Eksamen 1999 - Høgskolen i Narvik - hovedside

ansatte.hin.no

Eksamen 1999 - Høgskolen i Narvik - hovedside

Klasse: 1 IB

Dato: Torsdag 27. mai 1999

Kl.: 0900 - 1400

Antall oppgaver: 4

Sivilingeniørutdanningen

Integrert Bygningsteknologi

EKSAMEN

FAG STE 6027 VVS-TEKNIKK

Faglig kontakt under eksamen: Bjørn R. Sørensen, Rom D 2230

Tillatte hjelpemidler: Alle

* Det er påført oppgavene prosentvis vektlegging for bedømmelse

* Der du mener verdier mangler, velges verdier ut fra erfaring og hjelpemidler.

* Samtlige løsninger skal dokumenteres/vises med kurver, formler etc.

* Rød skrift på besvarelsen er ikke tillatt

Side 1 av 4


Eksamen i Side 2 av 4

Fag 6027 VVS-teknikk 1999 Høgskolen i Narvik - Sivilingeniørutdanningen

Oppgave A (35%)

I et bygg installeres et ventilasjonsaggregat som består av avstengningsspjeld, roterende (ikkehygroskopisk)

varmegjenvinner, vannbasert befukter, vannbasert varmebatteri, kjølebatteri,

ettervarmingsbatteri, filtre, lydfeller og automatikk (dvs regulerings- og overvåkningsutstyr, samt

sensorer). Aggregatet leverer en konstant luftmengde med tilstand 18°C og 50% RF (hele året).

Dimensjonerende utetilstand for vinter: -15°C og 30% RF

Dimensjonerende utetilstand for sommer: 26°C og 80% RF.

Øvrige data: Viftemotor er plassert i luftstrømmen.

a) Tegn en systemtegning av aggregatet, komplett med automatikk.

b) Skissèr luftens forløp prinsipielt i et hx-diagram for vinterforhold. Angi hvordan nødvendig effekt fra

gjenvinner, varme- og kjølebatteri kan finnes/beregnes.

c) Som b), men for sommerforhold.

d) Hvilke fordeler/ulemper medfører bruk av roterende varmegjenvinner? Hvilken betydning (for

innemiljø og energibruk) har viftenes plassering i forhold til gjenvinneren?

Oppgave B (20%)

Figur 1

Man ønsker å finne lydtrykknivået midt i et ventilert rom (punkt 4) slik som vist i figur 1. Avstanden fra

punkt 3 til punkt 4 er 3 m. Det samme er avstanden fra punkt 5 til punkt 4. Ventilene kan regnes å

være rektangulære med mål hxb=0.2x0.3 m 2 . Rommets volum er 40 m 3 , og dets midlere

absorpsjonskoeffisient er 0.3. Etterklangstiden er målt til 0.8 sekund. Lydtrykknivåene ved punkt 3 og

punkt 5 kan antas å være like. Videre antas det at lydnivået ved senterfrekvensene 250 og 500 Hz er

dominerende. Følgende data gjelder:

Frekvens: 250 Hz 500 Hz

Målt lydeffektnivå like etter vifte (punkt 1): 81 [dB] 80 [dB]

Resulterende dempning, lydfelle: 15 [dB] 20 [dB]

Resulterende dempning, ventil : 16 [dB] 15 [dB]

Resulterende dempning, kanaler: 0 [dB] 0 [dB]

Finn rommets resulterende, A-veide lydtrykknivå (punkt 4).


Eksamen i Side 3 av 4

Fag 6027 VVS-teknikk 1999 Høgskolen i Narvik - Sivilingeniørutdanningen

Oppgave C (25%)

Figur 2

Figur 2 viser et vannbårent oppvarmingsanlegg med tre kurser, A. B og C. Kurs A er for

ventilasjonsanlegget, mens kurs B og C er for romoppvarming. Anlegget er riktig innregulert, og ved

maks last arbeider hovedpumpen i et arbeidspunkt med et trykk Δpmax og vannmengde Qmax. Pumpen

trykkstyres til konstant differansetrykk mellom dens innløp og utløp.

Anta i utgangspunktet at alle ventiler er helt åpne.

a) Forklar/skissèr prinsipielt hva som skjer dersom ventil VB strupes til ny verdi. Bruk en antatt

pumpe- og anleggskarakteristikk for systemet for å vise dette.

b) Hva skjer så hvis ventil VC også strupes til ny verdi? Skissèr.

c) Hva skjer hvis også ventil VA strupes til ny verdi? Skissèr.

Anlegget er utstyrt med ekspansjonstank og sikkerhetsventiler.

d) Hvorfor installeres dette utstyret? Hvilken hovedtype ekspansjonstank brukes i dag? Forklar kort

hvordan disse fungerer.

e) Angi fordeler og ulemper med å benytte vannbåren oppvarming framfor elektrisk oppvarming.


Eksamen i Side 4 av 4

Fag 6027 VVS-teknikk 1999 Høgskolen i Narvik - Sivilingeniørutdanningen

Oppgave D (20%)

a) Gi en kort forklaring på hva som menes med samtidighet i forbindelse med dimensjonering

avsanitæranlegg.

Figur 3

Figur 3 viser avløpssystemet i en liten boligblokk. Rørene er av støpejern.

b) Finn dimensjonene d0-d8.

Lykke til !

More magazines by this user
Similar magazines