedyktig på tross av, etter

manges mening et høyt skattenivå, og betraktes

av deler av verden som et forbilde.

SOLIDARITET OG RETTFERDIGHET

Spørsmålet om EU truer den nordiske samfunnsmodellen

var tema for en paneldebatt

i regi av Europakommisjonens delegasjon i

Oslo og Europakommisjonens representasjonskontor

i Stockholm. Begrunnelsen i følge

arrangørene var kort og grei; EU trenger mer

offentlig debatt. Paneldeltakeren Margot Wallström

er visepresident i Europakommisjonen,

og leder en demokratiseringsprosess i EU hvor

hun arbeider med å virkeliggjøre og forankre

viktige unionsverdier.

– Solidaritet og rettferdighet må få en mening,

sier hun; først da kan innbyggerne identifisere

seg med og engasjere seg i EU.

FELLES UTFORDRINGER

– I globaliseringsperspektiv skiller landene

i Norden seg ut, forteller Margot Wallström.

Vekst og sysselsetning ligger i verdenstoppen

og bygger på verdier som solidaritet, like-

stilling, fleksibilitet, sosial sikkerhet og sosial

dialog. EU er avgjort ikke noen trussel mot den

nordiske samfunnsmodell. Vi lever i en åpen

verden. Både Norden og EU har de samme

utfordringene; klima og miljø og stadig eldre

innbyggere samtidig som fødselstallene synker.

Vi må bygge verden videre på fremgangsrike

modeller, og der er Norden et forbilde, mener

Margot Wallström.

RETT OG BREDT

Margot Wallström fortalte ellers tidligere i år

på et EU-seminar i Stockholm at EU misunner

den nordiske folkelige forankringen. EU har

ikke noe tilsvarende til Foreningen Norden;

02/2008 www.norden.no

det finnes ikke noen Foreningen Europa. Og

mens EU har 23 språk, bærer nordensamarbeidet

preg av den nordiske, skandinaviske

språkforståelsen.

Foreningen Norden er en god idé, mener

Wallström. Her skapes møteplasser som gir

grobunn for avspente samtaler mellom mennesker

hvis mål er å dele hverandres erfaringer,

tanker og ideer. Vi lar oss inspirere, overbevise

eller endre standpunkt. Opinionsdannelsen

er viktig, og for å nå opinionen kreves semi-

narer, artikler, møter og samtaler; tiltak som tar

tid, og hvor ingen snarveier finnes. Foreningen

Norden handler rett og bredt, avsluttet Europakommisjonens

visepresident Margot Wallström.

“SPYTTEKOPP“

Finlands forholdsvis ferske utenriksminister

Alexander Stubb ga Oslo-seminaret klar

beskjed om at han ønsker få en slutt på at folk

bruker EU som “spyttekopp”.

“Alt som er dårlig kommer fra Brussel, mens

alt som er bra er nasjonalstatens egen fortjeneste”,

er et vanlig resonnement ifølge Alexander

Stubb. Utenriksministeren formulerte

derpå tre teser; (1) Norden hadde ikke hatt

en så velfungerende velferdsmodell som i dag

uten EU. (2) Det finnes også velfungerende

samfunnsmodeller i andre land og regioner,

hvorpå vi ikke skal tro at vi er best her oppe

i Norden. (3) Den største faren for en fortsatt

velfungerende nordisk samfunnsmodell er den

nordiske proteksjonismen, hvorpå han deretter

etterlyste en ærlig og faktabasert debatt om velferdssamfunnet.

– Det finnes for mye negativ populisme i

debatten i dag, sa Alexander Stubb.

UNDER PRESS

KrF-leder og tidligere president i Nordisk Råd,

Dagfinn Høybråten mente seminaret begynte å

nærme seg et hallelujamøte; noe de har erfaring

med i KrF, som han selvironisk påpekte.

– Den nordiske modell er under press,

mente Høybråten. Press i forhold til faglige

rettigheter, press i forhold til familie, trygd,

sosiale sikkerhetsnett og balanse mellom familie

og arbeidsliv, sa Høybråten men ga samtidig

honnør til EU for å ha spredt faglige rettigheter

også østover og sørover.

NØLENDE NEI

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne

Håkon Hanssen satte temaet sosial dumping

på agendaen og svarte et nølende nei på konferansens

hovedspørsmål; EU truer ikke vår

velferdsmodell.

– Nå, i denne time, sa statsråden og tok en

kikk på armbåndsuret, er 150.000 europeere på

jobb i Norge. Vi har sett flere tilfeller av sosial

dumping den siste tiden, hvor arbeidsgivere gir

blaffen i regler og avtaler. Vi må ta situasjonen

og utviklingen på alvor. Om vi derimot undervurderer

farer og problemer kan EU fort bli en

trussel, konstaterte statsråd Hanssen.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre mente

imidlertid at sosial dumping ikke har noe med

EU å gjøre.

– Det er like mye et norsk problem som vi

må gjøre noe med. Vi kommer ikke bort fra vårt

eget politiske ansvar, sa utenriksministeren.

KOMPROMISSER OG KONSENSUS

Ifølge partilederen for de svenske socialdemokraterna,

Mona Sahlin, er det nå på tide å

slutte å snakke om EU som en trussel.

– Vi har jo vært en del av EU i 14 år, sa hun.

Det er på tide å innse det nå. Vi skal ikke forsvare

den nordiske modellen fordi den er best i verden,

men fordi den er best for oss.

Margot Wallström gjorde til slutt seminaret

oppmerksom på at EU driver med kompromisser

og konsensus.

– Det er en politisk nødvendighet å kunne

kompromisse, sa hun. Men isteden er det EUs

ekstremer som kommuniseres; enten som

den store, mektige maktfullkommelige kolossen;

altså trusselbildet. Eller et EU som kun

beskjeftiger seg med størrelsen på jordbær eller

agurkenes bøy; altså latterliggjøringen.

More magazines by this user
Similar magazines