Lokalitet: Omsøyholman Driftsleder :Kåre Rømuld - FHL

fhl.no

Lokalitet: Omsøyholman Driftsleder :Kåre Rømuld - FHL

Lokalitet: Omsøyholman

Driftsleder :Kåre Rømuld


Fakta

•Totalt ca 2 800 000 stk 0-åring høst 09

•Fordelt på 7 stk 120m og 3 stk 157m nøter

•Totalt ca 47 000 stk bergnebb

•Lokalt fisket rundt anlegget

•Fiskere: Andre Vikan og Frode Selvåg

•Utsett dato fra 20 august til 21 oktober


Utsett strategi

•Målsetting 57 000 stk leppefisk

•1 % av antall smolt fortløpende i alle nøter

•Etterfylling til 2 % i samme rekkefølge

•Leppefisk skjul fra dag 1

•Minst mulig mellomlagring av leppefisk

•Skånsom behandling


Leppefisk skjul

Plastsekker som strimles

opp og settes fast med

strips på egnet tauverk.


Leppefisk skjul

•Plastsekk i strimler

•Festes med strips på taug

•Lenke på ca 7 meter loddrett

•Taug strekkes vannrett over not

med ca 6 lenker på hver


•Imitasjon av tareskog fungerer bra

•Liten effekt av leppefisk skjul fra 0- 5 meters dyp

•Plasseres fra ca 5 meter ned til bunnterne.

•Antall skjul bestemmes av antall leppefisk.

•En lenke til 120 meters nøter

•To lenker til 157 meters nøter


Imitert tareskog

Leppefisk skjul av plaststrimler


Utfordringer ved håndtering

Skånsom håndtering fra leppefisk teina til not.

Unngå mellomlagring

Unngå frakt av leppefisk i grov sjø.

Mindre overlevelse ved begge disse tilfellene.

Kan være fordel med å plassere håv ved utsett punkt

Bruk våthåv / bøtte fra båt til not

Kontroll med dødfisk. Maks 20 cm i sekundet.

Leppefisk i dødfisk håven er tidkrevende.


Utfordringer med vask av not

Det kan være områder ved bunn terne som skiva ikke vasker godt nok

Noen typer vaskeskiver tar livet av en del leppefisk under vask.

Best erfaring med MPI med 9 skiver og 5 skiver

Mest skånsom mot leppefisk og takler forholdsvis sterk strøm.

ROW bør benyttes på områder hvor vaskeskiva ikke kommer til.

Vask ofte. Det er bedre med en gang for mye enn å komme på

etterskudd


Rene nøter er en

avgjørende faktor for

effektiv leppefisk.

Bildet viser stripe

etter vaskeskiva.

Dette er nok groe

til at effekten blir

dårligere


Ved å vaske bort stripene registrerte vi

lavere luse tall påfølgende uker.

(september / Oktober)

Gjenstående groe etter

forrige vask


Bildet viser resultat etter vasking av nota med Idema skive.

•Mengden av groe avgjør effektiviteten til leppefisken

•Vask av sider i not 1 gang per mnd fra September til April

•Har liten erfaring fra mai og utover sommer

•Fra første vask vil effekten av innpregnering avta kraftig.

•Regner med å vaske sidene hver 14 dag fra august og utover høsten

•Nøter satt i slutten av august er vasket 2 ganger i bunn fram til mai

•Nøter satt i oktober er vasket 1 gang i bunn fram til mai

•Antar at vi må vaske bunn i nøter satt ut i juni 2010 1 gang per måned

fra august fram til desember.


Bildet viser område ved bunnterne og innfesting til bunnring.

Selv om nota er ”ren” fungerer dette som en fôringsstasjon.


Bildet viser leppefisk som

samler seg rundt bunnterne.


Noen erfaringer

Vask nøtene ofte

Leppefisken har effekt på temperaturer under 5 grader

Ingen hensikt med ekstra fôring av leppefisk

En del av leppefisken står godt i 24 omfars nøter

Ikke noe nøyaktig tall på leppefisk etter flytting

Funksjonelle leppefisk skjul

Beregn god tid til å ta vare på leppefisk som blir med

dødfisk håven


Resultat 25/8 2009 – 1/5 2010

Total avgang leppefisk ca 16%


Forbedringer og planer videre

Leppefisk skjul i lenker

Nytt vaskeutstyr

Utvikle system for å ha kontroll på leppefisk ved sortering

Setter ut leppefisk på all smolt vår/høst 2010

Prosjekt på oppdrett av stor leppefisk

Forsøksfiske etter stor leppefisk

Etterfylling av leppefisk.


Til slutt:

Det er sannsynligvis store

miljømessige fordeler ved bruk av

leppefisk.

Gevinsten ved å lykkes er stor.

En forutsetting for å lykkes er at alle

på lokaliteten utøver og har en god

total forståelse for fiskevelferd.

Takk for oppmerksomheten.

More magazines by this user
Similar magazines