MENIGHETSBLAD - Kirken i Søndre Land

kirkeniland.no

MENIGHETSBLAD - Kirken i Søndre Land

Noe som går dypere enn alt.

«Salige er de som blir forfulgt for

rettferdighets skyld, for himmelriket er

deres. Ja, salige er dere når de for min

skyld håner og forfølger dere, lyver og

snakker ondt om dere på alle vis. Gled og

fryd dere, for stor er den lønn dere har i

himmelen». Matteus 5.10-12

Denne sommeren har Romfolket fått

mye oppmerksomhet media – og diskusjonen

har gått. Hva skal vi gjøre? Nesten

som herreløse hunder, er mennesker blitt

jaget rundt. Uønsket og stigmatisert som

kriminelle snyltere. I Norge, i landet som

flyter av melk og honning…

På vei til og fra kontoret mitt i Tromsø

gikk jeg hver dag forbi et titalls unge gutter

og jenter som satt på fortauet med

kopp foran seg. Noen møtte blikket mitt

og andre satt med jakkehetta godt over

hodet. Mange ganger bare fortet jeg meg

forbi. De satt der og minnet meg på det

ubehagelige faktum at verden er urettferdig

og at jeg er lite raus.

I media kan vi ikke sjelden høre og

lese uttalelser som «Vi kan jo ikke slippe

inn alle som kommer og vil dele godene

med oss. Det må Romfolk og andre folk

skjønne!» eller «Et land som Norge må ha

streng innvandringspolitikk» eller «det vi

Menighetskontoret Oppistua,

2860 Hov

Tlf: 61 12 66 70 - Fax 61 12 66 71

Kontortid: Man.-fre. kl 10–14.

Sogneprest Gitte Bergstuen tlf: 61 12 66 62

E-post: gitte@hotmail.com

Sogneprest Øystein Wang,

tlf: 61 12 66 73, E-post: oystein@wango.no

Kirkeverge Gerd Margot Michaelsen,

tlf: 61 12 66 74.

gerd.michaelsen@sondre-land.kommune.no

Kontortid: Hver dag 10.00-14.00

Menighetssekretær Arnhild Hagenborg

tlf: 61 12 66 70 E-post: arnhild.hagenborg@

sondre-land.kommune.no

Organist Gudbrand Tandberg,

tlf: 61 12 66 75 E-post: gudbrand.tandberg@

sondre-land.kommune.no

Mobil 980 13 117

har sett i sommer er bare forsmaken på

det vi har i vente, når flere får vite hvor

bra det er her, vil vi bli nedrent av folk

som søker lykken. Her er det viktig med

et strengere regelverk som håndeheves!»

Folk i Tromsø murret nok litt over

de nye tilreisende, men det var ikke noe

hylekor. Som i Oslo ble de ikke jaget

vekk. Da politiet ble bedt om å uttale seg

i media ble det sagt at kriminaliteten ikke

var blitt noe høyere etter at Romfolket

kom, og at de ikke så noen grunn til å

bortvise dem. Ordføreren i Tromsø gikk

på slutten av sommeren ut i media og

takket Romfolket fordi de sammen med

kommunen hadde ryddet opp under

en av bruene i byen, og Romfolket inviterte

til grillfest på samme sted. Gjennom

media ble vi også kjent med noen av

dem og deres individuelle historier. Som

nesten alle handlet om drømmen om et

bedre liv for sine barn. Det var helt tydelig

at enkelte mennesker hadde tatt noen

gode grep for å bygge bro mellom tromsøværingene

og de, av mange, uønskede

gjestene.

Hvordan skal vi forholde oss til en av

Europas mest utsatte folkegrupper? Eller

andre utsatte. Som av ulike grunner blir

forfulgt og mobbet. Hvor går grensene

Organist/korleder (deltidsstilling):

Gerd Myklebust Wang, tlf: 61 12 66 76

Kirketjener i Fluberg og Landåsbygda:

Øistein Sveum, tlf: 920 28 711

Kirketjener i Hov og Enger:

Steinar Hagen, tlf: 922 57 734

Kirketjener i Skute:

Ole Andreas Bredviken,tlf: 92257008

Fellesrådet: Kari Marie Hammerstad, leder

2860 Hov, tlf: 61 12 24 68

Fluberg menighetsråd

Elsa Karin Brenden, leder.

Søndre Land menighetsråd

Mikal Myrland, leder.

Skute menighetsråd

Ann Jorunn Odden, leder.

2 Menighetsbladet for Søndre Land | Høst 2012

for hva vi kan tillate oss å gjøre, eventuelt

ikke gjøre? Jeg tenker på meg selv der jeg

går forbi den unge gutten med koppen

foran seg. Eller hvordan jeg engasjerer

meg når mennesker blir urettferdig behandlet.

Jeg tenker på hvordan politikerne,

som jeg har brukt stemmeretten min

på, velger å løse de ulike utfordringene.

Brennaktuelt for oss nå er saken til

Sattar fra Iran og hans familie som bor

her i Søndre Land. Han har søkt om asyl

i Norge og fått avslag fordi han ikke har

tilstrekkelig dokumentasjon på identitet.

Dette til tross for at han kan legge fram

militær id, lege id, pressekort, kopi av

pass og videoklipp som viser at han er en

anerkjent tv-lege. Sattar og hans familie

er kristne og risikerer dødsstraff om de

vender tilbake til Iran.Sattar var med

på kikresafarien i høst og jeg fikk bli litt

kjent med han. Det gjorde inntrykk på

meg at han, på tross av situasjonen han

er i, klarer å ha så mye optimisme og håp

i seg. Noe han knytter til troen sin på

Jesus.

Jesus var og er en mester til å løfte

mennesker opp. Han kommer ikke med

billig trøst, men gir håp og tro på at rettferdigheten

vil vinne fram. Han sier til og

med at de som blir forfulgt for rettferdig-

Priser for utleie av Hovland:

inkl. vask kr. 700,- Uten vask kr. 500,

For kjøkken og peisestuene

inkl.vask kr. 500, -Uten vask kr. 300,

For kjøkken og kaffestue

inkl. vask kr. 250, -Uten vask kr. 200,-

Kontakt Bjørg Solum,

tlf: 61 12 23 74.

Menighetsbladet er trykket hos

Merkur Trykkeri, Oslo

Redaksjonskomité:

Harald Fremstad

Runa Bjone

Øyvind Sporild

Morten Nereng

Gitte Bergstuen

Øystein Wang

Thor Johannes Wang (layout)

Stoff til neste nummer må være

levert innen 20. november

Similar magazines