Nordens apostel: - Foreningen Norden

www2.norden.no

Nordens apostel: - Foreningen Norden

28

HISTORISKE NORDEN

Hett nordisk møte i Tyskland

– et 60-års minne

Begivenhetene under og straks etter den annen verdenskrig brakte de nordiske land nærmere

hverandret slik at det nordiske samarbeid blomstret etter freden i 1945. TEKST: HARALD LUNØE

Uten tvil bidro ”De hvite bussene”, som

brakte norske fanger hjem via Danmark

og Sverige i stor grad til en nær nordisk kontakt.

I mindre grad er samarbeidet mellom den norske

og danske Tysklandsbrigade blitt kjent. Som

soldat i Den norske brigade 481, dvs. første halvår

av 1948, fikk jeg oppleve dette samarbeid i form av

en stor øvelsesmanøver, som en gjerne kunne kalle

”Den lille nordiske krig”. Den fant sted i Nord-

Tyskland ved Paderborn og på begge sider elven

Weser hvor 2.000 danske og 3.000 norske soldater

tørnet sammen ”i hete, svette og støv” som det sto i

den danske brigadeposten, sommeren 1948.

I min dagbok fra Tysklandsbrigaden har jeg

skrevet om denne begivenheten, som for begge

parter var en kjærkommen avveksling fra den

vanlige tjenesten.

REGN HINDRET DE NORSKE FORBEREDELSENE

Både dansker og nordmenn forberedte seg grun-

02/2008 www.norden.no

dig til ”krigen”. Nordmennene i det engelske

”Lopshorn Training Centre”, og jeg husker enda

vanskelighetene vi møtte der med et overhendig

regnvær som oppløste jorden i øvelsesområdet og

vi vasset rundt i leire til over ankelen. Selv hørte

jeg til artilleriet, og vi fikk til tross for regnværet

avfyrt de øvelsesskuddene vi skulle i løpet av uken

før manøveren begynte. Hva danskene gjorde, var

skjult for oss, men de holdt seg traktene litt lenger

nord, ved Bad Lippspringe og Paderborn. (se kartet

som sto i den danske soldatavisen.)

DANSKENE BESKYLDER OSS FOR ”SNYDERI”

Presset av nordmennene måtte de danske styrker

trekke seg tilbake mot Beverungen-Helmarshausen

idet de forserte elven Weser, som etter regnværet

hadde veldig stor vannføring. Men vi lå etter dem,

og våre ingeniørtropper slo også bro over den

brede elven. Etter manøveren leste vi i den danske

avisen at det hadde forgått med ”forsinkelse,

besvær og snyderi”! Noe vi norske ikke riktig ville

være med på. Resten av manøveren artet seg nesten

som en ferietur for oss. Vi fikk det fineste sommervær,

og det viktigste vi hadde å gjøre, var å få

frem maten til dem som lå i første linje. Alle måtte

hjelpe kokkene når det knep!

Etter at “fiendtlighetene” ble innstilt mandag

morgen, 26. juli, paraderte en endeløs kolonne fra

de danske og norske brigader forbi de høye herrer

i øvelsesledelsen, hvorpå vi returnerte, omgitt av

digre støvskyer, tilbake til våre kvarterer. For artilleriet

sin del til Holzminden, til Hegra leir hvor et

forfriskende bad ventet oss før vi tørnet inn.

DET LENGSTE DANSKE FELTTOG SIDEN 1864

I den danske feltavis, kunne vi siden lese at denne

manøver var det lengste felttog en så stor dansk

styrke hadde vært på siden 1864.

Også på andre måter ble dansk-norsk samarbeid

demonstrert mens vi hadde norske styrker i

Tyskland. I København tok de mot meg og mange

andre soldater til ”langperm” i hele 10 dager. Gode

minner har jeg i første rekke fra 17. mai feiringen

i den danske studentforening, som hadde stor

dansk frokost før et flott festmøte sammen med

norske studenter i København.

BRIGADEN FLYTTER NÆRMERE DANMARK

Enda tettere ble samarbeidet da den norske brigade

nr.482 flyttet nordover til Schleswig-Holstein, ja,

så gjestfrie var danskene at vår brigadekommando

advarte mot å ta parti for danskene mot tyskerne.

Områdene var jo tidligere danske, og Danmark

kunne nok gjerne ønske seg dem tilbake etter freden

i 1945, da Tyskland for øvrig måtte avstå store

områder.

En konklusjon på mine erfaringer må bli at

man ikke bare kan drive nordisk samarbeid innen

nordiske områder, men også der hvor nordiske

nasjoner treffes ute i verden. Akkurat i Tyskland

er jo dette nå manifestert med en felles nordisk

ambassadebygning i hovedstaden Berlin.

KORPORAL 18487 HARALD LUNØE BRIG. 481.

More magazines by this user
Similar magazines