MENIGHETSBLAD - Kirken i Søndre Land

kirkeniland.no

MENIGHETSBLAD - Kirken i Søndre Land

«Klubben» på Trevatn: 1971–1992

–Det startet med en liten gruppe mødre

som deltok i menighetens «Aksjon Ansvar»

i Søndre Land i 1971, som presten

Thor Pettersen startet opp. Der fikk vi

idéen til å starte en barne- og ungdomsklubb

her på Trevatn.

Slik beskriver lederne for «klubben»

på Trevatn selve tilblivelsen i en artikkel

i menighetsbladet i 1988, og klubbens

åpningsdag var 25. oktober 1971.

- Som ledere hadde vi Kristian Sand

og Knut A. Skjær, godt hjulpet av Knut

Singstad og Per Einbu som hobby-ledere.

Siden har vi hatt god hjelp av flere

«ettåringer», bl. Annet Jon Henrik Wien,

Tåle Brenner m. fl. Drivkraften bak

klubben har hele tiden vært en gruppe

husmødre. Prestene Olav Dag Hauge og

Harald Svendsen har også vært ivrige

medarbeidere. Nå har Tormod Kapelrud

og Bente Skårberg vært snille og hjulpet

oss. Antallet klubbdeltagere varierer

fra 10-30 barn i alderen fra 6-13 år, og

klubbkveldene varierer med hobby-virksomhet,

lek, allsang, andakt, utlodning

og enkel bevertning.

Bildet over ble tatt bare noen år

etter at klubben startet. En stor artikkel

i Oppland Arbeiderblad tirsdag 18.

mars 1975 har overskriften: «Det er på

Trevatn det skjer…» Terje Paulsberg

har intervjuet denne flotte gjengen og

Svein Wåtsveen har tatt bildet. «Trevatnungdom

betaler skolegang for etiopisk

jente – og har gitt et flott instrument til

kretsen», står det lengre ned i stykket.

Et imponerende og aktivt klubbtilbud

beskrives i det store avisoppslaget.

Klubben på trevatn avbildet i OA, mars 1975 (scannet fra avisen - vi beklager dårlig bildekvalitet)

«Klubben feiret sine første ti år» er

overskriften på OAs omtale mandag

den 7. desember 1981. «Viktig jubileum

på Trevatn», står det også i headingen,

og aktivitetene beskrives. «Klubben er

ikke for hengehuer, sier Wenche Røste,

en av de tre husmødre som har vært

med fra børjan og gjort en stor innsats

for å holde laget sammen – og stadig få

det bedre. – Det er mye gøy på møtene,

leik og skjemt innimellom alvoret, og

også kirkens folk er med og lager mye

moro. Klubben går framover og har nå

jevnt over 50 på møtene. Egen barnedramagruppe

har vi også, men framfor

alt må vi være takknemlige for den solide

gjeng av husmødre vi har som baker

og ordner opp, får til kakelotterier og

samler inn penger. Agnes Eidstuen og

Bjørg Fredrikstad nevnes også som de to

andre som har vært med helt fra starten.

«Hurra for dem også – og gid den lenge,

Høst 2012 | Menighetsbladet for Søndre Land

lenge leve må – Klubben på Trevatn!»,

avslutter journalisten.

Klubben feiret også sitt 15 årsjubileum

i 1986, der Olav Dag Hauge var

med som æresgjest. Artikkelen i menighetsbladet

i 1988 forteller også om alle

klubbens turer, til Maihaugen, Hunderfossen,

Dyreparken,Skogbruks- og

Jernbanemuseet og en populær togtur

til Fagernes. Klubben fortsatte også over

i 90-tallet, men i klubbens kassabok kan

vi lese den triste meldingen: «Trevatn

Barneklubb ble nedlagt i 1992. « I hele

21 år var klubben likevel et aktivt samlingspunkt

for barn og unge på Trevatn.

En viktig og stolt historie der mange

dyktige ledere og medlemmer har lagt

ned et solid og trofast arbeid. Takk til

Bjørg Fredrikstad som har tatt vare på

mye historisk materiale og gjort det tilgjengelig

for Menighetsbladets lesere.

Øystein Wang

Fra v: Jorun Beck, Reidun thorbjørnsen, sidsel eid, Bjørg Fredrikstad, Wenche Røste,

Agnes eidstuen, Anne Lise Bjerkeengen, Karin Vaslien og sigrund thorbjørnsen

7

Similar magazines