Svartisen Utmaningar - Energi Norge

energinorge.no

Svartisen Utmaningar - Energi Norge

SVARTISEN kraftverk

Ny generator

Utfordringer


side 2 Generatorer v/

Johan L.

Amundsen

Svartisen kraftverk


side 3 Generatorer v/

Johan L.

Amundsen

Generatorene Ny ”Gammel”

Generator G1 G2

Idriftsatt 2011 1993 / 2008

Ytelse (MVA) 320 < 410

Turtall (rpm) 375 333

Spenning (kV) 18 21

Boring (m) 5,6 ~ 5,8

Jernlengde (m) 2,9 ~ 2,8

Sportall (stk) 288 > 162

Kjøling konv. direkte


side 4 Generatorer v/

Johan L.

Amundsen

G2 ny stator etter havari


side 5 Generatorer v/

Johan L.

Amundsen

G1 rotorring oppblikket


side 6 Generatorer v/

Johan L.

Amundsen

G1 ”utfordringer”

Underleverandørers kvalitetsforståelse

Kontroll av f.eks. vikleskjema

Dimensjonering / ekstrapolasjoner

Kjederotor i en pakke = jernlengden *

Løs gjenstand uhell *

Ringprøve med rotor inne

Forsinkelser.


side 7 Generatorer v/

Johan L.

Amundsen

Her er det spennende!


side 8 Generatorer v/

Johan L.

Amundsen

Lærdom

Leverandører gjør feil

Derfor oppfølging / kontroll

Begrenset hva vi (kjøper) kan bidra med

Når feil avdekkes, leverandørens ”ildprøve”

Løsningsorientering / åpen holdning

Bestått.

Johan.L.Amundsen@Statkraft.no

JLA@Statkraft.no


Svartisen generator

Utmaningar

Haveri

Deformation i rotorringen

Utvecklingschef / Dr. Bo Hernnäs, 3/16/2011


Haveri

Idrifttagning, roterande prov 2010-12-08

Vad hände?

Vad såg man?

Vad var orsaken?

Generatorer v/ Johan L. Amundsen, 3/16/2011


Vad hände?

De första proverna vid rotation genomfördes.

Vid proven uppfattade man ett ljud under körning och maskinen

stängdes ned för inspektion.

Utvecklingschef / Dr. Bo Hernnäs | 3/16/2011 | 11


Vad såg man?

Skador i lindning

13 st härvben utbytta, 41 st reparerade

Utvecklingschef / Dr. Bo Hernnäs | 3/16/2011 | 12


Vad såg man?

Skador i plåt och poler

Två skador som reparerades

Utvecklingschef / Dr. Bo Hernnäs | 3/16/2011 | 13


Vad var orsaken?

Olyckligtvis hade ett förband till luftskärmarna blivit kvar liggande

någonstans i maskinen efter montage.

Utvecklingschef / Dr. Bo Hernnäs | 3/16/2011 | 14


Rotorringen

Teknisk utmaning

Inspektion av ringen, vad observerades?

Vad är orsaken?

Åtgärder!

Generatorer v/ Johan L. Amundsen, 3/16/2011


Teknisk utmaning

Rotorring med 2960 mm plåthöjd, 3346 mm innerdiameter

Plåttjocklek 2 mm

– Tillverkningstolerans (bombering), max 0.16 mm

– Uppmätt tolerans (bombering) 0.024 mm

– 2 mm tjocklek motsvarar 1480 lager plåt

– 1480 x 0.024 mm ger storleksordningen 36 mm shimsbehov

Krympgrepp ca 3 mm, för att hålla upp till rusning

Utvecklingschef / Dr. Bo Hernnäs | 3/16/2011 | 16


Inspektion av ringen, vad observerades?

Vid inspektion av rotorringen såg man avvikelser från tänkt

design. (Ovansidan)

Rotorstommens arm

Rörelse mellan

sidokil och

rotorringsplåt

Isärbladning av

rotorringsplåtar

Utvecklingschef / Dr. Bo Hernnäs | 3/16/2011 | 17


Inspektion av ringen, vad observerades?

Rotorringens ovansida

Lutning i rotorring

nedåt utåt.

Utvecklingschef / Dr. Bo Hernnäs | 3/16/2011 | 18


Inspektion av ringen, vad observerades?

Rotorringens undersida.

Formförändringens

utbredning

Nedbuktning av

rotorringssegmenten

Utvecklingschef / Dr. Bo Hernnäs | 3/16/2011 | 19


Vad är orsaken?

Plåtarnas bombering och dess inverkan.

Valsriktning

Plåten blir tjockare på mitten än

vid kanterna

Valsriktning

Principiell bild av rotorringen, otillräcklig shimsning

Ytter

diameter

Inner

diameter

Utvecklingschef / Dr. Bo Hernnäs | 3/16/2011 | 20


Vad är orsaken?

Stort radiellt krympgrepp (kraftig uppvärmning -> stor axiell längdförändring)

Avsvalningsförloppet -> Fastkilning av rotorring

Uppvärmd

rotorring

Ring under

avsvalning

Ring efter

körning vid

driftvarv

Rotorringssnitt vid rotorstommens armar

Ringen expanderar radiellt och

axiellt

Ringen krymper fritt vid ytterradie

men kilas fast vid innerradien då

ringen inte är tillräckligt shimsad,

vilket resulterar i att bultar tappar

trycksättningen

Ringen sätter sig och vränger på

grund av glidning vid

rotorstommens armar

Utvecklingschef / Dr. Bo Hernnäs | 3/16/2011 | 21


Åtgärder!

Rotorringen bladas ur helt.

2 nya ringar byggs upp (axiellt delade)

Glidytor förs in mellan ring och stomme

Shimsningen övervakas nogrannt

Kontrollerat avsvalningsförlopp vid

påkrympning införs

Utvecklingschef / Dr. Bo Hernnäs | 3/16/2011 | 22


Generatorer v/ Johan L. Amundsen | 3/16/2011 | 23

More magazines by this user
Similar magazines