Nordens apostel: - Foreningen Norden

www2.norden.no

Nordens apostel: - Foreningen Norden

6

BOLIGBYTTE I NORDEN

Nordisk boligbytte

En annerledes ferie kan være å bytte bolig med en familie i et annet nordisk land – eller i verden

for øvrig. Boligbytteorganisasjonen Intervac har solide nordiske aner. TEKST: HJALMAR KJELL KRISTIANSEN

Ordningen går ut på at medlemmene i Intervac kort

og godt bytter bolig og kanskje også bil i ferien. Resul-

tatet blir en rimelig ferie uten hotellregning og uten utgifter

til leiebil.

BILLIG FERIEFORM

Intervac ble startet som en non-profit-organisasjon i Europa

tidlig på 1950 tallet. Organisasjonen ble aktiv i Norge i 1953.

Grunnleggerne var en gruppe lærere som var på utkikk etter

en måte å kunne reise billig og dermed oppholde seg gratis i

andre land. Det ble snart klart at bytte av bolig og eventuelt

også bil, var en svært billig ferieform som dessuten fremmet

vennskap og forståelse mellom mennesker i ulike land

Siden har Intervac-konseptet bare vokst – først og fremst

som en følge av uttalelser fra fornøyde boligbyttere over hele

verden. I øyeblikket er Intervac aktivt i 50 land og legger til

rette for boligbytte for ca. 12.000 familier over hele verden

hvert år. Navnet Intervac er en sammensetning av de engelske

ordene international og vacation (ferie).

I hvert land er det en leder som på frivillig basis organiserer

Intervac-arbeidet i landet. De nasjonale lederne møtes hvert

år til et årsmøte der virksomheten drøftes og videre planer

legges. Det velges dessuten et styre som leder den internasjonale

virksomheten.

Lederen av Intervac Norge er artikkelforfatteren Hjalmar

Kjell Kristiansen fra Kråkerøy i Fredrikstad. Han er tidligere

aktivt Norden-medlem i Øvre Eiker og Sarpsorg, samt en av

stifterne av Foreningen Nordens distriktsorganisasjon i Østfold.

Artikkelforfatter Kristiansen er nå i gang med en ny aktiv periode

i Foreningen Norden idet han tar initiativet til å starte opp

igjen Norden-foreningen i Fredrikstad.

BESTILLING

Den interesserte kan gå inn på www.intervac.no og finne alle

opplysningene der. Som innmeldt i Intervac Norge, får man

en egen beskyttet hjemmeside med bilder og opplysninger om

familiære forhold og ferieønsker. Årskontingenten for 2008 er

på kr 800,- men medlemmer i Foreningen Norden, får kr 200,-

i rabatt.

www.intervac.no

02/2008 www.norden.no

Lederen for Intervac Norge, Hjalmar Kjell

Kristiansen ønsker Norden-medlemmer hjertelig

velkommen som boligbyttere.

Gjennom Intervacs nettsider finner boligbyttere

over hele verden frem til hverandre. Bildet under

er fra Åland.

More magazines by this user
Similar magazines