CO systemet løsning for kjøling fra Carrier Linde !

carrier.no

CO systemet løsning for kjøling fra Carrier Linde !

CO 2 systemet løsning for kjøling fra

Carrier Linde !

0


CO 2 – naturlig løsning for din dagligvarebutikk

Høsten 2004 installerte Carrier Linde det første CO 2

anlegget med CO 2 direkte ekspansjon både på kjøl

og frys.

Det er frem til i dag installert over 70 komplette

anlegg transkritiske anlegg (kjøl).

Det er frem til i dag installert over 200 subkritiske

anlegg (frys)

Erfaringene er gode og løsningen vil helt klart være

meget aktuell for fremtiden.

Med CO 2 på både kjøl og frys blir

sekundæremedier overflødige.

Miljøavgiftene blir tilnærmet 0.

1


Hvorfor bruke CO 2 som kuldemedium ?

” Naturlig” kuldemedium

” Relativt” uskadelig kuldemedium

Ikke ekplosivt og ikke brennbart.

Optimal energi effektivitet.

Ingen avgifter.

Enkel og kompakt løsning med:

Små dimensjoner på rør, ventiler, isolasjon etc.

Standardisert løsning.

Design som vanlige maskinpakker for kjøl og air.condition.

Samme installasjonskostnad som tradisjonelle HFC løsninger med tørrkjøler

2


DX-anlegg for dypfrysning

Subkritisk

Ca. 7500 kW Dypfrysning i 220 butikker

3


DX-anlegg for normalkjøling

Transkritisk

Norge 7 butikker

Danmark 16 butikker

Storbritannia 4 butikker

Tyskland 25 butikker

Sveits 10 butikker

Etc etc

Luxemburg 2 butikker

Østerike 5 butikker

10.000 kW Kjøling i 70 butikker

4


CO 2 som kuldemedium

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

Økologisk aspekt: Global oppvarmings potensial

500

0

3 260

1 300

Refrigerant GWP Mileage 1

R404A 3 260 21 589 km

R134a 1 300 8 609 km

R744 (CO 2) 1 7 km

1 Toyota Avensis 2.0 D-4D (80/1268/EWG)

R404A R134a R744 (CO2)

1

5


CO 2 som kuldemedium

Fordel: Høy volumetrisk kjøle kapasitet

Volumetric refrigeration capacity in kJ/m_.

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

3.835

MT 18.384

LT

2.065

1.684

R404A R134a R744 1

R404A R744

9.783

6


CO 2 som kuldemedium

Fordel: Tilnærmet upåvirkelig for trykktap i rørledning

Absolute evaporating pressure in bar

30

25

20

15

10

5

0

R404A R744

! p = 225 kPa

x 6

! p = 40 kPa

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5

Evaporating temperature in °C

! p = 360 kPa

x 5

! p = 70 kPa

7


CO 2 som kuldemedium

Fordel: Mindre rørdimensjon

8


CO 2 som kuldemedium

Copper piping diameter millimetres

Sammenligning av en installasjon med 160 kW kjølekapasitet

108

89

76

64

54

42

35

28

22

18

15

12

10

8

0 25 50 75 100 125 150

Installed length in meters

R744

R404A Kjølevæske fylling

R404A: 188 kg

R744: 80 kg

Besparelse: 57 %

Copper rør

R404A: 1,300 kg

R744: 427 kg

Besparelse: 67 %

9


LT kaskadeanlegg med CO 2

critical point

HP = 30 bar, tc = -5 °C

LP = 12 bar, to = -35 °C

10


MT transkritisk kuldeanlegg CO 2 - gasskjøling

35 Deg.C Gas cooling

90 bar

26,5 bar ( -10 Deg.C)

95 Deg.C

11


Effektivitets fordeler og potensial

Cumulative frequency Ambient

temperature in hours

CO 2 bedre enn R404A R404A bedre enn CO2

hours R404A CO2 CO2 gas cooler with spray

system

Annual average COP of 3.4

Ambient temperature in °C

Spray system cut-in

12


Effektivitets fordeler og potensial

Sammenligning av energi forbruk ved forskjellig kjølesystemer

Annual energy consumption

in kWh/a per equivalent cabinet length

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

94%

MT CO 2 DX

LT CO 2 DX

100%

MT R404A DX

1

LT R404A DX

116%

MT R404A / Secondary systems

LT R404A DX

13


Spørsmål og Svar !!!

CO 2 OLtec MT rack

14


CO 2OLtec MT rack

15


CO 2 MT Machinery room

16


CO 2 MT gas cooler / condenser

17


Sikkerhetskonsept for MT og LT

CO 2 gas monitoring

Every room, where pipes filled with CO 2 are installed, below the

practical limited has to be monitored by CO 2 gas sensors

Two different alerts:

- 1% pre-alarm (priority level 2)

- 2% main alarm (priority level 1)

- No acknowledge possible

- Optical and acoustical signal

- Alarm stays until the CO 2 concentration is below 2%

Gas sensors have to be installed 30 cm above floor

- Bumper around sensor should be installed

Special CO 2 gas sensors for room temperatures below 0°C

18


Safety concept MT and LT

CO 2 gas monitoring

Suppliers for gas monitoring systems

- GFG

www.gfg-inc.com

- Murco

www.murco.ie

- Ados

www.ados.de

CO 2 sensor with bumper

19


CO 2 systemet løsning for kjøling fra

Carrier Linde !

24

More magazines by this user