Forskjellighet og mangfold - muligheter eller begrensninger ... - FIFF

fiff.no

Forskjellighet og mangfold - muligheter eller begrensninger ... - FIFF

13.3.2 Konseptet og konseptets funksjon.................................................................. 300

13.3.3 Strategiens handlingsrom for individer og virksomhet. ................................. 303

13.4 Kompetansebehov for opplæringsledere i skole og bedrift.................................... 304

13.4.1 Lærer og lederkompetanse som forutsetning ................................................. 305

13.5 Oppsummering av drøftingen i forhold til mål og problemstilling........................ 307

13.5.1 Oppsummering i forhold til virksomhetenes mål for prosjektet .................... 307

13.5.2 Veien videre for læringskonseptet.................................................................. 308

13.5.3 Oppsummering av drøftingen i forhold til problemstillingen ........................ 308

13.5.4 Oppsummerende drøfting av funn i forhold til Metodekritikk ...................... 312

13.6 Aktuelle problemstillinger for nye studier ............................................................. 315

13.6.1 Begrepsforståelse ........................................................................................... 315

13.6.2 Bransjesamarbeid og endringsbehov i daglig læringsarbeid.......................... 316

13.6.3 Kompetanse for utvikling............................................................................... 316

13.6.4 Fagfolks og virksomheters muligheter for etter- og videreutdanning............ 319

14 SLUTTREFLEKSJON – EGEN ARBEIDSPROSESS OG LÆRING............................................... 321

14.1.1 Min vei videre som pedagog og forsker......................................................... 323

LITTERATUR................................................................................................................................................... 325

Forskjellighet og mangfold - muligheter eller begrensninger for individ og arbeidsplass? - Et aksjonsforskningsprosjekt med

studier av læring i daglig arbeid, gjennom medvirkning, demokratiske prosesser og interessedifferensiering

Grete Haaland Sund, PHD-avhandling, RUC juli 2005

7

More magazines by this user
Similar magazines