Oppgaver

ansatte.hin.no

Oppgaver

HIN IBDK RA 03.10.06

Side 1 av 2

1) Hvilke kjemiske bindingstyper finner man i en polymer?

2) Hva er forskjellen mellom termoplast og herdeplast?

3) Hvilke likheter har herdeplast og elastomerer?

4) Ta utgangspunkt i etylen (eten) og forklar den molekylære oppbyggingen av

polyetylen (polyeten).

5) Hva er forskjellen på addisjonspolymerisasjon og kondensasjonspolymerisasjon?

6) Hva kan du si om E-modulen til et polymer som befinner seg hhv. over og under sin

glassomvandlingstemperatur?

7) En bjelke (stang) av hhv. plast og aluminium belastes slik at de bøyer seg merkbart

ned, men uten å ryke. På hvilken måte skiller plastens oppførsel seg fra aluminiums

etter lengre tid?

8) Både metaller og en del plaster sies å være krystallinske. Nevn en prinsipiell forskjell i

måten disse er krystallinske på

9) Hva menes med en kopolymer?

10) Hvordan skal glassomvandlingstemperaturen være for at en kopolymer skal kunne

være relativt myk og fleksibel over et større temperaturintervall?

11) Nevn tre ting som kan gjøres med en polymer for å gjøre den mer motstandsdyktig

mot UV-lys.

12) Sorter disse materialene etter densitet: stål, polymerer, titan, aluminium, magnesium.

13) Med mekanisk behandling kan E-modulen til f.eks. PE endres svært mye. Forklar.

14) Raskere avkjøling gir større eller mindre grad av krystallinitet i en lineær polymer.

Hva er rett?

15) Du skal støpe en detalj i hhv. termoplast og herdeplast. Hva er den helt vesentlige,

prinsipielle forskjellen?

16) Nevn et eksempel på fiber- og matriksmaterial i en fiberarmert plastkompositt med

høy E-modul.

17) Hva kjennetegner fluoropolymererne?

18) Hvilke steder i rommet finnes atomært oksygen? Hvilke skader kan dette påføre et

romfartøy?

19) Hva menes med å måle CVCM for polymermaterialer som skal benyttes til romformål?

20) Siste bilde i forelesningslysbildene det man vil finne om "Teflon", altså polymeren

med generisk navn PTFE. Du får i oppgave å finne ut noe tilsvarende om "Kapton".


HIN IBDK RA 03.10.06

Side 2 av 2

Du vil finne relativt mye ved å søke med "Google" (www.google.com), eller annet, og

å slå opp på "MatWeb" (www.matweb.com).

21) Silikoner har et viktig bruksområde. Hva er spesielt med silikoner a) kjemisk

sammetsignet med andre polymerer og b) mht. termiske egenskaper.

22) Hvordan må silokon behandles før det kan benyttes i rommet?

23) Du skal lage en strukturell limforbindelse (den skal bære last) for en

satelittkomponent. Nevn noen viktige momenter.

More magazines by this user
Similar magazines