Nordens apostel: - Foreningen Norden

www2.norden.no

Nordens apostel: - Foreningen Norden

PORTRETT: INGE LØNNING

Nordens apostel

Det må gå noen direktelinjer fra Treriksrøysa og Kalmar til Inge Lønnings kontor på Stortinget

i Oslo. I hvert fall er det få norske politikere som har markert seg så sterkt i troen på et nordisk

politisk fellesskap. TEKST: MARIT KLEPPE EGGE

Inge Lønning

4 Født 20. februar 1938 i Fana, Hordaland.

4 Fire barn og fire barnebarn

4 Dr. Theol. Professor i teologi ved

Universitet i Oslo fra 1971

4 Rektor ved samme universitet fra

1985 til 1992.

4 Leder av Europabevegelsen fra 1993

til 1995.

4 Stortingsrepresentant for Høyre

siden 1997.

4 Stortingets visepresident i perioden

2001 til 2005. Er nå president i Lagtinget.

4 President i Nordisk Råd i 1993 og

leder for Stortingets delegasjon til

Nordisk Råd i 2006/2007. Nå er Lønning

delegasjonens nestleder.

Før en kommer så langt som til

kontoret, har besøkende gått forbi to utgaver

av den norske løve, inn dørene til Norges

nasjonalforsamling og gjennom en sal med

portretter av de edsvorne mennene på Eidsvoll

og byster av tidligere norske presidenter. Midt

i dette historiske landskapet sitter Inge Lønning

med to norske flagg på veggen, tegnet av

barnebarnet August, og snakker varmt – om

Sverige. Nå ja, ikke Sverige spesielt, men om

nordisk samarbeid generelt. Og når stortingspolitiker

og lagtingspresident Lønning snakker,

ja da lytter vi.

– Lønning bruker sin rike kunnskapsbase

og eminente retoriske gave til fordel for store

og små saker som angår nordboerne, sier Dagfinn

Høybråten som etterfulgte Lønning som

Norges president i Nordisk råd.

DAG FOR DEBATT

Høyrepolitikeren velger grønt for anledningen,

og skjenker Farris med limesmak. Han er

snakkesalig, behagelig, humoristisk og interessant.

Dagen har vært tett med møter, og snart er

det ny votering i stortingssalen. Likevel håndterer

Inge Lønning kunsten å være ordentlig

til stede, selv om vi er mange som vil ha en bit

av ham denne ettermiddagen.

– Kan du unnskylde meg? Jeg må bare svare

på denne telefonen. Tabloid 18.30? Det skal gå

bra. Ja, det er flott at det ser ut til å ordne seg,

men spørsmålet er naturligvis hvilke penger,

hvor har man funnet dem og hvem tar vi dem

fra, sier Lønning, og har takket ja til å være deltaker

i debattprogrammet på TV2. Så ringer P4.

– 17. 30. Det er direkte, er det ikke? Ja, det er

greit.

Lønning kommer til å unngå ettermiddagssola

i maivarme Oslo. I stedet blir det to mediedebatter

om sykehushotellet ved Rikshospitalet.

Han er medlem i helse- og omsorgskomitéen og

mener mye om regjeringspartienes håndtering

av saken.

– Men vi var i Baltikum, ikke sant?

+

www.norden.no 02/2008 9

More magazines by this user
Similar magazines