Kø på badet? - Selvhjelp Norge

selvhjelp.no

Kø på badet? - Selvhjelp Norge

Grei lønn

●● LEDER: Ordfører

Stanley Wirak fortjener

en lønnsøkning 3,15

prosent.

SIDE 2

60år

2012

Sandved: S

9

- 20 (9 - 17).

TTlf.

51 67 38 48

Julebygda:

J

9 - 19 (9 - 17).

Tlf. 51 67 11 11

– helt i nærheten

NR. 83 23. ÅRgaNg toRsdag 8. NovembeR 2012

LØssaLg KR 20,-

saNdNesposteN.No

Rehab

markedsavdelingen-as.no


badet?

5-1!


● Sandnes Ulf

banket Tromsø

hele 5-1 i går

kveld.

Side 12 og 13

Får selvhjelps-

grupper

•• Snart startet Frivilligsentralen selvhjelpsgrupper.

– Et tilbud som kan hjelpe mange der ute, mener

etablereren av selvhjelpsgruppene. Side 6

Få en bedre start

dagen med et større eller

mer hensiktsmessig hus!

Vi planlegger og utfører

alt fra store bygg til

bedre utnyttelse av

plassen du allerede har!

Ring Ronny Hellestø

926 34 290,

så fi nner vi en løsning!

www.fjogstad-hus.no


6 torsdag 8. november 2012


På mange måter er

selvhjelpsgrupper som et

mentalt treningsstudio.

- Cathe Paulsen -

etablerer av selvhjelpsgrupper

i sandnes

ETABLERER SELVHJELPSGRUPPE: Cathe Paulsen jobber i disse dager med etablering av selvhjelpsgrupper i sandnes via Frivilligsentralen.

– Du er selv din beste hjelper

Frivilligsentralen starter i disse dager

opp selvhjelpsgrupper. Men hvordan

kan du egentlig hjelpe deg selv med

større eller mindre utfordringer i hverdagen?

Vi søker familiehjem

Løft AS er et privat barnevernforetak

med kontor i Tønsberg/Vestfold. Vi har

fi re ungdomsavdelinger i Tønsberg og

Horten med plasseringer etter Lov om

barneverntjenester. En av avdelingene er forbeholdt jenter. Vi har også en Familie-

og UTEavdeling som arbeider med familiehjem, ettervern og hjelpetiltak. Vår

målgruppe er barn, ungdom og familier med behov for behandling/oppfølging/omsorg

i eller utenfor institusjon. Vi tilbyr også kurs og veiledning i løsningsfokusert

metode (LØFT). Løft AS har avtaler med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

og Oslo kommune.

Vi søker familiehjem

for barn og ungdom

Vi oppretter familiehjemsavdeling i Rogaland

Vi søker familier med hjerterom og husrom for et ekstra

familiemedlem for en kortere eller lengre periode. Dere må ha tid

og overskudd, være tålmodige, rause og trives i team. Familier

uten hjemmeboende barn oppfordres spesielt til å søke, men vi

trenger alle typer hjem. Hos oss får dere opplæring, tett

oppfølging og veiledning. Løfts terapeuter har 24 timers

tilgjengelighet.

Lønn inntil kr. 378.225,- per år og utgiftsdekning

kr. 112.750,- per år.

Se vår hjemmeside www.loeft.no under ”stilling ledig” for mer

informasjon og/eller kontakt teamleder Rita Ødegården

tlf. 481 29 810.

LØFT AS, KILENGATEN 1, 3117 TØNSBERG

AnDreAs KyDlAnD

tekst og foto

I disse dager jobbes det med etablering

av selvhjelpsgrupper i Sandnes

via Sandnes Frivilligsentral.

Samtalegrupper bestående av fem

til åtte personer skal ved å bringe

kunnskap om eget problem inn

i gruppen fremme innsikt, mestringsevne

og bedre livskvalitet hos

den enkelte gjennom samspillet

som oppstår mellom deltakerne.

Etablerer av selvhjelpsgrupper i

Sandnes, Cathe Paulsen, snakker

varmt om etableringen. Hun tror

selvhjelpsgrupper vil være et viktig

og tiltrengt tilskudd i tilbudene

som finnes i byen.

– Hvem som helst som trenger

et støttende fellesskap kan delta i

en selvhjelpsgruppe. Unge over 18

år, voksne og eldre, menn og kvinner

med ulik bakgrunn. Alle som

føler de kan ha nytte av gode samtaler

med andre mennesker kan

melde seg selvhjelpsgrupper,

sier Paulsen.

Selvhjelpsgruppene er et lavterskeltilbud

og vil være gratis.

Motivasjon til å bidra i gruppen,

samt disiplin til å møte til samtalene

like ofte som gruppen blir

enig om, er forutsetningen som

stilles.

Gruppene ledes av gruppemedlemmene

selv. Ingen leder

eller overordnede kommer inn

og forteller hvordan gruppen skal

drives.

– Det vil være en igangsetter

som setter rammene for samtalegruppen.

En igangsetter, som

hvem som helst med interesse for

dette kan bli, vil få kurs i hvordan

han eller hun skal opptre. Men

det er opp til gruppemedlemmene

selv å bringe kunnskap om

eget problem inn i gruppen, sier

hun videre.

Ut av huset

Selvhjelpsgruppene vil finne sted

steder gruppen selv bestemmer

seg for. Paulsen mener det

kan være en fordel at møtene ikke

finner sted hjemme hos noen i

gruppen.

– Det kan være greit å møtes

en helt annen plass enn der du

tilbringer mye av tiden din. For

eksempel ved Frivilligsentralen,

eller andre egnede steder hvor

gruppen kan møtes jevnlig.

Selvhjelpsgruppene vil være

lukket. Det vil si at når en gruppe

starter, tas det ikke inn nye personer

uten videre.

– Med en gang det kommer en

person ekstra eller en forsvinner,

blir det en ny gruppe. Håpet er at

en selvhjelpsgruppe kan møtes

regelmessig over en lang periode,

sier Paulsen.

Prinsipper

En selvhjelpsgruppe har stort fokus

at gruppen selv skal styre

møtene. Her er noen av prinsippene

som legges til grunn.

• Fokus å være til stede «her

og nå».

• Å våge, og ikke gi råd.

• Dele smerte – ikke frata.

• Snakk ut fra deg selv og din

egen opplevelse. Si «jeg» – ikke

«man», «en», og «du».

• Herfra og fremover.

• Ikke bare historiefortelling

og koseklubb.

selvhjelp norge

• Etablert i 2006.

• Finansieres via statsbudsjettet.

• Drives oppdrag fra Helsedirektoratet.

• Er organisert med distriktskontorer,

og hovedkontor i

Oslo.

Selvhjelpsgrupper tar

utgangspunkt i deltakernes

erkjente problem.

• Gruppene bygger aktiv

deltakerrolle. Ikke passiv

mottakerrolle.

Kilde: selvhjelp.no

• Lytte til deg selv og hverandre.

• Våge å være synlig – vise

frem egen opplevelse.

• Ikke si mer enn du selv er

klar for, og i ditt eget tempo.

• Gruppen har ingen leder –

alle må ta ansvar.

– På mange måter er selvhjelpsgrupper

som et mentalt treningsstudio.

Jeg håper det blir brukt

av mennesker som føler de vil ha

nytte av en slik mulighet til selvhjelp,

sier Paulsen.

Interesserte kan enten kontakte

Frivilligsentralen, eller ta

kontakt via e-post selvhjelpsgrupperisandnes@gmail.com.

I tillegg

vil det arrangeres et informasjonsmøte

21. november i Frivilligsentralens

lokaler fra klokken 17.

More magazines by this user
Similar magazines