«Hanna bad og sa: Mitt hjerte fryder seg i Herren, Herren gir ... - DFEF

dfef.no

«Hanna bad og sa: Mitt hjerte fryder seg i Herren, Herren gir ... - DFEF

Redaktør:

Leif Frode Svendsen

Kvartnesveien 20

4276 Vedavågen

Mobil: 480 03 520

E-post: dgb@dfef.no

leif.f@dfef.no

Portrettet Pastor Bazan

Evangelisten i Recife

Patrick Koeppel var fi re år da Berlinmuren falt og Øst-Tyskland ble gjenforent med

Vest-Tyskland. I dag er han elev ved tjenestelinjen ved Smyrna Bibelinstitutt og

ungdomsleder i Knoffsgate, Drammen. Les om den høykirkelige ungdommen som i

dag er fri i Kristus!

LES MER SIDE 6 OG 7

Bryllup i Bergen

Kjærlighet ved første blikk! Lillian

Lundemo Berntzen og Arnt-Ove Villand

Henriksen ble plukket ut til å gifte seg

messen «Det gode liv» i Bergen. Bjørn

Olsen, tidligere pastor i Fløenbakken,

viet det lykkelige paret.

LES MER SIDE 18

Misjons- og Hjemmeutvalget

Møllergata 40

0179 OSLO

Telefon: 23 35 47 50

Telefaks: 23 35 47 51

E-post: mhu@dfef.no

Konto: 8220.02.84050

Misjonskalenderen:

Konto: 8220.02.84123

Misjonskonferansen

Rapportene forteller om en fl ott

konferanse i Betel Horten. Nå kunne

oppmøtet vært bedre, men spesielt på

fredagen hvor Stephan Christiansen talte

samlet mye folk. Og positivt; halvparten

av forsamlingen var unge folk.

LES MER SIDE 30

Ekspedisjon/forretningsadresse:

Olav Magne Bjørnsen

Rogalandsgt. 32

4011 Stavanger

E-post:

olavmagne@autoreklame.no

Telefon: 51 52 45 14

Fax: 51 53 63 36

Mobil: 907 46 331

Kontonr: 3000 15 47522

Misjons- og Hjemmesekretær:

Harald Elvegaard

Øvre Grindheim

5440 Mosterhamn

Telefon: 53425833

Mobil: 97583807

E-post:

harald.elvegaard@dfef.no

DGB på nett:

www.detgodebudskap.no

Webansvarlig:

Mats Arild Vedøy

Trykk:

Nils Sund Boktrykkeri

Layoutmedarbeider:

Johannes Ådnanes

Kontorsekretær:

Berit Johannessen

Høybråtenv. 23K

1055 Oslo

Telefon: 22305883

Mobil: 92089321

E-post:

berit.johannessen@dfef.no

7.–9. februar 2008 blir Forkynner- og

lederkonferansen arrangert på Solstrand.

Pastor Francisco Bazan, pastor for

menigheten Miraklenes Katedral i Salta,

Argentina, blir med som hovedtaler. Bli

kjent med Bazan og mer av det som vil

skje under den spennende konferansen.

LES MER SIDE 14

Ånden falt i Betania

Les om Åndens vidunderlige

gjerning blant ungdommene i

Betania Kristiansand. Tent i brann

ser de nå dusinvis av tenåringer bli

frelst. Slike rapporter må vi be om at

Herren gir oss stadig fl ere av.

Les mer på ungdomssidene

800 000 mangabibler

Nytt Livs Lys trykkeriet i Japan har travle tider. Den største ordren for øyeblikket er 800 000 Manga-bibler

til Uganda. Landet har 8 millioner barn i skolealder, og nå får hver tiende av disse sin egen Manga-bibel.

LES MER SIDE 35

Det gode budskap kommer ut

11 ganger i året. Abonnementsprisen

er kr. 500,- pr. år.

Portotillegg kr. 50,- til utland.

Alle henvendelser vedrørende

abonnement, betaling og adresseforandring

skal rettes til

forretningsfører.

Innsendt stoff til bladet må

innkomme den 20. i måneden

før utgivelse (ca. den 15. i hver

måned)

Misjons- og Hjemmeutvalgets

leder:

Kjell Ove Tangen

Magnhildrud Allé 9

1809 Askim

Telefon: 69883549

Mobil: 97517573

E-post:

kjell.tangen@ulleval.no

Forsidefoto: Andrea Lillevik, fra Alta er en av åtte elever ved Smyrna Bibelinstitutt i år

(Foto: Leif Frode Svendsen)

Marcelo Jose dos Santos (25 år) er en

ivrig evangelist som står sammen i

tjeneste med misjonær Geirr Standal

i Recife. Les det «rystende» intervjuet

med gutten som allerede som liten

måtte ut i arbeidslivet for å brødfø

sine småsøsken.

LES MER SIDE 28 -29

Abonner på

Det gode budskap

Tilbud for resten av

2007 og 2008: Kr. 500,-

- Julegavetips

- Gave til ungdommen som er

fl yttet ut av hjemmet

- Studenter får bladet til

1/2 pris

“Å arbeide for seg selv, er det

jo ingen glede i. Skaff deg

noen å arbeide for.”

Ibsen Henrik

“Nøkkelen til dyp og varig

livsglede er et diskret lite ord

som mange ikke får øye på,

det heter fortrolighet. Jeg vil

ha et fortrolig forhold til meg

selv, til min Gud og til minst ett

annet menneske”

Isachsen Karsten

“Vi blir trette av de gleder vi

får, ikke av de vi gir.”

Ukjent

«Syng med oss» konseptet er blitt en

kjempesuksess i Norge. På Karmøy samler

slike sangsamlinger over 1000 mennesker,

og vi ser at Sanger i Sør fyller opp store

idrettshaller med folk. Gloria og Bill

Gaither har sammen med mange venner

solgt millioner av cd-er og dvd-er med

gamle, gode, evangeliske «svisker».

Og helt klart er det noe med disse gamle,

gode sangene. De fl este er helt klart født av

Ånden, komponert og skrevet av ærlige og

hengivne kristne. Ofte er det erfarne, kristne

sangere og musikere som deltar under slike

arrangementer, og det gjør jo at vi merker at

det er åndsfylt og ekte.

Det er heller ikke tvil om at mange ufrelste,

spesielt fra 40 år og oppover, trives i disse

sangmøtene. Det er ofte sanger de er vokst

opp med, sanger de har et forhold til.

Settingen er trygg, for du risikerer jo ikke

noen kraftige, utfordrende, evangeliske

sannheter. Korte vitnesbyrd om Guds

godhet preger møtet?

Men kanskje er det på tide at vi stiller

oss noen tankevekkende spørsmål rundt

disse gamle, gode sangene og store

sangarrangementene? Noen ganger må

redaktøren kanskje bare stikke «hånden inn

i et vepsebol»? For de følgende spørsmålene

vil kanskje «stikke» deg litt?

Skjer det i dag blant mange kristne en

avgudsdyrkelse av en spesiell sangstil? Uten

at du kanskje har tenkt over det: Tror du at

en spesiell sangstil kan være med å skape

vekkelse i Norge? Jeg har tro på vekkelse

i Norge, og tror inderlig bønn og innvielse

og evangelisk, salvet og utfordrende

forkynnelse kan være med å skape dette. I

dette bildet er sang og musikk selvfølgelig

viktig. Men jeg tror ikke at en spesiell

sangstil, eller musikkform fra eldre dager vil

bli brukt i denne vekkelsen. Gud følger ikke

våre ønsker, men skaper sin egen agenda.

Jeg lengter etter å se en dynamisk evangelist

forkynne Guds herlige og forløsende ord

i storsamlinger i Norge. Hvor den salige

tryggheten og «diggingen» blir erstattet av

syndenød blant tilhørerne... Hvor tusener

blir frelst, og ikke underholdt.

Skaper ikke Ånden nye sanger i vår tid?

Jeg synes det er så utrolig kjedelig med

alle disse kristne sangartistene som gang

på gang synger inn de «gamle og gode

nr. 10 november 2007 2 3

Leder ved redaktør

Leif Frode Svendsen

Syng med oss?

sviskene». Vi tror jo fortsatt at oljen fl yter

og salvelsen er virksom? Jeg tror av hele

mitt hjerte at Gud vil føde inn nye sanger

i vår tid, som vil bety like mye for yngre

generasjoner som «Navnet Jesus» betyr for

meg og alle andre. Må det bli en bønn at

Gud reiser opp fl ere kristne som i vår tid

kan skape sanger og tekster som berører nye

generasjoner for Jesus. Positivt er det å se at

fl ere unge mennesker de siste årene har gitt

ut egne innspillinger, med egne tekster og

melodier. Og mange av disse sangene har

ungdommer i vår sammenheng gjort til sine

egne.

Som kristne har vi lett for å sammenligne

det nye som kommer med det som har vært.

De eldre jødene gråt ved synet av det nye

tempelet, for det gamle var jo mye fl ottere.

Jesus hadde en lignelse om vinsekker, og

poengterte viktigheten av at ny vin måtte i

nye sekker. «De synger jo det samme om

igjen og om igjen.» «Dette blir for tynt for

meg.» I stedet bør vi kanskje gjøre som den

eldre mannen poengterte: «Jeg hører jo ikke

alltid hva de synger, men benytter sjansen til

å prise Jesus og be for dem».

Hva med yngre generasjoner?

Statistikk og målinger viser gang på

gang at de fl este som blir frelst tar en

bestemmelse før de er 20 år. Hva gjør vi

som kristne i forhold til dette? Jo, vi bruker

masse ressurser på å samle folk over 40

år for å høre på salvede sanger fra lang

tid tilbake. Ofte har de ikke-kristne som

kommer hatt utrolig mange muligheter til

å ta en bestemmelse for Jesus. Gang på

gang dukker de opp på våre «ufarlige»

arrangementer. Kanskje det er på tide med

en kursendring, hvor vi begynner å satse

på vekkelse blant yngre generasjoner?

Må innrømme at jeg liker variasjon, og

har ikke noe imot at 20 åringer synger en

gammel, god sang i et møte. Men når de

blir helt ensporet i den gamle stilen, blir

de som fremmede blant ikke-kristne i sin

egen generasjon. Og vi vil vel nå de nye

generasjonene?

Nei! Vi trenger større variasjon i sang og

musikk i våre menigheter, og trenger en

kraftig dreining mot yngre generasjoner og

ufrelste i forhold til sang og musikk. Og

kanskje er det på tide at vi igjen løfter fram

evangelistens tjeneste og forkynnelsen av

Guds ord?

More magazines by this user
Similar magazines