Samenes Venn - Norges Samemisjon

samemisjonen.no

Samenes Venn - Norges Samemisjon

Noen smakebiter fra

INNHOLDET

Det er mange basarer rundt

omkring.

Denne gang tok vi turen til

HEGRESTAD 2

LUTHERSK MENIGHET

DANNET I

LOVOZERO

Se leder side 3 og artikkel side6

HALLELUJASTEMNING

I RADIO DSF 8

Viktig oppfordring fra nord:

SETT MOT I

HVERANDRE! 11

På Rekustad i Østfold har det

vært

MISJONSMESSE 12

FORSIDEBILDET

Er det en engel som daler ned

i skjul? Men engler trenger vel

ikke stolpeklatresko? Det trengte

imidlertid Leif Petter Grønmo

da han entret radiomasta på

Rassegalvarri i Kautokeino.

Foto: Jan Ove Krutvik.

Samenes Venn

På lederplass

Vi har nådd en

milepæl!

Søndag 19. november ble ”Den evangelisk-lutherske

menighet i Lovozero-området”

stiftet. Med denne

gledelige begivenheten har Samemisjonens

arbeid i det østsamiske området

på Kola nådd en viktig milepæl.

Avgjørelsen som noe nølende ble tatt

på landsmøtet i Molde i 1993, har båret

en frukt som føres inn i de himmelske

årsberetningene. For Guds

folk på stedet, og med

tanke på frelse for alle

mennesker, er det reist

en prekestol for Ordet

og et alter for Legemet

og Blodet ute på tundraen.

Pris og ære til

Gud!

Det første som menigheten

og dens prest

Alexander Voltsjok

ber om, er andre menigheters

forbønn.

Vi er sikker på at den utfordringen

treffer misjonsfolket midt i hjertet.

Forbønn er en hjelp over landegrenser

som verken krever tollklarering,

valutatransaksjoner eller visum.

Men den krever hjerter med tillit til

den himmelske Far, og dessuten en

viss porsjon bønnedisiplin. Slikt har

misjonsfolket erfaring med. Nå ligger

oppgaven og privilegiet ferdig:

be vedholdende og inderlig for ”Den

evangelisk-lutherske menighet i

Lovozero-området”!

”Be og arbeid!” lyder et gammelt

kirkelig slagord. Både støttespillerne

rundt om i Norge og våre trofaste

medarbeidere på Kola har gjort det.

Bare de himmelske regnskapsbøker

vet hvor mange tusen mil våre medarbeidere

har kjørt, hvor mange bønner

som er bedt på begge sider av lande-

Forbønn

er en hjelp over

landegrenser

som verken

krever tollklarering,valutatransaksjoner

eller visum.

grensen, hvor mange ganger vår misjonær

Sigfred Giskegjerde og prest

og predikanter har delt ordet fra Jesus

Kristus gjennom taler og vitnesbyrd.

Kanskje har de ikke alltid tenkt at det

var så storveis og så viktig. Men nå

bærer det trofaste slitet frukt!

Selv om menigheten i Lovozero/

Revda nå er stiftet og en milepæl

er nådd, er Samemisjonen slett ikke

kommet i mål med sin

oppgave i det østsamiske

området. Men omgivelsene

for vårt arbeid har

forandret seg. Der vi før

samarbeidet med Murmanskevangelisk-lutherske

menighet om et (indre-

)misjonsframstøt inne på

tundraen, skal vi nå samarbeide

med en menighet i

Lovozero-området, en menighet

som står på egne

ben. Nå skal vi ha fokus på å støtte

denne menigheten så den vokser til

et modent menighetsliv, som en aktiv

del av Den ingermanlandske evangelisk-lutherske

kirke i Russland.

Arbeidet vårt i Lovozero og Revda

vil ikke bli det samme som før. Nå

er det nødvendig å gjennomgå våre

strategier og målsettinger med tanke

på å nå videre i misjonsarbeidet. Vi

må spørre oss selv hva som nå presser

mest på med tanke på frelse for

samer og mennesker av andre folkeslag

på Kola. Og se nøye etter om det

ligger nye gjerninger ferdige for oss

som ønsker å være Herrens munn og

hender i de nordligste traktene av Europa.

Thor Henrik With

ass. generalskretær

3

More magazines by this user
Similar magazines