Hver dråpe teller, vannsikkerhet og energi i et endret klima - Fivas

fivas.org

Hver dråpe teller, vannsikkerhet og energi i et endret klima - Fivas

åde fokusere på å beskytte de urbane vannkildene, og å

sikre vanntilgang til de som ikke har det. Informasjonskampanjer

om tilgjengelig teknologi, vannforbruk og

vannsparende sanitærsystemer er viktig for å oppnå mer

bærekraftig bruk av vannressursene. Det er også viktig

å reparere og vedlikeholde rør og systemer. I byer i Asia

tilsvarer lekkasjer mellom 35­40 prosent av vannføringen.

I Storbritannia går gjennomsnittlig 29 liter tapt per person

hver dag. 55

Eksempel:

I Danmark førte overgang til vanneffektive toaletter, dusjer

og vaskemaskiner til at husholdningsforbruket sank med

24 prosent over en tiårsperiode. 56

2.2.5. Komposttoaletter

I dag mangler 2,5 milliarder mennesker tilgang til sanitære

tjenester. Uten ordentlige sanitærsystemer brukes

nærmeste elv, innsjø eller vassdrag til både toalett, klesvask

og drikkevann. Dette øker faren for sykdommer som

kolera drastisk.

Mange utviklingsland har som mål at alle skal ta i bruk

vannbaserte kloakksystemer. Samtidig er avløpssystemene

ofte utilstrekkelige og fungerer dermed som sykdomsspredere,

heller enn å være helsebringende. Vannklosetter

kaster bort og forurenser enorme mengder vann. Dagens

vannklosetter spyler avføring ut i nærmeste vannkilde.

Noen ganger renses det, andre ganger ikke. I utviklingsland

renner 90 prosent av avfallsvannet rett ut i elver,

innsjøer og havet og ødelegger sårbare økosystemer. 57

Dette ødelegger naturens kretsløp i vassdragene, fordi

økt algevekst bruker opp oksygenet i vannet. I møte med

økende vannstress kan vannfrie løsninger som komposttoaletter

ikke bare redusere faren for sykdomssmitte og

press på vannressursene, de kan også produsere gjødsel til

hage­ eller jordbruk.

Komposttoaletter skaffer både god kompost som kan

brukes eller selges. Det bruker ikke vann og designet og

brukt riktig forurenser avføringen ikke vannkilder eller

sprer sykdommer på andre måter.

Sustainable Sanitation Design (Susan Design) jobber

med innovative sanitærløsninger. I Uganda holder

de på å teste ut flere mulige komposteringsalternativer.

Målet er å få fekalier (avføring) og urin ut

av byen og omdanne det til gjødsel, slik skal hele

kjeden fra bruker til bonde ivaretas. Det vil både

hindre at drikkevannskilder forurenses, og bidra til

en bærekraftig matproduksjon. Ett av alternativene

som testes ut er å tilsette en liten prosent urea

(gjødsel) til fekalier. De vet allerede at dette gjør

massen trygg for bruk. Nå jobber Susan Design med

logistikken i forhold til hvordan fekalier kan samles

inn og formidles videre i verdikjeden. Her viser industridesigner

Øyvind Grønlie frem en av de mulige

innsamlingstankene som husholdninger kan bruke.

– Når den er full er det bare å kjøre den til oss,

rulle den bort i et hjørne og la den stå i 14 dager,

sier han. Foto: Anette Tjomsland

23

More magazines by this user
Similar magazines