Hver dråpe teller, vannsikkerhet og energi i et endret klima - Fivas

fivas.org

Hver dråpe teller, vannsikkerhet og energi i et endret klima - Fivas

4 Vann i klimaforhandlingene

FNs klimakonvensjon ble undertegnet i Rio de Janeiro

i 1992. Konvensjonen har i dag 195 medlemsland og

fungerer som et rammeverk rundt klimaforhandlingene.

Målet for konvensjonen er å forhindre farlig global oppvarming

og å takle de allerede uunngåelige konsekvensene

av klimaendringene.

Det arrangeres partskonferanse (COP) i november/

desember hvert år. Mellom partskonferansene arrangeres

en rekke mellommøter. Der møtes alle land som har

skrevet under konvensjonen, i tillegg til en rekke observatører

og sivilsamfunn. FNs klimakonvensjon er den

eneste eksisterende internasjonale arena for å diskutere

tiltak mot klimaendringer, der alle land har like mye

makt.

To av de viktigste temaene i klimaforhandlingene er

reduksjon av klimagassutslipp og finansiering av klimatilpasning

i fattige land. Det er viktig at finansiering av

klimatilpasning diskuteres på globalt nivå, og at penger

sikres og øremerkes til tilpasningsformål. FNs klimakonvensjon

setter ingen konkrete mål for hvor store

utslippskutt partene må ta til sammen eller hvor mye

penger som kreves for å sikre klimatilpasning i fattige

land. Konvensjonen er kun et rammeverk og en møteplass

for forhandlinger rundt mer konkrete tiltak. Vann

står sentralt i både klimatilpasning og utslippsreduksjon.

Som nevnt i innledningen er om lag 70 prosent av all

klimatilpasning er relatert til vann. Vannkraft blir ofte

sett på som et rent alternativ til fossile energikilder. Vann

er ikke et selvstendig tema under klimakonvensjonen,

men noen organisasjoner som World Water Week arbeider

målrettet for å inkludere et mer spesifikt fokus på

vann i klimaforhandlingene. I dette kapitelet skal vi se på

hvilken rolle vann har i FNs klimaforhandlinger.

Vann er ikke et selvstendig tema under klimakonvensjonen.

Foto: Anette Tjomsland

33

More magazines by this user
Similar magazines