AG Klippfisktørking - FHL

fhl.no

AG Klippfisktørking - FHL

AG Klippfisktørking

Ålesund 13.10.2010


Alfseen

og Guundersoon

AG Tørkesystemer

DD-MM-YYYY

AG KKammertørke t k

AG Langtørke

Copyright Alfsen og Gunderson AS © 2007 Side 2


Alfseen

og Guundersoon

Viktige parametre

DD-MM-YYYY

Få oppnå et godt og jevnt tørkeresultat er det

avgjørende at tørken har :

• JJevn llufthastighet fth ti h t over fisken fi k

• Jevn temperatur p

• Jevn fuktighet

Copyright Alfsen og Gunderson AS © 2007 Side 3


Alfseen

og Guundersoon

Tørketider / Kapasiteter

Kapasiteten på en klippfisktørke er svært avhengi av hvor effektiv

selve avfukteren er ved de forskjellige j g tilstander i tørken.

Og for å vite det må du ha hvor mange liter vann den tar ut pr. time

ved en gitt lufttilstand.

Og det er denne kapasiteten som gjør at en kan sammenligne

forskjellige typer klippfisktørker.

Tørketiden avhenger både av kapasiteten på avfuktere, lufthastighet

over fisken, temperatur og fuktighet.

DD-MM-YYYY

Copyright Alfsen og Gunderson AS © 2007 Side 4


Avfuktningsmetoder


Alfseen

og Guundersoon

Kjøling (varmepumpe)

Prosessluft

DD-MM-YYYY

fordamper

(luftkjøler)

kondensat

Ekspansjonsventil

kompressor

-95

Tørrluft

kkondensator d t

(luftvarmer)

Copyright Alfsen og Gunderson AS © 2007 Side 6


Alfsen og Guundersoon

Sorpsjonsavfuktning

DD-MM-YYYY

Consorb

Copyright Alfsen og Gunderson AS © 2007 Side 7


Alfseen

og Guundersoon

Econosorb prinsipp

DD-MM-YYYY

• Meget lavt energiforbruk.

• Kombinerer kjøle- og

sorpsjonsavfuktning

sorpsjonsavfuktning.

• Prosessluften kjøles ned av

fordamperen. Vann kondenseres

ut ut.

• Prosessluften avgir ytterligere

vann til rotoren.

• RRegenereringsluften i l ft blir bli

oppvarmet av kondensatoren og

tar opp fukt fra rotoren og leder

dden bort. b t

• Tilnærmet samme temperatur på

prosess- og tørrluft.

• Mulig å oppnå duggpunkt ned til

-10°C

Copyright Alfsen og Gunderson AS © 2007 Side 8


Alfseen

og Guundersoon

Econosorb har verdens laveste energiforbruk

AG Econosorb

EF-192

Tilstand prosessluft

19,6 grader og

62,5% RF

Tilstand reg.luft:

8 grader og 75% RF

Kapasitet 90,1 kg/t

Effektbehov i

driftspunkt : 31kW

Energiforbruk

0,34kWh , pr. p kg g

fjernet vann

DD-MM-YYYY

KWh (inkl. vifter)

pr. kkg fj fjernet t vann

ved 50%RF inn

Copyright Alfsen og Gunderson AS © 2007 Side 9


AG kammertørke med 3 kammer


Alfseen

og Guundersoon

Viktige parametre i en klippfisktørke

Hva er viktig i en klippfisktørke

• Stor avfuktingskapasitet ved forskjellige tilstander tilstander, liter /vann time

• Tilpasset luftmengde for å oppnå jevn lufthastighet over hele

tverrsnittet.

• Samme kvalitet på luften over hele tverrsnittet.

• Hindre luftlekkasjer over og under vogner.

• Muligheter for regulering av temperatur temperatur, fuktighet og luftmengder.

luftmengder

• Regulering av avfukter alt etter hvor stor lasten er.

• Oversiktlig O e s t g og enkel e e styring sty g /betjening. /betje g

• Energiforbruk

• Fleksibilitet.

DD-MM-YYYY

Copyright Alfsen og Gunderson AS © 2007 Side 11


Alfsen og Guundersoon

AG Kammertørke

DD-MM-YYYY

De tre kamrene har individuell styring av

både fuktighet, temperatur og viftehastighet.

Dette gir mulighet for optimal styring alt

etter hvor du er i tørkeprosessen

Econosorb-prinsippet

Econosorb prinsippet

har lavest

energiforbruk !

Copyright Alfsen og Gunderson AS © 2007 Side 12


Alfsen og Guundersoon

Kammeret

DD-MM-YYYY

Copyright Alfsen og Gunderson AS © 2007 Side 13


AG Langtørke


Alfsen og Guundersoon

AG Langtørke

DD-MM-YYYY

Copyright Alfsen og Gunderson AS © 2007 Side 15


Alfsen og Guundersoon

Kondens i kjølelager og kjøletunneler

• Kondens unngås med avfukter!

• Bedre hygiene

• Bedre produktkvalitet

• Lettere å holde konstant temperatur

og fuktighet. fuktighet

DD-MM-YYYY

Copyright Alfsen og Gunderson AS © 2007 Side 16

More magazines by this user
Similar magazines