Nordens apostel: - Foreningen Norden

www2.norden.no

Nordens apostel: - Foreningen Norden

TEMA: LANDSMØTET 2008

Nordisk språkfellesskap –

en samfunnsøkonomisk nytteverdi

Nordisk samarbeidsminister Heidi Grande Røys mener en bedre skandinavisk språkforståelse vil

gagne samfunnsøkonomien. Ellers er det med inspirasjon og engasjement det nordiske politiske

samarbeid nå konsentrerer seg om samfunn, klima og miljø – med Foreningen Norden som

nødvendig klangbunn, ifølge samarbeidsministeren. TEKST: PER RITZLER

Det nordiske politiske samarbeid er for

tiden preget av globaliseringsprogrammet.

Et møte mellom de nordiske stats- og samarbeids-

ministrene på svenske Riksgränsen tidligere i år,

bekrefter den nordiske velferdsmodellen samt klima,

miljø og energiutfordringer som prioriterte

nordiske samarbeidsområder. Ikke minst med

tanke på klimatoppmøtet i København 2009.

STØRSTE FORSKNINGSPROGRAMMET

Som et ledd i klima- og miljøsatsingen tar i

disse dager det største nordiske forskningsprogrammet

rundt temaet form, gjennom en

koordinering og utvikling av de respektive

lands forskning.

– Svenskene er jo for eksempel langt

framme på alternative kilder som bioenergi

og varmepumper, mens Danmark er store på

vindkraft og vi i Norge på vannkraft. Energiforsk-ningsprogrammet

går ut på å dele erfaringer

og dekke hele kjeden fra utfordringer

til konsekvenser og løsingsmodeller. Vi må utvikle

en felles nordisk innovasjonsevne for å bli

ledende på klima, miljø og energi, forteller

Heidi Grande Røys.

GRENSEHINDRINGER

– Den nordiske velferdsmodellen er vårt

andre samnordiske politiske satsingsområde,

og der ser vi en økt mobilitet både i forhold

til arbeid, studier, bosetting og besøk forteller

samarbeidsminister Grande Røys. Dette stiller

enda større krav på arbeidet med å fjerne unødvendige

grensehindringer. Andre utfordringer

innen rammen for den nordiske velferds-

modellen er den demografiske sammensetningen,

det vil si hvordan den nordiske befolkningen

utvikles, et inkluderende arbeidsliv

og felles helseforebyggende tiltak, ifølge samarbeidsministeren.

SAMFUNNSØKONOMI

Med et medrivende engasjement nevner samarbeidsministeren

også det nordiske språkfellesskapet

og betydningen av dette;

– Det at vi kan forstå hverandre og kan snakke

samme skandinaviske språk med hverandre

har vært vårt absolutte nordiske fortrinn, konstaterer

hun. Men nå viser undersøkelser at

ungdommer forstår de nordiske nabospråkene

i minkende grad, og dette i en tid da vi mener

at den samfunnsøkonomiske betydningen av

å kunne kommunisere på samme språk øker.

Arbeidet med språkfellesskapet er også en del

av globaliseringsarbeidet med å styrke den

nordiske samfunnsmodellen.

KLANGBUNN

Den folkelige frivilligheten og engasjementet

blant innbyggerne for nordisk samforstand og

samarbeid er viktig, ja nærmest en forutseting

for det nordiske politiske samarbeid, mener

statsråd Grande Røys:

– En basis for det politiske arbeid jeg forteller

om. Det nytter ikke at vi sitter som toppolitiker

og beslutter det ene eller det andre om

det ikke har den nødvendige klangbunn i det

lokale. Foreningen Norden har nå i nærmere

90 år levendegjort nordisk sameksistens og

samhørighet. Uten den tilstede er det ikke

mulig å slutte om flotte politiske prosjekter.

Frivilligheten og NGOer (Non Government

Organisations) styrker og forankrer Nordensamarbeidet

med eksempelvis nordvestrussland

om demokratisering, helse og sosiale spørsmål.

Et engasjement og oppslutning som vi er politisk

avhengige av.

PRIORITERTE TEMAER

En hilsen fra Statsråd Heidi Grande Røys til

Foreningen Norden og landsmøtet i juni er

FOTO: THOMAS BJØRNFLAT

Samarbeidsminister Heidi Grande Røys mener den folkelige

frivilligheten og engasjementet er en forutsetning for det

nordiske, politiske samarbeidet.

ellers å fortsette med det brede nordiske arbeid,

men samtidig også å spisse noen temaer

over tid:

– Vi tror vi kan nå best resultater om vi konsentrerer

oss om noen få saker. Vårt arbeid blir tydeligere

da. Grensehinder er noe Foreningen Norden

sammen med ministerrådet arbeider fokusert og

tydelig med. Innen globaliseringen har vi valgt

noen få punkter, og det at Foreningen Norden til

tider også gjør det, mener jeg er en bra sak.

www.norden.no 02/2008 15

More magazines by this user
Similar magazines