Tips & Idéer - skAPA KULtur

skapakultur.se

Tips & Idéer - skAPA KULtur

Tips & Idéer

Kedjor av silvertråd/Kæder af sølvtråd/Kjeder av sølvtråd

600226


SE Kedjor av silvertråd

Silvertråd i silver 935 finns i olika

tjocklekar. Alla kedjor i detta häftet

är gjorda av silvertråd, men

du kan också göra dem i koppartråd

eller försilvrad koppartråd.

Verktyg som behövs för att göra

kedjorna är:

• Plattång

• Rundtång

• Avbitartång

• Stickor av metall i olika

storlekar

• Såg för silverarbeten

Då silvertråd 935 är ett ganska

dyrt material rekommenderar vi

att du övar på den önskade

kedjemodellen med en billigare

tråd, t.ex. försilvrad koppartråd.

Att böja många trådar likadant

kräver ofta lite övning innan man

får in rätt teknik. Hantera tängerna

varsamt på silvertråden, så

att det inte blir onödiga märken

i metallen.

Ringar/Ringe/Ringer

2.

SE Hur du gör egna ringar

Det finns färdiga öppna ringar

att köpa i silver, men vill du ha

en annan diameter på ringarna

kan du tillverka dem själv. Som

stomme kan du använda en

metallsticka i önskad tjocklek =

diameter på ringen.

2

DK Kæder af sølvtråd

Sølvtråd 935 findes i forskellige

tykkelser. Alle kæder i dette

hæfte er lavet af sølvtråd, men

du kan også lave dem i kobbertråd

eller forsølvet kobbertråd.

For at kunne fremstille kæderne,

er der brug for følgende værktøj:

• Fladtang

• Rundtang

• Bidetang

• Metalstrikkepinde i forskellige

tykkelser

• Sav med klinge til metal

Idet sølvtråd 935 er ganske dyr,

anbefaler vi, at du først øver på

den valgte kædemodel med en

billigere tråd, f. eks. forsølvet

kobbertråd. At bukke mange

tråde på nøjagtig samme måde

kræver en del øvelse, før man får

den rigtige teknik.

Brug tængerne med forsigtighed,

så de ikke laver unødige mærker

i metaltråden.

DK Sådan laver du dine egne ringe

Du kan købe færdige, åbne ringe,

men vil du have en anden diameter

på ringene, kan du lave

dem selv. Tag en strikkepind, som

har den ønskede diameter,

NO Kjeder av sølvtråd

Sølvtråd av sølv 935 finnes i

ulike tykkelser. Alle kjeder i dette

heftet er laget av sølvtråd, men

du kan også lage dem av kobbertråd

eller forsølvet kobbertråd.

Verktøy du trenger for å lage

kjedene:

• Flattang

• Rundtang

• Avbitertang

• Pinner av metall i ulike

størrelser

• Sag for sølvarbeider.

Fordi sølvtråd 935 er et ganske

dyrt materiale, anbefaler vi at du

øver på det ønskede kjedet med

en billigere tråd, f.eks. forsølvet

kobbertråd. Å bøye mange tråder

helt likt, krever ofte litt øvelse før

man får inn teknikken. Bruk

tengene forsiktig på sølvtråden,

slik at de ikke setter unødvendige

merker i metallet.

NO Hvordan du lager egne ringer

Det finnes ferdige åpne ringer

å kjøpe i sølv, men vil du ha en

annen diameter på dine ringer

kan du lage dem selv. Som form

kan du bruke en metallpinne i

ønsket tykkelse = diameter på

ringen.


Vira tråden tätt och rakt runt

stickan. Dra loss den virade tråden

och dela ringarna. Du kan

antingen dela ringarna med en

avbitartång eller med en såg.

Sågen ger det finaste resultatet.

Använd en liten lövsåg med

metallsågklinga. Tänk på att

taggarna ska gå neråt på sågklingan.

Dela ringarna efter en

rak linje. Öppna ringarna, se fig.

2. Alla modeller har en materialåtgång

för 10 cm, så att du kan

bestämma själv om du vill göra

ett kort eller långt halsband eller

ett armband.

A1

SE Kedja A1

Tillverka ringar av silvertråd

1 mm tjock med 7 mm i diameter

och 4 mm i diameter.

Till 10 cm kedja går det åt ca

135 cm silvertråd 1mm =

40 ringar 7 mm i diameter,

10 ringar 4 mm i diameter.

Sätt ihop de stora ringarna 4 och

4, en åt gången, lägg dem på

bordet och samla ihop ringarna

till en blomma, se fig. 1. Fäst

ihop ”blommorna” med en

liten ring mellan varje blomma.

Avsluta med ett silverlås i ena

änden och en ring i den andra.

Kedja A2

Kedja A1 kan också göras dubbel

(se bilden) och då passar den

bäst som armband, som halsband

ligger den inte fint runt

halsen.

A1

A2

og vikl tråden tæt og lige rundt

om strikkepinden. Træk tråden af

pinden og del ringene.

Du kan dele ringene med en

bidetang eller med en sav. Saven

giver det pæneste resultat. Del

ringene efter en lige linie og

åbn dem som vist på fig. 2. Alle

modeller har et materialeforbrug,

som er nok til 10 cm, så du kan

selv bestemme, om du vil lave

en kort eller lang kæde eller et

armbånd.

DK Kæde A1

Lav ringe med en diameter på 4

og 7 mm af 1 mm tyk sølvtråd.

Til 10 cm kæde skal der bruges

ca. 135 cm 1 mm tyk tråd =

40 ringe med en diameter på

7 mm og 10 ringe med en diameter

på 4 mm.

Sæt de store ringe sammen 4

og 4, en ad gangen, læg dem på

bordet og saml ringene sammen

til en blomst. Se fig. 1. Saml

“blomsterne” med en lille ring

mellem hver blomst. Afslut med

en sølvlås i den ene ende og en

ring i den anden.

Kæde A2

Kæde A1 kan også laves dobbelt

(Se billedet), og i så fald passer

den bedst som armbånd. Som

halskæde falder den ikke så

pænt rundt om halsen.

Surr tråden tett og rett rundt pinnen.

Dra løs den surrede tråden

og del ringene. Du kan enten

dele ringene med en avbitertang

eller med en sag. Sagen gir finest

resultat. Bruk en liten løvsag med

metallsagblader. Pass på at taggene

på sagbladet går nedover.

Del ringene etter en rett

linje. Åpne ringene som på fig.

2. Alle modeller har et oppgitt

materialforbruk på 10 cm, slik at

du selv kan bestemme om du vil

lage et kort eller langt halsbånd

eller et armbånd.

NO Kjede A1

Lag ringer av sølvtråd 1 mm tykk

med 7 mm i diameter og 4 mm i

diameter.

Til 10 cm kjede går det med ca.

135 cm sølvtråd 1mm = 40 ringer

7 mm i diameter, 10 ringer 4 mm

i diameter.

Sett sammen de store ringene 4

og 4, en av gangen, legg dem på

bordet og samle sammen ringene

til en blomst, se fig. 1. Fest sammen

”blomstene” med en liten

ring mellom hver blomst. Avslutt

med en sølvlås i den ene enden

og en ring i den andre.

Kjede A2

Kjede A1 kan også lages dobbelt

(se bildet) og da passer det best

som armbånd, som halsbånd vil

det ikke ligge fint rundt halsen.

1.

3


SE Kedja B

Till 10 cm kedja går det åt ca

80 cm silvertråd 1,2 mm =

7 bockade delar.

Den här kedjan görs av bockade

delar som hakas i varandra.

Börja med att kapa silvertråd i

11 cm långa bitar. Använd en

plattång och böj till ändarna, se

fig. 1. Böj tråden på mitten så att

de böjda delarna möts, se fig. 2.

Vik ner de böjda ändarna, se

fig. 3. När alla delarna är bockade

hakas de ihop till en kedja, se

fig. 4. Till sist plattas de ihop lite

så att de inte hakar av varandra.

Avsluta genom att göra en hake,

se fig. 5, som kan träs på den

sista delen i andra änden av

kedjan.

4

B

B

5.

Avslutningshake

Afslutningskrog

Hake

DK Kæde B

Til 10 cm kæde skal der bruges

ca. 80 cm 1,2 mm tyk sølvtråd =

7 bukkede dele.

Denne kæde laves af bukkede

dele, som hægtes ind i hinanden.

Klip 11 cm lange stykker sølvtråd

af og buk enderne til med en fladtang.

Se fig. 1. Buk tråden midt

på, så de bukkede dele mødes,

se fig. 2.

Buk de formede ender ned, se

fig. 3. Når alle dele er formet

hægtes de sammen til en kæde,

se fig. 4. Til sidst trykkes de lidt

til, så de ikke glider fra hinanden.

Slut af med at lave en krog, som

kan hægtes på den sidste del

i den anden ende af kæden.

Se fig. 5.

4.

1.

NO Kjede B

Til 10 cm kjede går det med ca.

80 cm sølvtråd 1,2 mm = 7 bøyde

deler.

Dette kjedet lages av tilbøyde

deler som hektes i hverandre.

Begynn med å kappe sølvtråd i

11 cm lange biter. Bruk en flattang

og bøy endene, se fig. 1.

Bøy tråden på midten slik at de

bøyde delene møtes, se fig. 2.

Brett de bøyde endene ned, se

fig. 3. Når alle delene er bøyde,

hektes de i sammen til et kjede,

se fig. 4. Til slutt klemmes de

sammen slik at de ikke hekter

seg av igjen. Avslutt ved å lage

en hake, se fig. 5, som kan

hektes på den siste delen i den

andre enden av kjedet.

3.

2.

ca 0,9 cm


C

SE Kedja C

Den här kedjan görs av spiraler

som hakas fast i månformade

trådar.

De månformade tråddelarna görs

av silvertråd 1,2 mm eller 1,0 mm

och spiraldelarna görs av silvertråd

0,5 mm. Kedjan sätts ihop

med ringar, 4 mm i diameter.

Till 10 cm kedja går det åt ca

25 cm ( ca 40 cm om du gör

ringarna själv ) 1,0 mm silvertråd.

Ca 120 cm, 0,5 mm silvertråd,

eventuellt färdiga ringar 8 st med

4 mm i diameter.

1.

Börja med att kapa den tjocka

tråden i 6 cm långa bitar. Böj

öglor i ändarna med en rundtång.

Öglorna ska ha ca 4 mm i diameter.

Böj sedan hela tråden till en

halvmåne, se fig. 1. Försök att

få alla delar lika böjda. Vira den

smala tråden runt en sticka med

ca 3 mm i diameter. Varje spiral

ska ha 15 öglor/varv.

Kapa ändarna tätt intill den

färdiga spiralen. Böj ut en ögla

i var ände av spiralen och böj

hela spiralen, se fig. 2. Öppna

försiktigt de båda öglorna i den

månformade delen, haka i spiralen

i öglorna och stäng dem igen.

Montera ihop hela kedjan med

2 ringar mellan varje månformad

del. Avsluta kedjan med ett färdigt

silverlås.

DK Kæde C

Denne kæde laves af spiraler,

som hægtes fast i måneformede

tråde.

De måneformede dele laves af

1 eller 1,2 mm tyk sølvtråd, og

spiraldelene laves af 0,5 mm tyk

sølvtråd. Kæden sættes sammen

med ringe på 4 mm i diameter.

Til 10 cm kæde skal der bruges

ca. 25 cm (40 cm hvis du laver

ringene selv) 1 mm tyk sølvtråd.

Ca. 120 cm 0,5 mm tyk sølvtråd

og eventuelt 8 færdige ringe på

4 mm i diameter.

Klip den tykke tråd i 6 cm lange

stykker. Buk øjer på 4 mm i diameter

i enderne med en rundtang.

Buk derefter hele tråden til

en halvmåne, se fig. 1. Forsøg at

få alle delene så ens som muligt.

Vikl den tynde tråd rundt om en

ca. 3 mm tyk strikkepind. Hver

spiral skal have 15 øjer/omgange.

Klip enderne af tæt ved

den færdige spiral. Ret et øje ud i

hver ende af spiralen og buk hele

spiralen som vist på fig. 2. Åbn

forsigtigt begge øjerne på den

måneformede del. Hægt spiralen

i øjerne og luk dem igen. Montér

hele kæden sammen med 2

ringe mellem hver måneformet

del. Afslut kæden med en færdig

sølvlås.

C

2.

NO Kjede C

Dettet kjedet lages av spiraler

som hektes sammen av måneformede

tråder.

De måneformede tråddelene

lages av sølvtråd 1,2 mm eller

1,0 mm og spiraldelene lages

av sølvtråd 0,5 mm. Kjedet settes

sammen med ringer, 4 mm

i diameter.

Til 10 cm kjede går det med ca.

25 cm (ca. 40 cm hvis du lager

ringene selv) 1,0 mm sølvtråd.

Ca. 120 cm, 0,5 mm sølvtråd,

eventuelt ferdige ringer 8 stk.

med 4 mm i diameter.

Begynn med å kappe den tykke

tråden i 6 cm lange biter. Bøy

ringer i endene med en rundtang.

Ringene skal ha ca. 4 mm i

diameter. Bøy så hele tråden til

en halvmåne, se fig. 1. Forsøk å

få alle deler likt bøyd. Surr den

smale tråden rundt en pinne med

ca. 3 mm i diameter. Hver spiral

skal ha 15 ringer/omg. Kapp

endene tett inntil den ferdige

spiralen. Bøy ut en ring i hver

ende av spiralen og bøy hele

spiralen, se fig. 2. Åpne forsiktig

de to ringene i den måneformede

delen, hekt på spiralen i ringene

og lukk dem igjen. Monter sammen

hele kjedet med 2 ringer

mellom hver måneformede del.

Avslutt kjedet med en ferdig

sølvlås.

5


D

1.

SE Kedja D

Den här kedjan har sitt ursprung

från Egypten. Här visar vi två

varianter.

Kedjorna blir 2 cm breda och

passar fint till både armband och

halsband. Den andra kedjan (E),

är lite tätare och lite stelare.

Till 10 cm kedja går det åt: ca

185 cm silvertråd, 1 mm eller

1,2 mm i diameter

= 14 st böjda delar.

Kapa silvertråden i 13 cm långa

bitar och en bit på ca 14,5 cm

som ska böjas till en hake i slutet

av kedjan.

Böj ändarna så tätt som möjligt,

så att det inte blir något hål i

mitten. Använd en plattång när

trådändarna ska böjas, se fig. 1.

Håll den böjda änden med platttången

och böj upp tråden med

tummen, så att tråden följer tätt

intill den böjda delen,

se fig. 2.

Flytta greppet om den redan

böjda delen efter hand, så att

tråden böjs från samma ställe.

Du kan också börja med att ta

hjälp av plattången och sedan

fortsätta att hålla den böjda

delen mellan fingrarna, se fig. 3.

6

2.

DK Kæde D

Denne kæde stammer fra

Egypten, og her viser vi to

varianter.

Kæderne bliver 2 cm brede, og

passer fint til både armbånd og

halskæder. Den anden kæde (E)

er lidt tættere og lidt stivere.

Til 10 cm kæde skal der bruges

ca. 185 cm 1 eller 1,2 mm tyk

sølvtråd

= 14 bukkede dele.

Klip sølvtråden i 13 cm lange

stykker og et stykke på 14,5 cm,

som skal bukkes til en krog i slutningen

af kæden.

Buk enderne så tæt som muligt,

så der ikke blver hul i midten.

Brug en fladtang til at bukke trådenderne

med, se fig. 1.

Hold den bukkede ende med

fladtangen og buk tråden op med

tommelfingeren, så tråden kommer

til at ligge tæt til den bukkede

del, se fig. 2.

Flyt efterhånden grebet om den

allerede bukkede del, så tråden

bukkes fra samme sted. Du kan

også starte med at bruge fladtangen

og derefter gå over til at

holde den bukkede del mellem

fingrene, se fig. 3.

10.

NO Kjede D

Dette kjedet kommer fra Egypten.

Her viser vi to varianter.

Kjedene blir 2 cm brede og passer

både til armbånd og halsbånd.

Den andre kjedet (E), er

litt tettere og litt stivere.

Til 10 cm kjede går det med:

ca 185 cm sølvtråd, 1 mm eller

1,2 mm i diameter

= 14 stk. bøyde deler.

Kapp sølvtråden i 13 cm lange

biter og en bit på ca 14,5 cm

som ska bøyes til en krok i enden

av kjedet.

Bøy endene så tett som mulig,

slik at det ikke blir hull i midten.

Bruk en flattang når trådendene

skal bøyes, se fig. 1.

Hold den bøyde enden med flattangen

og bøy opp tråden med

tommelen, slik at tråden følger

tett inntil den bøyde delen, se

fig. 2.

Flytt grepet om den allerede

bøyde delen etterhvert, slik at

tråden bøyes fra samme sted. Du

kan også bøye ved hjelp av en

flattang og fortsette å holde den

bøyde delen mellom fingrene,

se fig. 3.


3.

4.

3 cm

6. 7. 8. 9.

När båda ändarna är böjda till

rätt storlek, se fig. 4, böjs den

raka tråden på mitten med en

rundtång, se fig. 5.

Sätt plattången tätt intill de

böjda cirklarna och böj änden

till ca 90° vinkel, se fig. 6.

Den första delen böjs ner,

se fig. 7, haka sedan på nästa

del och böj ner änden, se fig.

8, fortsätt att haka på och kläm

ihop tills hela kedjan är klar.

Den långa tråddelen hakas på

sist och änden böjs till en krok

med en rundtång, se fig. 9.

Sätt en ring, ca 4 mm i diameter,

i början av kedjan, se fig. 10.

D

Når begge ender er bukket til den

rette størrelse, se fig 4, bukkes

den lige tråd med en

rundtang, se fig. 5.

Hold fladtangen tæt ved de bukkede

cirkler og buk enden til en vinkel

på ca. 90°, se fig. 6. Den første

del bukkes ned, se fig. 7. Hægt

derefter den næste del på og buk

enden ned, se fig. 8. Fortsæt med

at hægte på og klemme sammen

til hele kæden er færdig.

Den lange tråd hægtes på tilsidst

og enden formes til en krog

med en rundtang, se fig. 9.

Sæt en ring ca. 4 mm i diameter

i begyndelsen af kæden,

se fig. 10.

5.

Når begge endene er bøyde i

riktig størrelse, se fig. 4, bøyes

den rette tråden på midten med

en rundtang, se fig. 5.

Sett flattangen tett inntil de

bøyde sirklene og bøy enden til

ca. 90° vinkel, se fig. 6.

Den første delen bøyes ned, se

fig. 7, hekt så på neste del og

bøy ned enden, se fig. 8, fortsett

å hekte på og klem sammen til

hele kjedet er ferdig.

Den lange tråddelen hektes på

sist og enden bøyes til en krok

med en rundtang, se fig. 9.

Sett en ring, ca. 4 mm i diameter,

i begynnelsen av kjedet,

se fig. 10.

7


E

SE Kedja E

Den här kedjan är en tätare

variant av den föregående kedjan

(D). Till 10 cm kedja går det åt:

ca 250 cm silvertråd, 1 mm eller

1,2 mm i diameter= 13 böjda

delar.

1.

2.

3.

ca 5,5 cm

Kapa silvertråden i 19 cm långa

bitar och en bit på 20,5 cm som

ska böjas till en hake i slutet av

kedjan. Kedjan görs på samma

sätt som kedja D, men med

andra mått, se fig. 1, och istället

för att haka i varje del, hakas

delarna ihop två åt gången, så

att de sitter ihop tätare,se fig. 2.

När hela halsbandet är monterat

böjs det upp i mitten så att inga

öglor syns, se fig. 3.

DK Kæde E

Denne kæde er en tættere variant

af den foregående kæde (D). Til

10 cm kæde skal der bruges ca.

250 cm 1 eller 1,2 mm tyk sølvtråd

= 13 bukkede dele.

E

Klip sølvtråden i 19 cm lange

stykker og i et stykke på 20,5

cm, som skal formes til en krog

i slutningen af kæden. Kæden

laves på samme måde som kæde

D, men med andre mål, se fig.1,

og istedet for at hægte hver del

sammen hægtes delene sammen

to og to, så de kommer til at

sidde tættere sammen, se fig. 2.

Når hele halskæden er monteret

bukkes den op i midten, så der

ikke ses nogle øjer, se fig. 3.

DK Kjede E

Dette kjedet er en tettere variant

av det foregående kjedet (D). Til

10 cm kjede går det med: ca.

250 cm sølvtråd, 1 mm eller

1,2 mm i diameter = 13 bøyde

deler.

Kapp sølvtråden i 19 cm lange

biter og en bit på 20,5 cm som

ska bøyes til en hake i enden av

kjedet. Kjedet lages på samme

måte som kjede D, men med

andre mål, se fig. 1, og i stedet

for å hekte på hver del, hektes

de sammen to av gangen, slik

at de sitter tettere sammen,

se fig. 2. Når hele halsbåndet

er montert gøyes det opp i midten

slik at ingen ringer syns,

se fig. 3.

2007-02 600226

7 320186 002265

More magazines by this user
Similar magazines