Nordens apostel: - Foreningen Norden

www2.norden.no

Nordens apostel: - Foreningen Norden

16

TEMA: LANDSMØTET 2008

Globaliseringen er en mulighet for oss i Norden. Med den nordiske velferdsmodell står vi godt

rustet til å møte nye globale utfordringer. Men møtet krever kunnskap og innsikt hos den enkelte,

sier Kristina Persson, leder for Foreningen Norden i Sverige og direktør i Global Utmaning.

TEKST: PER RITZLER

Globaliseringen skal vi, ifølge Kristina Persson

altså ikke se som en trussel, men snarere

en mulighet i forhold til den såkalte nordiske

velferdsmodell. Det nordiske samfunnssystem

representerer noe som det finnes et behov av i store

deler av verden for å skape balanse mellom den

økonomiske veksten og politisk innsats for velferd

og for å håndtere klima- og miljøutfordringer.

Styrken i den nordiske modellen viser seg også i

at nordboere har en noe mer positiv holdning til

globaliseringen, enn for eksempel amerikanere,

franskmenn og tyskere.

– Gjennom en samfunnsmodell der vi er vant til

en kombinasjon av sosial trygghet og mulighet til å

kunne velge og en evne til å kunne forandre, opplever

vi ikke globaliseringen som en trussel. Vi er

forholdsvis godt posisjonert, sier Kristina Persson.

GAMMELT FENOMEN, NYTT NIVÅ

Globalisering i form av økt handel, nyvinninger og

innovasjon, mer effektiv kommunikasjon og kortere

avstander mellom verdensdeler og land har

pågått siden tidenes begynnelse. Hvorfor snakker

vi nå om globaliseringen som om den var noe

nytt?

– Fordi vi har nådd et nytt nivå. I løpet av

de seneste tiårene har vi fått en avregulering av

kapital- og produktmarkedet. Vi ser hvordan

markedsøkonomien på alle områder slippes løs.

Det andre som har skjedd er at vi fått en informasjonsteknologi

som muliggjør den store sammenflettingen,

og det tredje er at store land som

Kina, Russland og India nå også avregulerer sin

økonomi og går bort i fra en tidligere regulert

planhusholdning, forteller Kristina Persson.

KUNNSKAP OG INNSIKT

Globaliseringen påvirker det enkelte individ

og alles hverdag. Spørsmålet er da hvordan den

enkelte kan engasjere seg i globaliseringen når

den fremstår som så stor og abstrakt.

– Det viktigste for den enkelte er å forstå hva

som skjer og se mulighetene gjennom eksempelvis

å skaffe seg en riktig utdanning, kunnskap og

innsikt for å kunne henge med i konkurransen

på arbeidsmarkedet. Globaliseringen er også en

02/2008 www.norden.no

trussel, sier hun. Kanskje størst innen klima og

miljø. Å møte utfordringene med global oppvarming

krever handlinger og beslutninger på

alle nivåer; individ-, bedrifts- men fremfor alt på

politiske nivåer for å få ned utslippene.

FOLKEBEVEGELSENS ROLLE

Foreningen Norden og dets landsmøte er en anledning

til å posisjonere seg i globaliseringen,

Å spre kunnskap om globaliseringen

og dens muligheter er en viktig

oppgave, ikke minst for Foreningen

Norden og andre folkebevegelser,

mener Kristina Persson

forteller Kristina Persson videre:

– For et bra resultat for demokratiet i den

globale utviklingen kreves det at innbyggerne er

bevisste og aktive. Dette krever mye kunnskap og

der kan vi spille en rolle som folkebevegelser gjennom

å spre kunnskap, gjerne sammen med andre.

Vi kan organisere møter og sammenkomster å

bidra til å formidle kunnskap om globaliseringen

og klimaspørsmålet, avslutter Persson.

More magazines by this user
Similar magazines