Download - 5,71 MB - AGCO GmbH

fendt.com

Download - 5,71 MB - AGCO GmbH

Fendt 800 Vario

819 • 822 • 824 • 826 • 828

800


Den nye Fendt 800 Vario

Innovasjon gjennom

lidenskap

Med den nye 800 Vario introduserer Fendt neste generasjon

med store kompakttraktorer. Maksimaleffekt på

280 hk, topphastighet på 60 km/h og den nye elektroniske

plattformen Variotronic, er kun noen få eksempler på alt

det 800 Vario kan tilby. SCR motorteknologi sikrer svært

effektiv bruk av drivstoff og større lønnsomhet.

En ny dimensjon i innovative kraft - opplev den nye

800 Vario fra Fendt

2


3

Fendt 819 Vario 200 hk 147 kW

Fendt 822 Vario 220 hk 162 kW

Fendt 824 Vario 240 hk 176 kW

Fendt 826 Vario 260 hk 191 kW

Fendt 828 Vario 280 hk 206 kW

Maksimaleff ekt etter ECE R24


Fendt Eff ektivitets-teknologi

Filosofi en: MER fra MINDRE

Perfekt gjennomført innovasjon har kun verdi når det gir

en merkbar fordel. Det er det Fendt Eff ektivitets-teknologi

står for. Filosofi en er MER fra MINDRE - oppnå mer med

mindre ressurser, som tid, drivstoff eller andre innsatsfaktorer.

Opplev hvordan Fendt Eff ektivitets-teknologi

gir deg den avgjørende fordelen i kostnadseff ektivitet og

lønnsomhet. Eff ektiviteten er vår drivkraft - for langsiktig

suksess.

800

Mer for miljøet:

• 95 prosent mindre NO x

• 95 prosent mindre partikkelutslipp

• Mindre CO 2 utslipp grunnet lavere

drivstofforbruk

• Lavere bruk av innsatsfaktorer grunnet

mindre overlapping

Mer ytelse:

• 60 km/t gir 16 % høyere transportkapasitet

• Kan transportere 37 tonn ekstra per dag

Mer lønnsomhet:

• 17.500 liter spart drivstoff med SCR*

• Automatisk Fendt Effektivitet gjør det enklere å spare

• Automatisert grensesetting på maksimal

utgangseffekt.

*Fabrikkens egne sammenligninger

4


5

Mer informasjon:

• 3,5m 3 førerplass med panoramasikt

• Opp til 1.920 færre armbevegelser per dag

• Endelig - alle funksjoner i en terminal

• Bearbeid opp til 1.250 hektar mer med

VarioGuide

Mer allsidighet:

• 22 tilkoblinger for maksimal allsidighet

• Kan brukes 365 dager i året

• Vendbar førerplass gir større anvendelsesmuligheter

med samme høye komfort som ved kjøring forover

Mer sikkerhet:

• Syv punkter for komfort og sikkerhet

• Sikker kjøring på veien og på jordet

Mer informasjon:

www.fendt.com/efficient-technology


Førerhuset på 800 Vario

Komfortabel teknologi

En arbeidsplass som det er en glede å jobbe i, gjør at du

kan oppnå de beste resultatene på lang sikt. I en 800 Vario

befinner du deg vel. Å kjøre Variotronic med den nye

berøringsskjermen Varioterminal skjer med lette berøringer

som gjør det krevende arbeidet lettere. Etter en lang dag vil

du fremdeles være i form og oppmerksom nok til å gjøre alle

de andre tingene du liker å gjøre.

6


7

Dine fordeler

• 3,5 m 3 førerplass med panoramasikt

• 1920 færre bevegelser med armen per dag

• Endelig - alle funksjoner i en terminal

• Bearbeid opp til 1250 hektar mer

med VarioGuide


Førerhuset på 800 Vario

Kjør på første klasse

Vendegirspak

Rattsatmme som kan justeres

3,5 m 3 førerplass med panoramasikt

Ta plass i x5 cab. Førerhuset har usedvanlig god plass,

og de store glassflatene gir eksepsjonell god utsikt. Det

automatiske klimaanlegget sørger for en behagelig

temperatur på arbeidsplassen til enhver tid. Kalde drikker

fra kjøleboksen er med på å holde føreren våken og

opplagt. På kalde dager er det oppvarmede førersetet en

komfort du ikke ønsker å være foruten. Og har du med en

passasjer kan du tilby et komfortabelt sete til denne også.

Instrumentpanel for turtall,

hastighet og multi-display

Betjening for lys og

varmetråder bak /

vindusvisker

Betjening for

automatisk

aircondition og

multi-display

1.920 færre bevegelser med armen per dag

Under manøvrering på vendeteigen må føreren vanligvis

betjene mange forskjellige funksjoner for traktor og

redskap, noen ganger opptil 12 forskjellige. Med 800

Vario slipper du disse kjedelige, slitsomme repetisjonene.

Føreren kan foreta alle innstillinger og justeringer fra

det sentralt plasserte, oversiktlige høyre armlenet.

Armen ligger komfortabelt på det individuelt justerbare

armlenet. Traktor og redskap styres enkelt og presist ved

hjelp av den unike Variospaken og via Varioterminalen.

Med modulen ved siden av krysspaken betjenes

hurtigbetjening og dybderegulering av både fremre og

bakre trepunkt, samt betjening av kraftuttak foran og

bak.

Flerfunksjons Variospak

med aktiveringstaster for

automatfunksjoner samt

betjeningstaster.

10.4” Vario-terminal

Multifunksjons

armlene

8


Takket være vendeteigsautomatikken er menneskelige

betjeningsfeil nesten umulig - noe som betyr bedre

kvalitet på kortere tid. På en 10-timers dag med rundt

160 forskjellige funksjonsinnstillinger, kan føreren lagre

opptil 1920 håndbevegelser. Førerens konsentrasjon

forblir på et høyt nivå gjennom en lang arbeidsdag.

Når kvelden kommer er det reserver igjen til ny innsats

neste dag.

Betjening for 3. og

4. eksterne ventil

samt for Variotronic TI

automatfunksjoner

Cruise-control funksjoner

Knapper for

motorturtallsminne

Betjening av

hydraulikkventil 5 - 8

Håndgass

Ingen vibrasjoner eller slag

Førerhuset har en unik trepunkts

innfesting med mekaniske

demperelementer som eff ektivt

minimaliserer vibrasjoner. Luft

dempere kan leveres som

ekstrautstyr. Den store avstanden

mellom fj ærelementene og den

store slaglengden på dem gjør at x5førerhuset

har minimalt med duving,

og topp førerkomfort.

Luftdempere med integrert,

automatisk nivåkontroll

9

Krysspak for betjening av 1.og

2. elektroniske spoleventil

Mer enn bare fulldempet

Den mekaniske trepunkts førerhusfjæringen reduserer

vibrasjoner til et minimum og gir en høy grad av kjørekomfort.

Enda behageligere er den pneumatiske trepunkts

førerhusfjæringen med integrert egenjustering.

En ny standard for topp førerkomfort: Kombinasjonen av

forakselfjæring, avfjæret førerhus og førersete med aktiv

demping (ekstrautstyr) - kun fra Fendt.

7” Vario-terminal

Betjeningsmodul for bakre trepunkt, med

hurtigløft, dybdekontroll og aktivering av

kraftuttak (ekstra for fronthydraulikk)

Hastighetsbegrenser

for gasspedal

Membranbeskyttet tastatur

for aktivering av TMS,

VariotronicTI og valg av

hastighetsområde, fi rehjulstrekk

og diff erensialsperre, foraksel

fj æring og valg av

kraftuttakshastighet

800

• Romslig x5 cab

• Ergonomisk betjeningskonsoll

på høyre armlene

• Automatisk klimaanlegg er

standard

• Pneumatisk tre-punkts

førerhus-fj æring med integrert

nivåregulering

• Unik fj æring: Førerhusfj æring

pluss førersete med aktiv

demping i kombinasjon med

fj æring på foraksel


Fendt Variotronic

"4-i-1" Vario-terminal

Vario-terminal 7” 10.4”

Traktor betjening

Redskap betjening

Variotronic TI

VarioGuide -

VarioDoc -

2 kamerabilder -

Kartvisning -

Fendt's nye Vario-terminal

Den 7 ” store Varioterminalen forenkler

betjening av traktor og redskap, så vel som

Variotronic TI vendeteigsautomatikk. I tillegg

kan Varioterminal leveres med 10,4” skjerm

som gir dobbelt så stor flate. Her kan det vises

kamerafunksjoner, VarioGuide og VarioDoc

samtidig.

1

1

0

17m

Endelig - alle funksjoner i én terminal

Fendt Variotronic er den nye og unike elektroniske

kontrollenheten som forener alle funksjoner i én

terminal for første gang: Full styring og kontroll på

traktor og redskap, kameraovervåking, dokumentasjon

og styresystemer: Alt er nå logisk integrert i den store

10.4” Vario-terminalen. Det sparer deg for kostnaden

med ekstra terminaler. For ordinære oppgaver kan

Fendt levere Vario -terminal på 7” . Begge terminalene

har intuitive menyer med et flatt hierarki og praktisk

berøringsteknologi.

Kamera-visning Variotronic TI skjermbilde

1

2

3

4

Variotronic TI

Pflug

Go Funktion 1 Auslöser Wert

Info +

Info +Info Info +

+

Info +

4-i-1 Varioterminal

10.4” Vario-terminal kan vise opp til

fire funksjonsbilder samtidig. Du kan

enkelt velge og endre plasseringen av

programmene på skjermen.

START

40 %

40 %

5,0 m

5,0

PLAY

RECORD

RECORD

EDIT oine

VarioGuide visning Betjenings

element

10.4” Vario-terminal

Hjelp ESC-tast

("ut-tast")

?

Siste vending er like nøyaktig som den første

Opptil 160 manøvreringer over ti timer kan være slitsomt

uten automatiserte funksjoner. 800 Vario er utstyrt med

Variotronic TI vendeteigsautomatikk som standard for

å sikre at siste manøver er like eksakt som den første.

Variotronic TI vises klart og logisk i Varioterminalen.

Føreren kan aktivere automatiserte sekvenser på

vendeteigen med bare ett tastetrykk. For å optimalisere

sekvensene kan de også redigeres og justeres individuelt

når traktoren står stille. Dette sparer tid og forhindrer feil i

arbeidsrutinene på lange arbeidsdager.

Info +

Info +Info Info +

+

Info +

Kamerafunksjoner

Varioterminal har inngang for to

kameraer. De kan vises i kvart, halv eller

full skjerm. Føreren slipper å snu seg

for å overvåke redskapen bak.

Dreiebryter

Skjerm,

planløsing

Navigasjon

Hovedmeny

1

2

3

4

Variotronic TI

Pflug

7” Vario-terminal

START

Go Funktion 1 Auslöser Wert

25,7

34,8

40 %

40 %

5,0 m

5,0

27,5

15

PLAY

?

RECORD

RECORD

EDIT oine

?

1

1

0

17m

1

2

3

4

Variotronic V a rio-Doc TI Pro Hauptseite

Pflug

Hr. Fleißig: Spritzen 1.04

START

Oberer Acker am: 30,00

See

ha

Heislawastl

Bad Kohlgrub

Herbizid:

U 46 D-Fluid

Herbizid:

Atlantis

Betrieb Müller

Wetter:

leicht windig

10,0005 ha

40 %

1,500

l/ha

40 1,750 %

EDIT oine

l/ha

5,0 m

1/2

5,0 12

PLAY

Winterweizen:

Dekan

Go Funktion 1 Auslöser Wert RECORD

RECORD

Dokumentasjon med VarioDoc

Alle data blir overført trådløst til PC på

kontoret og lagret automatisk. Brysom

eksport av data med et minnekort er ikke

lenger nødvendig.

Variotronic TI vendeteigsautomatikk-system

Hele Variotronic TI's operasjonsprosedyre vises i begge terminalene, sammen med

aktuelle utløsere, for eksempel sekunder til neste trinn, slik at føreren kan følge

sekvensen og gjøre endringer dersom det kreves.

10

?


Bearbeid opp til 1.250 hektar mer med VarioGuide

800 Vario kan bearbeide opp til 1.250 hektar mer ved

hjelp av den automatiske styringen. Dette takket være

en reduksjon i overlappingen på 6 %, målt over en

tidsperiode på 5.000 timer på jordet. Selv om natten

eller i dårlig sikt, kan føreren oppnå optimale resultater

og utnytte maskinene til det maksimale. Samtidig

betyr dette også seks prosent besparelser i drivstoff og

innsatsfaktorer som frø og gjødsel. Føreren kan enkelt

overvåke kart og status på Varioterminalen.

11

Info +

Info +Info Info +

+

Info +

Variotronic redskapsstyring

All redskap som er kompatibel med ISO

11783 kan styres via Fendt Varioterminal.

Opp til 12 funksjoner kan vises i oversiktlig

fullsidevisning.

?

Variospak, tildeling for traktor eller redskap

Variospak for ISOBUS-betjening, aktiv eller inaktiv

Tildeling av Variospak til ekstern joystick

Generelle ISOBUS-innstillinger

Minne for forskjellige ISOBUS-oppgaver

Overføring til Vario-spaken

Betjening av ISOBUS-redskap kan skje via

multifunksjonene på Vario-spaken (forutsatt

kompabilitet på redskapen).

Moderne administrering med VarioDoc

Dokumentasjon er det viktigste grunnlaget for å

administrere en landbruksbedrift. Med den nye

VarioDoc, kan relevante data registreres med en

minimum av innsats, dokumentert i lagringsdata fra

feltet, og analyseres raskt og oversiktelig. Ved å bruke

Varioterminalen kan all viktig informasjon registreres

under arbeidet, slik at etterarbeid på kontoret reduseres

til et minimum. Og det fungerer den andre veien også

- jobber kan opprettes ved hjelp av PC og overføres til

terminalen.

1

2

3

4

Variotronic TIBelegungsübersicht

Pflug

START

40 %

PLAY

Go Funktion 1 Auslöser Wert RECORD

RECORD

40 %

EDIT oine

Bedre kvalitet på arbeidet med VarioGuide automatisk styring

Med VarioGuide kan føreren ha full fokus på redskapen. Systemet øker ytelsen og har en positiv innvirkning på den totale kvaliteten

på arbeidet, selv i dårlig sikt. VarioGuide sikrer maksimal pålitelighet takket være ny satellitteknologi.

5,0 m

5,0

27,5

15

?

800

• Ny Varioterminal - betjenes ved

berøring og betjeningsarmen

• Alle funksjoner er for første

gang tydelig integrert i én

terminal

• Ny Variotronic redskaps

manøvrering for ISOBUSkompatibel

redskap

• Variotronic TI vendeteigs-

automatikk med mange

innstillingsmuligheter

• Nøyaktig og pålitelig Fendt

VarioGuide automatisert styring

• Rask dokumentasjon og

trådløs dataoverføring med

VarioDoc


Topp teknologi i motor og transmisjon

Endelig: Økologi som lønner seg

800 Vario har en svært effektiv drivverksteknologi som

leverer overbevisende trekkraft og drivstofføkonomi.

I tillegg til å redusere utslipp, gir SCR-teknologien

også betydelig lavere drivstofforbruk og CO 2 utslipp.

Den kraftige seks-sylindrede motoren, kombinert med

den trinnløse Vario transmisjon, gir en dynamisk og

reaksjonsvillig traktor. To ledende teknologier perfekt

forenet.

12


13

Dine fordeler

• 17.500 liter spart drivstoff med SCR*

• Automatisk Fendt Eff ektivitet gjør det

enklere å spare

• Automatisert grensesetting på maksimal

utgangseff ekt

*Fabrikkens egne sammenligninger


Topp teknologi i motor og transmisjon

Perfekt samspill mellom motor og transmisjon

Nm

1250

1200

1150

1100

1050

1000

950

900

kW

210

205

200

195

190

185

180

175

170

165

160

155

150

g/kWh

220

210

200

190

Dreiemoment

Effekt

Optimalt

828

828

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2100

Fase 3a (2006)

828

9,2 8 4 2 0,4

0,54 0,2 0,2 0,025 0,025

Mindre drivstofforbruk - mer dynamikk

Lave drivstoffkostnader per time er av stor betydning

for traktorens totale lønnsomhet. De seks-sylindrede

Deutz-motorene med common rail høytrykks

innsprøytingssystem og en maksimal effekt på inntil

280 hk, gir høy drivstoffeffektivitet. Den optimaliserte

innsprøytingen er svært presis og har et trykk på

opp til 2000 bar. En annen årsak til den eksepsjonelle

dynamikken, er turboladeren med elektronisk styrt

wastegate.

På 828 Vario oppnås et dreiemoment på 1.210 Nm

og en maksimaleffekt på 280 hk ved 1900 o/min. Det

spesifikke dieselforbruket er på kun 192 g/kW. Disse

resultatene oppnås takket være det aller nyeste innen

motorteknologi.

Fase 1 (2000)

Fase 2 (2002)

Trinnvis reduksjon av eksosutslipp

i Europa og Nord-Amerika

Fase 3b (2011) Tier 4 midlertidig 800 Vario

Fase 4 (2014)

Modul for kjølt måling

NO x Sensor

AdBlue®

varmesystem

Nitrogenoksider NO x (g/kWt)

Partikler PM (g/kWt)

SCR katalysator

17.500 liter spart drivstoff med SCR

Fendt 800 Vario oppfyller utslippsstandarden Fase 3b (=

Tier IV midlertidig. For Fendt er SCR-teknologi den beste

løsningen for overholdelse av utslippsstandarden, siden

den også gir en reduksjon av forbruket på sju prosent*.

800 Vario, med et gjennomsnittlig forbruk på 25 l/time,

sparer 1,75 liter per time gjennom SCR. Over 10.000

driftstimer betyr det en total innsparing på 17.500 liter.

En annen fordel er at eksosbehandlingen skjer etter

forbrenningen, og påvirker derfor ikke denne. Motoren er

derfor optimalt innstilt og oppnår en meget høy grad av

energieffektivitet.

*Fabrikkens egne sammenligninger

AdBlue® påfylling

Kjemisk reaksjon

NH 3 + NO x => H 2 O+N 2

AdBlue®

innsprøyting

AdBlue® tank

Doseringsmodul

med filter

SCR (Selektiv Katalytisk Reduksjon) for eksosbehandling

Med SCR-teknologien, etterbehandles eksosen med AdBlue®, en 32,5 prosent løsning av urea,

som omformer nitrogenoksid NOx til ikke-giftig nitrogen og vann. Forbruket av AdBlue®, som

standard oppløsning av urea/vann brukt i kommersielle kjøretøyer, ligger på om lag 7 prosent

av vanlig dieselforbruk. Dette kan variere noe med driftsbetingelsene.

AdBlue® er tilgjengelig over hele verden på bensinstasjoner eller gjennom AGCO Parts.

14


Automatisk grensesetting

Nytt på 800 Vario er automatisk grensesetting av last,

dvs. automatisk maksimal effektkontroll. Systemet gir

last-avhengig justering av kjørehastighet, avhengig av

motorturtall. Det er ulike optimale verdier som kan angis

som last-grense for ulike typer oppgaver, for eksempel

transport og feltoperasjoner. Traktoren setter den

ideelle last-grensen automatisk. Føreren behøver derfor

ikke stille inn automatisk last-grense ved arbeidsstart

eller stopp. Og samspillet mellom motor og girkasse

er akkurat riktig for hver arbeidsoppgave. Alternativt

kan føreren også angi den maksimale effekt-kontrollen

manuelt.

15

1

β= 45°

α= 30°

α= 45°

7

6

8

7

2

β= 45°

5

4

3

Automatisk Fendt Eff ektivitet gjør det enklere

å spare

Mange års praktiske tester har vist at bruk av kontinuerlig

variabel transmisjon - med slike egenskaper som Vario

har - har et stort potensial for å kunne spare tid og

penger. I 800 Vario gir den kontinuerlig variable ML

200 transmisjonen maksimal effektivitet. TMS Tractor

Management System gir perfekt samspill mellom motor

og transmisjon under alle slags driftsbetingelser. Topp

effektivitet og økonomi - automatisk. Dessuten, drivlinjen

for bakakselen på 800 Vario er helt nyutviklet: De våte,

saktegående flerplate skivebremser for bakhjulene

reduserer drivstofforbruket ytterligere.

I II

Dreiemoment fra motor

hydraulisk kraftoverføring

mekanisk kraftoverføring

Kraftuttak

Firehjulsdrift

Den geniale Fendt Vario transmisjonen

Fendt Vario transmisjonen er en kombinasjon av hydrostatisk og mekanisk drift. Med økende hastighet øker andelen av

mekanisk kraft som overføres gjennom planetgiret. Pumpe og hydrostatmotor har en maksimal vinkling på 45 grader.

Sammen med et driftstrykk på opp til 550 bar gir dette en eksepsjonell høy eff ektivitet.

750

Bremseskiver

Planetholder

1000

1. Torsjonal vibrasjonsdemper

2. Planetgirsett

3. Ringdrev

4. Solhjul

5. Planetholder

6. Hydraulikkpumpe

7. Hydraulikkmotor

8. Sammenkoblingsaksel

En helt ny drivlinje er utviklet

for bakakselen på 800 Vario

Drivlinjen for bakakselen på 800

Vario er helt nyutviklet. De nye

bremsene har lav rotasjonshastighet,

noe som minimaliserer eff ekttapet

i bakakselen. Dette gir den

beste eff ektiviteten og reduserer

drivstoff orbruket, selv ved høye

hastigheter, noe som er spesielt viktig

for transportarbeid.

800

• Sekssylindret 6,06 l motor: 280 hk

maksimaleff ekt ved 1.850 o/min

• SCR-teknologien dekker

utslippskravene etter standarden

Fase IIIB (Tier IV midlertidig) og gir

høy drivstoffeffektivitet

• Common-rail høytrykks

innsprøytningssystem med

innsprøytningstrykk på inntil

2000 bar

• Vario-transmisjon ML200

• Tractor Management System TMS

og automatisk eff ektstyring er

standard

Bruk Arbeidstid Forbruk

Grasslått -10 % -10 %

Maishøsting -10 % -10 %

Potethøsting -5 % -10 %

Grubbing/såing -5 % -10 %

Radrensing -5 % -10 %

Vedkløyving -3 % -3 %

Pløying -3 % -3 %

Innsparingspotensialet for de ulike

arbeidsoppgavene er lett å få øye på Du

sparer verdifull arbeidstid på grunn av høyere

arealdekning og drar samtidig nytte av lavt

drivstoff orbruk.

Datakilde: Universitet i Nürtigen, Tyskland


Fendt 800 Vario i jordbearbeiding

Styrke foran og bak -

når alt passer sammen

Fleksibilitet og allsidighet ved montering og drift av moderne

og tunge redskaper er en forutsetning for økonomisk

drift. Det fine med 800 Vario er at all slags redskap kan

kobles på og av uten problemer. Alt styres enkelt og presist

med Varioterminalen. Det gir deg en rask og avslappet start

på arbeidsdagen din.

16


17

Dine fordeler

• Mer enn 22 tilkoblinger foran og bak

• Et trykk på en knapp er alt som skal til

for å starte kvalitetsarbeidet


Fendt 800 Vario i jordbearbeiding

Det er summen av detaljene som gjør arbeidet

eff ektivt og presist

Det er flere tilkoblingsmuligheter

på bakstussen:

• Signal-kontakt

• ISOBUS kontakt

• Hydraulisk toppstag

• 6 dobbeltvirkende ventiler

• Spilledning, olje

• Trykkfri returkobling

• Trykkluftbremser

• Pilotkrets for power beyond

• Trykkrets for power beyond

• Hydraulisk tilhengerbrems

• 7-pin kontakt

• Trekkstenger

• ABS kontakt

• Krok

• Kraftuttak

• Lavtmontert trekkrok

Tilkoblingsmuligheter foran på

Fendt 800 Vario:

• Toppstag

• 2 dobbeltvirkende ventiler

• Trykkfri returkobling foran

• 7-pin kontakt

• Kraftuttak foran

• Trekkstenger

Mer enn 22 tilkoblinger foran og bak

Fendt 800 Vario har flere tilkoblingsmuligheter enn noen

annen traktor i sin effektklasse: Seks elektrohydrauliske

dobbeltvirkende ventiler bak og to i front, power beyond,

ISOBUS tilkobling og mange flere. Totalt har 800 Vario

mer enn 22 tilkoblinger, som er praktisk plassert både

foran og bak Dette sikrer allsidig drift og problemfri

tilkobling av alle slags redskaper.

Stor løftekraft

Løftekapasiteten på 800 Vario er blitt øket vesentlig i

forhold til tidligere modeller. Trepunktshydraulikken

bak er elektronisk styrt og har en gjennomgående

løftekapasitet på hele 83,4 kN. Dette gjør det mulig å

bruke tunge, moderne redskaper også i denne hk-klassen

uten problemer. Den maksimale løftekapasiteten på

opp til 5.030 daN foran tillater bruk av tunge redskaper

også som frontmontert. Trekkstengene er en integrert

del av traktorkroppen, og er festet nært den. Dette gir en

gunstig vektfordeling selv med tung redskap påmontert.

Varmeveksler for kjøling av hydraulikkolje

Fronthydraulikk,

hurtigkoblinger

Spilloljebeholder (hydr.kobl.)

Trykkfri returkobling foran

18


Eff ektiv hydraulikk

Med lastfølende hydraulikk er 800 Vario godt egnet for

de mest krevende oppgaver. Avhengig av bruksområde,

kan du utstyre 800 Vario med en lastfølende pumpe med

en kapasitet på 110, 152 eller 193 liter per minutt.

Kraftuttak med økonomi-funksjon

Kraftuttaket kan enkelt betjenes via det multifunkjonelle

armlenet. Det er også utvendig betjening både foran

og bak. Kraftuttakshastighetene bak (540E/1000 eller

1000/1000E) gjør at motoren kan arbeide på en

19

Variospak med

multifunksjon

Styrer ventil nr. 3 og 4,

Variotronic TI , trepunkt

Tank for hydraulikkolje

(Rominnhold 80 l)

Sentral ventilblokk

Krysspak

For betjening av

ventil 1 og 2

Modul for trepunkt

Betjener bakre trepunkt,

Comfort trepunkt foran og

kraftuttak(ene)

Servostyring

Schlepper Hauptseite

Pflug

27,5

34,8

15,0

Aksial stempelpumpe i mellomhuset, 152 l/min

(ekstrautstyr: 109 eller 193 l/min)

lavere turtall, noe som betyr lavere drivstofforbruk.

Kraftuttaket foran (1000 o/min) tillater bruk av et bredt

spekter av redskaper også som frontmontert.

Et trykk på en knapp er alt som skal til for å starte

arbeidet

Via skjermbildet på Varioterminalen er det enkelt å stille

inn de forskjellige ventilene til en bestemt oppgave.

Hele prosedyren er meget brukervennlig, og er enkel å

betjene med knapper eller via touch-skjermen.

6,8

30l

30l

30l

30l

30l

30l

Hydraulikventile Heck

Pflug

Enkel oppgavetildeling via skjermbilde for ventiler

30l

30l

30l

30l

30l

30l

EXT

10s

10s

10s

10s

10s

Ventilblokk for:

- Ekstern hydraulikk

- Trepunkt bak

- Trepunkt foran

800

• Opp til åtte elektrohydrauliske

dobbeltvirkende ventiler

• Maksimal løftekapasitet:

Foran: 5.030 daN

Bak: 11.110 daN

• EPC bakre og fremre trepunkt

inkl. sjokkdempere og d.v.

funksjon.

• Kraftuttak med Comfort

betjening (540E/1000 eller

1000/1000E)

• Utvendig betjening for trepunkt,

ventiler og kraftuttakene


Fendt 800 Vario i transport

Raskere og sikrere

Fart og fleksibilitet er essensielt i transport - noe som

ivaretas perfekt av 800 Vario. Med en toppfart på 60 km/t

og en konstruksjon som mestrer høye hastigheter, er du

fremst i køen med 800 Vario.

60

20


21

Dine fordeler

• Kan transportere 37 tonn ekstra per dag

• Syv punkter som gir komfort

• Maksimal sikkerhet på jorde

og på vei


Fendt 800 Vario i transport

Flere kilometer, større sikkerhet - mindre drivstoff orbruk

Kan transportere 37 tonn mer per dag

800 Vario har en toppfart på 60 km/t ved et motorturtall

på kun 1750 o/min, noe som gir opp til 16 prosent høyere

transportkapasitet* og senker drivstofforbruket. Dette er

fordelene som utgjør forskjellen på slutten av dagen: For

eksempel flytter en 800 Vario med en kapasitet på totalt

230 tonn i 10 timer 37 tonn mer, takket være høyere hastighet.

Og når 800 Vario kjøres i 50 km/t med et turtall på

lave 1450 o/min, har den enda større drivstoffeffektivitet.

*fabrikkens egne målinger

Uten FSC Med FSC

Fendt Stabilitetskontroll (FSC).

Ved hastigheter over 20 km/t, låser Fendt Stabilitetskontroll

(FSC) kompenseringen mellom høyre og venstre side. Dette hever

styreegenskaper, kjørestabilitet og bremsesikkerhet opp til et helt

nytt nivå. Når kjørehastigheten synker under 15 km/t aktiveres

kompensasjon mellom venstre og høyre side og sikrer optimal

bakkekontakt.

Syv punkter som gir komfort

Hele konstruksjonen gir topp komfort og optimal ergonomi.

Syv punkter for din komfort: Det seljusterende forakselopphenget

• Anti-roll-kontroll • Fendt Reaction styresystem

• Sjokkdemping • Førerhusfj æring • Setefj æring

• Automatisk låsing av foraksel.

Nykonstruert fjæring på foraksel gir maksimal sikkerhet ved kjøring i 60 km/t

Den nye forakselen med utvendige sylindere og to-krets bremsesystem med integrert brems på

mellomaksel tillater en maksimal hastighet på 60 km/t.

Områder synlige med

vidvinkelspeil (ekstrautstyr)

Områder synlige uten

vidvinkelspeil

Vidvinkel-speil gir bedre oversikt

Vidvinkelspeil (ekstrautstyr)gir bedre oversikt og økt sikkerhet. Du har bedre oversikt over det som skjer på siden av traktoren. Faresonen, som vanligvis ligger i blindsonen,

er lettere å se, og uforutsette situasjoner kan unngås.

22


Maksimal sikkerhet på jorde og på vei

Den solide konstruksjonen sikrer sikkerheten på både

jorde og på vei. Med det unike Fendt Stabiliseringssystemet

(FSC), har du full kontroll, selv i skarpe kurver.

Samtidig får du nesten vedlikeholdsfrie bremser.

Systemet består av to integrerte flerplate skivebremser

på bakhjulene og en egen skivebrems på mellomakselen

til forhjulene. Dette gir høy sikkerhet og stor bremseeffekt.

Og med vidvinkelspeil har du full oversikt rundt og

bak traktoren.

23

Automatisk låsing av tvangsstyrte tilhengeraksler

Med den automatiske styreaksellåsen (ekstrautstyr) kan

tvangsstyrte tilhengeraksler låses automatisk ved en

valgt hastighet. På rette strekninger sørger den faste

selvstyrende akselen for stødig gange. Føreren behøver

ikke tenke på manuell betjening av låsesystemet: Det

låses automatisk ved valgt hastighet og ved rygging.

Natt blir som dag

Det geniale lyskonseptet på 800 Vario gjør arbeid i mørket til en lek. Både nær- og fj ernlys gir perfekt belysning. Arbeidslysene på

800 Vario kan justeres individuelt opp til 360 grader Xenon arbeidslys kan leveres som ekstrautstyr.

800

• 60 km/t topphastighet med

redusert turtall (1750 o/min)

• Fendt Stability Control FSC

• Selvstabiliserende forakselfj

æring med låsefunksjon

• Høyeff ektivt to-krets

bremsesystem

• Vidvinkelspeil

• Fendt Reaction styresystem

• Fartsskriver (ekstrautstyr)


Allsidige Fendt

Kjør raskt - i motsatt kjøreretning!

I tillegg til ordinære, velkjente arbeidsoppgaver brukes

en moderne traktor stadig mer til spesialiserte oppgaver

innen landbruk, entreprenørvirksomhet, skogbruk og

kommunalvirksomhet. For slike krevende oppgaver tilbyr

Fendt en fabrikkmontert spesialversjon med ekte, vendbar

førerplass. Den lar deg dra nytte av et stadig større utvalg

av spesialredskap, slik at du kan bruke Vario effektivt året

rundt.

24


25

Dine fordeler

• I drift 365 dager i året

• Vendbar førerplass gir større

anvendelsesmuligheter med samme

høye komfort som ved kjøring forover


Summen av de tekniske løsningene skaper det teknologiske forspranget

All relevant toppteknologi

i én maskin

På 800 Vario er all den ypperste teknologi samlet i samme maskin. Dette gir

profesjonelle bønder og bedriftseiere store økonomisk fordeler.

1. Solid støpt ramme

2. Ny uavhengig forhjulsfjæring med +/- 60 mm

vandring (låsbar og vedlikeholdsfri)med

Fendt Stability Control

3. Sylinder for fjæring på foraksel

4. Trepunktshydraulikk med utvendig betjening

5. Kraftuttak foran

6. 2 dobbeltvirkende koblinger i fronten

7. Sluttdrev med planetgir

8. 6,06 l Deutz-motor med 4-ventilsteknikk

9. Kjølerenhet med viskose vifteregulering

10. SCR katalysator

11. Trinnløs Vario-transmisjon

12. Hydraulikkmotor

13. Hydraulikkpumpe

14. Innkapslet kløtsj for firehjulstrekk

15. Brems på mellomaksel for foraksel

16. Drivstofftank, 505 liter

17. Planetgir i bakaksel

18. Våte, saktegående flerplate skivebremser

for bakhjul

19. Hydrauliske stabiliseringsstag bak

20. x5-cab med integrert automatisk

luft-aircondition og 5,5 m 2

glassareal

21. Pneumatisk førerhusfjæring

22. Armlene med Variocenter

23. Ny Varioterminal med Fendt

VarioGuide automatisk-

styresystem

24. VarioGuide tak

25. Fendt EvolutionSuper Comfort aktivt

førersete med klimakontroll og aktiv

fjæring

26. Comfort Passasjersete med

automatisk sikkerhetsbelte.

27. Elektrisk justérbare, oppvarmede

sidespeil

28. Utvendig betjening for trepunkt,

kraftuttak og én hydraulikkventil

6

4

5

9

2

3

26

8

7


10

1

27

24

20

23

22

15

12

16

25

27

13

14

26

11

18

17

21

19

28


Tekniske spesifikasjoner

Motor

Effekt (kW/hk) (ECE R24)

Maksimaleffekt (kW/hk) (ECE R24)

Nom. effekt (kW/hk) (EC 97/68) 5)

Maksimaleffekt (kW/hk) (EC 97/68)

Antall sylindere / kjøling

Boring/slag (mm)

Slagvolum (cm 3 )

Nom. turtall (o/min)

Turtall ved maks. effekt (o/min)

Maks. dreiemoment (1450/o/min)

Dreiemomentsøkning (%)

Optimalt. drivstofforbruk (g/kWt)

Drivstofftank (l)

AdBlue® (l)

Oljeskiftintervall (drifts. t.) 4)

Transmisjon og kraftuttak

Type

Hastighet: Serie I - arbeid (forover / bakover)

Serie II - transport (forover / bakover)

Maksimalhastighet (km/t)

Kraftuttak bak (o/min)

Kraftuttak foran (o/min) 1)

Trepunktshydraulikk

Hydraulikkpumpens kapasitet v/200 bar (l/min)

Trepunktsregulering

Maks. antall spoleventiler, (standard) Power versjon:

Profi versjonen:

Profi Plus versjonen:

Maks. løftekapasitet trepunkt bak, målt i kulene (kN/kp)

Maks. løftekap. i trepunkt, foran (daN)

Redskapsvekt / fronthydraulikk, opp til (kg)

Vekt og dimensjoner

Egenvekt

Tillatt. totalvekt (kg)

for 40 km/t / 50 km/t (Enkel-krets brems)

for 40 km/t / 50 km/t (To-krets brems)

for 60 km/t (To-krets brems)

Maks. vertikal trekkrokvekt med standard dekk

og 60 km/t (kg)

Lengde (mm)

Bredde (mm)

Høyde (mm)

Bakkeklaring (mm) 2)

Akselavstand (mm)

Sporvidde, foran (mm) 2)

Sporvidde, bak (mm) 2)

Minste venderadius (m) 6)

Elektrisk utstyr

Startmotor (kW)

Batteri (V/Ah)

Dynamo (V/A)

819 822 824 826 828

132 / 180

147 / 200

144 / 196

151 / 205

6/væske

101 / 126

6056

2100

1900

863

37

192

505

42

500

60

152

EPC

11110

5030

3364

9300

14000

16000

14000

2000

5274

2550

3270

513

2900

2000

1970

5.4

4.0

12 / 170

14 / 2x150

147 / 200

162 / 220

159 / 216

166 / 226

6/væske

101 / 126

6056

2100

1900

955

37

192

505

42

500

60

Trinnløs Vario-transmisjon

0,02 til 35 km/t / 0,02 til 20 km/t

0,02 til 60 km/t / 0,02 til 33 km/t

60

540E / 1000 eller 1000 / 1000E

1000

60

152

152

152

EPC

EPC

EPC

4 dv

11110

11110

11110

5030

5030

5030

3364

3364

3364

3) (3 dv 3) ) elektr. spoleventiler

8 dv 3) (4 dv 3) ) elektr. ventiler / krysspak

8 dv 3) (4 dv 3) ) elektr. ventiler / krysspak

9300

14000

16000

14000

2000

5274

2550

3270

513

2900

2000

1970

5.4

4.0

12 / 170

14 / 2x150

162 / 220

176 / 240

174 / 237

182 / 248

6/væske

101 / 126

6056

2100

1900

1040

36

192

505

42

500

9300

14000

16000

14000

2000

5274

2550

3270

513

2900

2000

1970

5.4

4.0

12 / 170

14 / 2x150

1) = på forespørsel, 2) = ,med standard dekk, 3) = kan også brukes som enkeltvirkende, 4) = halveres med RME, 5) = defininerte spesifikasjoner for registrering, 6) = uten styrebrems, med 540/65R30

176 / 240

191 / 260

188 / 256

195 / 265

6/væske

101 / 126

6056

2100

1900

1120

35

192

505

42

500

9450

14000

16000

14000

2000

5274

2550

3270

567

2900

2000

1970

5.4

4.0

12 / 170

14 / 2x150

191 / 260

206 / 280

203 / 276

211 / 287

6/væske

101 / 126

6056

2100

1900

1210

35

192

505

42

500

60

152

EPC

11110

5030

3364

9450

14000

16000

14000

2000

5274

2550

3270

567

2900

2000

1970

5.4

4.0

12 / 170

14 / 2x150

28


Vario-betjening

Variospak (med cruise control og minnetaster) ■ – –

Variospak med multifunksjon – ■ ■

Varioterminal 7”, for fininnstillinger ■ ■ –

Varioterminal 10,4“, for fininnstillinger – ❑ ■

Variotronic redskapsmanøvrering for ISO- og LBS-redskaper ❑ 1) ■ ■

Variotronic TI - vendeteigsautomatikk – ■ ■

Vario TMS - motor/transmisjons-styring ■ ■ ■

VarioDoc – ❑ ■

VarioDoc Pro – ❑ ❑

Klargjørings-sett for automatiske styresystemer – – ■ 2)

VarioGuide automatisk styresystem – – ❑

Elektronisk startsperre ■ ■ ■

Førerhus

Pneumatisk førerhusfjæring ❑ ❑ ❑

Vendbar førerplass ❑ ❑ ❑

Justerbar rattstamme høyde og vinkel ■ ■ ■

Fendt Super Komfortsete, luftfjæret, lavfrekvensfjæring ■ ■ ■

Super Comfort Evolution sete, med klimakontroll ❑ ❑ ❑

Super Comfort Evolution sete, med klimakontroll og

aktiv fjæring ❑ ❑ ❑

Passasjersete med automatisk sikkerhetsbelte ■ ■ ■

Comfort passajersete ❑ ❑ ❑

Monteringssett for radio med to stero høyttalere ■ ■ ■

Dobbel radio-slisse, med fire høyttalere ❑ ❑ ❑

Blaupunkt Radio CD MP3 med høytalersystem ❑ ❑ ❑

Radio CD MP3 Blaupunkt med hands-free utstyr og

høytalere ❑ ❑ ❑

Fabrikkmontert fartsskriver ❑ ❑ ❑

Integrert automatisk klimaanlegg. ■ ■ ■

Kullfilter (aerosol) ■ ■ ■

Pusser og spyler på bakrute ■ ■ ■

Elektrisk justérbare, oppvarmede sidespeil. ❑ ■ ■

Mekanisk justérbare sidespeil ■ – –

Vidvinkelspeil ❑ ❑ ❑

Innvendig speil ❑ ■ ■

Arbeidslys. 2 stk bak på tak, i stk foran på tak ■ ■ ■

Arbeidslys på A-stolpene og på bakskjermene ❑ ❑ ❑

Arbeidslys på A-stolpene og på bakskjermene, Xenon,

foran på tak ❑ ❑ ❑

LED baklys ❑ ❑ ❑

Feste for ekstrra terminaler o.l. ❑ ❑

Aircondition kjøleboks ❑ ❑ ❑

Motor

Diesel forfilter ■ ■ ■

El.forvarmer-pakke (motor, transmisjon og hydraulikkolje) ❑ ❑ ❑

Motorbrems ❑ ❑ ❑

Transmisjon

Kløtsjfritt vendegir med stopp-og-kjør-funksjon ■ ■ ■

Lydvarsel ved rygging ❑ ❑ ❑

Drivverk / kjøresikkerhet

To-krets bremsesystem med FSC Fendt Stability Control – ■ ■

Enkel-krets bremsesystem, 1 pedal ■ ❑ ❑

Enkel-krets bremsesystem, 2 pedaler, styrebrems ❑ ❑ ❑

Trykkluftsystem ■ ■ ■

Automatisk låsing av tvangsstyrte tilhengeraksler ❑ ❑ ❑

29

Standard- og tilleggsutstyr

■ = standard ❑ = ekstrautstyr – = ikke tilgejngelig

Power Profi ProfiPlus Power Profi ProfiPlus

4WD / differensialsperrer

Innkobling av 4WD/ differensialsperre ■ ■ ■

Differensialsperre foran og bak med 100 % virkning ■ ■ ■

Kraftuttak

Bak: Flensmont. tapp 540E/1000 o/min ■ ■ ■

Bak: Flensmont. tapp 1000/1000E o/min ❑ ❑ ❑

Foran: 1000 o/min ❑ ❑ ❑

Utvendig betjening av kraftuttak bak ■ ■ ■

Hydraulikk

Lastfølende system med aksial stempelpumpe (152 l/min) ■ ■ ■

109 l/min kapasitet ❑ ❑ ❑

193 l/min kapasitet ❑ ❑ ❑

Elektrohydraulisk trepunktshydraulikk d.v.(EPC),

med utvendig betjening – ■ ■

Elektrohydraulisk trepunktshydraulikk e.v.(EPC),

med utvendig betjening ■ – –

Hydrauliske stabiliseringsstag ❑ ❑ ❑

Radarstyrt regulering av hjulsluring ❑ ❑ ❑

QC hydraulisk toppstag ❑ ❑ ❑

Trekkstenger, kat. 4 ❑ ❑ ❑

Utvendig tilkobling for lastfølende krets ❑ ❑ ❑

Lineær betjeningsmodul for spoleventiler,

Variospak med flere funksjoner – ■ ■

Utvendig betjening av hydraulikk-funksjoner ■ ■ ■

Hurtigkoblinger som kan kobles under trykk (bak) ❑ ❑ ❑

Enk.v. trepunkt foran med utvendig betjening ❑ ■ ■

Comfort fronthydraulikk med posisjonskontroll,

utvendig betjening – ❑ ❑

Annet tilleggsutstyr

Auto. krok med fjernbetjening, bak ■ ■ ■

Høydejustérbar kulekobling ❑ ❑ ❑

Kulekobling inkl. ramme ❑ ❑ ❑

Tvangsstyring (en/to sider) ❑ ❑ ❑

Krok-kobling ❑ ❑ ❑

Trekkdrag, svingbart ❑ ❑ ❑

Piton-fix ❑ ❑ ❑

Duomatic trykkluftkobling ❑ ❑ ❑

Roterende varsellys ❑ ❑ ❑

Markering for bred last ❑ ❑ ❑

Svingbare forskjermer ■ ■ ■

Tvillinghjul bak ❑ ❑ ❑

Tvillinghjul foran ❑ ❑ ❑

Enkel montering av frontvekter ■ 3) ❑ 3) ❑ 3)

Frontvekter, ulike størrelser ❑ ❑ ❑

Hjulvekter bak ❑ ❑ ❑

Design Line ❑ ❑ ❑

Avtagbar verktøykasse ❑ ❑ ❑

1) = Brukt kun med Varioterminal 2) = inkludert VarioGuide takluke, 3) = ikke sammen med fronthydraulikk

Fendt on-line: Her kan du sette sammen din egendefinerte Fendt slik du vil ha den. Besøk www.fendt.com.


Vario - lønnsom uansett

Riktig investering betyr

høy avkastning over tid

Du får alltid topp teknologi med en traktor fra Fendt.

Men det totale kostnadsbildet av en Fendt Vario er mye

mer: Fendt og deres samarbeidspartnere er kompetente

spesialister som gir deg individuelle råd og omfattende

informasjon angående Fendt-produktenes teknikk, utstyr

og totale lønnsomhet.

Effektivitet: Oppskriften for vellykket økonomisk

drift

Vi inngår ikke kompromisser. Vårt mål er å være ledende

innen kostnadseffektivitet målt per hektar og kilometer.

Fendt's ingeniører arbeider hele tiden med å redusere

drivstofforbruket, som utgjør halvparten av de totale

kostnadene for en traktor. Kun den beste teknologien er

god nok - slik som du finner i 800 Vario: Den høyeffektive

Vario drivlinjen og den drivstoffbesparende SCRteknologien

i kombinasjon med TMS. Disse løsningene

bedrer ytterligere den allerede førsteklasses effektiviteten

til Vario. Resultatet er reduserte kostnader per hektar og

kilometer.

Lavt verditap = sikkerhet pluss kvalitet

Hver Fendt-kunde vet det: Totalresultat vises først på

slutten av levetiden til en traktor. De vet også svaret:

Annenhåndsverdien for en Fendt Vario er uslåelig. Og det

har sine grunner: Som ledende innen innovasjon, setter

Fendt alltid nye høye standarder for landbruksutstyr,

og introduserer teknologi som vil bli etterspurt også

i fremtiden. Legg til den høye kvaliteten på Fendt

traktorer, som står for driftssikkerhet og lang levetid.

Resultatet er en totaløkonomi som er uslåelig.

30


Mer frihet for investeringer - med fi nansiering fra

SG Finans og Eik Service- og Garantiavtale (ESG)

Du tilbys et skreddersydd opplegg og fleksible

betingelser som dekker dine behov. SG Finans er

din pålitelige partner for finansiering. Med en ESGavtale

har du full kontroll over vedlikeholds- og

reparasjonskostnadene. Ved bestilling av traktoren

har du flere muligheter: Vil du at de obligatoriske

vedlikeholdsarbeidene skal basere seg på faste, attraktive

priser? Eller få kostnaden per driftstime direkte, uten

uforutsette overraskelser? Velg mellom Eik Service Avtale

og Eik Service- og Garantiavtale.

31

Vario - lønnsom uansett

• Fendt gir den beste

kostnadseff ektiviteten per arealenhet

• Fendt gir den beste komfort, time etter

time - dag etter dag

• Fendt har en uslåelig

annenhåndsverdi

• Eik-kjeden er spesialister

på produktene fra Fendt og

etterutdannes regelmessig

• Eik-kjeden hjelper deg med fl eksible

fi nansiering som dekker dine behov

• Hos Eik-kjeden får du eksperthjelp til å

lære å utnytte Vario optimalt


Mer enn noengang:

Din forhandler:

828V/2.0-NO/11-10/2.0-E

Den som kjører Fendt leder

Alle opplysninger om leveringstid, design, effekt, dimensjoner, vekt drivstofforbruk og driftskostnader korresponderer med den

siste tilgjengelig informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme før kontraktstidspunkt. Din Fendt-spesialist står

til rådighet med mer informasjon om eventuelle endringer. Forbehold om eventuelle skrivefeil.

AGCO GmbH - Fendt Marketing

D-87616 Marktoberdorf

Faks. +49 (0) 8342 / 77-220 • www.fendt.com

More magazines by this user
Similar magazines