Formelsamling (eksempel) - Høgskolen i Narvik - hovedside

ansatte.hin.no

Formelsamling (eksempel) - Høgskolen i Narvik - hovedside

STØRRELSER, ENHETER

• Størrelser, enheter:

Høgskolen i Narvik

Integrert Bygningsteknologi

FORMELSAMLING

STE 6228 INNEMILJØ

Størrelse Enhet Beskrivelse

a [ liter

s·m 2 ] Basisbehov (luft)

Ce

Ci

Cs

εa

εi

εv

εv,p

fcl

FP −n

[decipol], [ kg

m 3 ] Luktkonsentrasjon, forurensningskonsentrasjon i avtrekk

[decipol], [ kg

m 3 ] Luktkonsentrasjon, forurensningskonsentrasjon i rom

[decipol], [ kg

m3 ] Luktkonsentrasjon, forurensningskonsentrasjon i tilluft

Luftvekslingseffektivitet

Lokal luftvekslingsindikator

Ventilasjonseffektivitet

Lokal ventilasjonsindeks

Arealfaktor, bekledning

Vinkelforholdet fra person til flaten n

G [olf] Olfproduksjon

Icl

[clo], [ m2 ·K

W ] Isolans (varmeledningsmostand), bekledning.

M [met], [ W

m 2 ] Metabolisme, aktivitetsnivå

n [s −1 ] , [h −1 ] Luftvekslingstall.

] Spesifikk luftmengde, lukt

S [ kg

] Forurensningsproduksjon

q [ liter

s·olf

ta

s

[ ◦C] Lufttemperatur

tn [ ◦C] Temperatur på flate n

to [ ◦C] Operativ temperatur

tr [ ◦C] Middelstrålingstemperatur

τ n [s], [h] Nominell tidskonstant.

τ p [s], [h] Lokal gjennomsnittsalder (i et punkt i rommet)

〈τ p〉 [s], [h] Middelalderen for luften i rommet.

va [m/s] Lufthastighet

var [m/s] Relativ lufthastighet

Vi [m3 .

V CO2

.

V O2

.

Vs

]

liter [ time·person ]

liter [ time·person ]

[m

Romvolum

Volumstrøm, CO2

Volumstrøm, Oksygen

3 .

Ve

/s]

[m

Tilført luftmengde

3 /s] Avtrekksluftmengde

• Omregningsfaktorer:

1met 58 W/m 2

1 ppm 10 −6 m 3 /(m 3 luft) (ppm = parts per million)

1 ppb 10 −9 m 3 /(m 3 luft) (ppm = parts per billion)


TERMISK INNEMILJØ

• Middelstrålingstemperatur:

• Relativ lufthastighet:

• Operativ temperatur:

hvor A har verdiene:

tr = FP −1 · t1 + FP −2 · t2 + ... + FP −n · tn

var = va +0.005 · (M − 58)

to = A · ta +(1− A) · tr

var < 0.2 0.2-0.6 0.6-1.0

A 0.5 0.6 0.7

• Forventet prosentvis utilfredse som funksjon av PMV-indeks:

PPD =100−95 · e −(0.03353·PMV4 +0.2179·PMV2 )

Kan også finnes fra følgende figur:

• Optimal operativ temperatur (PMV=0) som funksjon av aktivitet og bekledning:

2


• Bekledning:

Bekledning Areal- Isolans, Icl

faktor, fcl [clo] [ m2 ·K

W ]

Shorts, underbukser, T-skjorte, sokker, sandaler 1.10 0.30 0.050

Lett langarmet kjole, underkjole, strømpebukse, truse 1.15 0.45 0.070

Lette bukser, kortarmet skjorte, truser, sokker, sko 1) 1.15 0.50 1) 0.080

Jakke, skjorte, bukser, truser, sokker sko 2) 1.30 1.00 2) 0.155

1) Typisk innendørs sommerbekledning

2) Typisk innendørs vinterbekledning

• Prosent utilfredse som funksjon av strålingstemperaturasymmetri:

ATMOSFÆRISK INNEMILJØ, VENTILASJON

OG VENTILASJONSEFFEKTIVITET

• CO2 produksjon fra en person:

• Oksygenbehov for en person:

.

V CO2 =15· M [ liter

time·person ]

.

V O2 =18· M [ liter

time·person ]

• Luftbehov til respirasjon for en voksen person (tilnærmet):

. 7+4· (M − 0.8)1.35

V =

60

[ liter

s·person ]

3


• Forurensningsbalanse (massebalanse) for et rom:

Endring av masseinnhold = Tilført masse − Bortført masse

Vi · dCi

dt

• Luftbehov, forurensninger:

• Luftbehov, luktkriteriet:

= .

Vs · Cs + S − .

Ve · Ce

.

V =

.

V =

S

Ci − Cs

10 · G

Ci − Cs

• Luftbehov, gjennomsnittlig forurensningskilde:

· 1

εv

· 1

εv

.

V =7· N + a [ liter

s·m 2 ]

Nivå: Lav Middels Høy

Olfbelastning [ olf

m 2 ] 0.14 0.28 0.42

a [ liter

s·m 2 ] 1 2 3

For boliger: a= 0.35

[ kg

s ]

• Prosent misfornøyde (PD) som funksjon av lufttilførsel q:


395 · exp −1.83 · q0.25 PD =

, q > 0.32 [ liter

s·olf ]

100% , q 0.32 [ liter

s·olf ]

• Prosent misfornøyde (PD) som funksjon av lufttilførsel innendørs luftkvalitet Ci mhp

lukt:

−0.25

395 · exp −3.25 · C

PD =

i

100%

,

,

Ci < 31.3 [decipol]

Ci31.3 [decipol]

[%]

• Sammenheng mellom luftkvalitet (lukt) og prosent misfornøyde:

Ci =112· (ln PD− 5.98) −4

• Olf-produksjon som funksjon av aktivitetsnivå:

[decipol]

Aktivitetsnivå Stillesittende Lavt Middels Høyt

(1-1.2 met) (3 met) (6 met) (10 met)

Olfproduksjon 1 4 10 20

• Olf-produksjon ved stillesittende aktivitet som funksjon av prosentvis røykere:

Røykere % 0 20 40 100

Olfproduksjon 1 2 3 6

• Olfbelastning forårsaket av bygning (inkl. møbler, tepper og ventilasjonssystem) [olf/m 2 ]:

Bygning Kontorer Skoler Forsamlings- LAV-olf

(1-1.2 met) (klasserom) lokaler bygninger

Olfproduksjon 0.3 0.3 0.5 0.05-0.1

[%]

4


• Klassifisering av innendørs luftkvalitet:

• Utendørs luftkvalitet:

Innendørs % Opplevd luftkvalitet

luftkvalitet misfornøyde i decipol

Høy 10 0.6

Standard 20 1.4

Minimum 30 2.5

Område: decipol

På fjellet og på sjøen 0

I byer, høy luftkvalitet < 0.1

I byer, middels luftkvalitet 0.2

I byer, dårlig luftkvalitet >0.5

• Personbelastning for ulike lokaler (i henhold til byggeforskriftene):

• Ventilasjonseffektivitet:

Type lokale: Areal per person [ m2

person ]

Forsamlingslokaler 0.6

Serveringssteder 1.4

Kontorer 15.0

Skoler og barnehager 2.0

Boliger 20.0

Salgslokaler 2.0

εv = Ce − Cs

Ci − Cs

εv =1.0 ved full omrøring. εv > 1.0 ved fortrengende ventilasjon. εv → 0 ved kortsluttende

ventilasjon.

• Lokal ventilasjonsindeks:

• Luftvekslingseffektivitet:

εv,p = Ce − Cs

Cp − Cs

εa = τ n

2 ·〈τ p〉

εa = 0.5 ved full omrøring. εa → 1.0 ved fortrengende ventilasjon. εa → 0 ved

kortsluttende ventilasjon.

• Lokal luftvekslingsindikator:

• Nominell tidskonstant:

• Nominelt luftvekslingtall:

n =

τ n = 1

n

.

V

Vi

εi = τ n

τ p

[s] eller [h]

[s −1 ] eller [h −1 ]

5

More magazines by this user
Similar magazines