YIT AS - Sunnmøre - FHL

fhl.no

YIT AS - Sunnmøre - FHL

YIT AS - Sunnmøre ø

Din

Samarbeidspartner

Steinar Kili

Prosjektleder

YIT AS

1

| YIT Bedriftspres mars 2010


2

Litt om vår eier

• Hovedkontor i Helsinki

• CCa 25 000 ansatte tt

• Aktivitet i Norge, Finland, Sverige,

Danmark, Baltikum, Russland og

Sentral-Europa

• Årlig omsetning: NOK 35 mrd

• Notert på børsen i Helsinki

• Største eiere er forsikringsselskaper med

llangsiktighet ikti h t


Nøkkeldata – Norge

• Omsetning: ca 4 mrd. kroner

• Antall ansatte: ca 3200

• Landsdekkende med ca. 60

avdelinger over hele landet

• Mer enn 35.000 kunder årlig

• Sertifisert av DNV etter

– Kvalitetsstandard NS-EN

ISO 9001:2000

– Helse- og sikkerhetsstandard

OHSAS18001:2007

– Miljøstandard NS-EN

ISO 14001:2004

3


YIT Building Systems AS Avdeling Sunnmøre (16SM)

Direktør

Møre og Romsdal / Sogn og Fjordane

Ann Mari Kalvø Rogne

Fagansvarlig

Inge Domaas rør

Jan Ulvestad elektro

Lidvar Ytterland Ventilasjon

Knut Hareide Automasjon

Salg

St Steinar i Kili

Service Ålesund

Ålesund

Avdelingsleder

Bjarne Tollefsen

1 servicekoordinator

1 p p.l l serviflex

1 p.l. ventilasjon

2 p.l. inst. elektro

2 p.l. rør

4 servicetek. vent.

2 servicetek. kjøling

16 servicetek.elektro

i k l k

6 rørleggere

2 vent. mont

1 lærling rør

4 lærlinger elektro

4

Avdelingssjef

Erling Balstad

Delte ressurser M&R/S&F

HMS/HR/QA – Odd Rune Kjøllesdal

Controller Oddrun Giske

Markedsjef Harald Kirkebø

Merkantil Ålesund (1620)

5 kontor/økonomi

1 lager

Salg

K Karl l P Petter tt Vinje Vi j

Prosjekt Ålesund

Ålesund Automasjon/IKT/AV Ålesund

Ålesund Sykkylven/Stranda

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Terje Hareide

Knut Hareide

Olav Martin Lid

1 p.l. ventilasjon/VVS

1 p.l. ventilasjon

ventilasjon

2 p.l. rør/VVS

2 p.l elektro

11 elektromontører

13 rørleggere

3 vent. montører

3 lærlinger elektro

2 lærlinger rør

8 aut.ingeniører

1 leder sikkerhet

1 p l AV

1 serviceingeniør

1 service tekniker

1 lærling

Tilleggsressurs:

YIT Nordfjordeid

2 aut. (Byggaut.)

YIT Sunnmøre: Ansatte 115 – Omsetn.130 mill

Sykkylven:

11 servicetek.elektro

servicetek elektro

5 lærlinger elektro

Stranda:

1 ingeniør elektro

3 servicetek.elektro

1l 1 lærling li


Vi skal være

FØRSTEVALGET

Ø

til våre å kkunder, d

ansatte tt og eiere. i

5

Vår visjon


YIT har de komplette servicetjenester

6

AV

Kjøling

Ventilasjon

Rørfag

Telecom

Elektro Nødlys

Eiendomsdrift

Sikkerhet

Nødstrøm

Automasjon

IKT

Brann


Utvikling g 2005-2010

• 2005 møte Jangaard Export og YIT. Felles mål om utvikling av nye

tørker

• 2006 planlegging med Jangaard Export og YIT om utvikling av en ny 40

vogners tverrblåst tørke.

• Nye styringssystem ble utviklet basert på SINTEFS rapporter og

fagpersonell fra Jangaard og YIT

• 2006/2007 prøvedrift av ny 40 vogners tverrblåst tørke, måling av

energiforbruk og samanligning med eksisterende tørker tørker.

• Målt energiforbruk, dette er redusert med ca 40% i forhold til

eksisterende tørker Jangaard Export Kleivane

• 2008/2009 utbytting av alle tørker Jangaard Export Kleivane.

• 2009 utbytting av tørker Br.Sperre

• 2010 utbytting tb tti tørker tø k Nils Nil Sperre S

7


• Tørkerapport Portugaltørke VS Ny tørke fra YIT

Tørkerapport pp

• Tørke Type fisk Dato Kwh Tørke Type fisk Dato Kwh

• Portugal Cresido 28.08.07 3794 Yit Cresido 05.06.07 5499

• Portugal Cresido 03.09.07 4019 Yit Cresido 14.06.07 4689

• Portugal Cresido 10.09.07 5863 Yit Cresido 19.06.07 4469

• Portugal g

Cresido 19.09.07 8756 Yit Cresido 29.06.07 5420

• Portugal Cresido 08.10.07 5559 Yit Cresido 24.06.07 5349

• Portugal Cresido 21.10.07 4956 Yit Cresido

• Portugal Cresido 27.12.07 4100 Yit CresidoSnitt 5292 5085

• Portugaltørkene bruker i snitt 5292 kwh eller 4715 visst vi tar vekk den dårligste tørken tørken. Der er 23 vogner i

portugaltørken og dette tilsvarer da 230/205 kwh pr vogn.

• Dette tilsvarer 0,45 kwh pr kg fisk.

• Ny tørken bruker i snitt 5085 kwh dette tilsvarer 127 kwh pr vogn da der er 40 vogner i denne tørken.

• Dette tilsvarer 0.28 kwh pr kg fisk

8


Smer faktor opp til

1,9

Drift ca 40 kw i

timen

Utskilt vannmengde

opptil pp 90 liter i timen

.

9

YIT KLIPPFISKTØRKER

Dokumentert

Enkel montasje

strømbesparelse 40%

All kompetanse finnes

0.32 kwh pr kg tørket lokalt i Ålesund.

fisk. Ferdig pakket

torsk til Portugal

Automasjon og

styringsystem utviklet

(J (Jangaard d fi fisk) k) lokalt

Første tørke

oppstartet 2006

Ingen kjøletekniske

instalasjoner i tørke

tunnelen.

Mindre vedlikehold

Både tverrblåst og

langblåste tørker


Oversikt bilde tørkeprosses

• Totalt kan YIT tilby mer enn 80 spesifiserte

servicetjenester innen mer enn 15 fagområder

• For å gjøre det enkelt for kundene å få oversikt

over hvilke tjenester som passer best til eget

behov, er hele servicetilbudet bygget opp etter

et felles modulsystem

• Dette systemet, kalt ServiFlex, har samme

struktur og samme begreper for tjenestene i

alle fag

• Skrevet for driftspersonell

10


11

Referanseliste

• Jangaard Export AS tverrblåst 40 vogner. Oppstart 2006

• Brødrene Sperre p AS Vest langblåst g 100 vogner.Oppstart g pp 2008

• Jangaard Export AS langblåst 140 vogner. Oppstart 2009

• Jangaard g Export p AS langblåst g 70 Vogner. g Oppstart pp 2009

• Brødrene Sperre AS Øst langblåst 70 vogner . Oppstart 2010

• Nils Sperre p AS langblåst g 80 vogner g ferdig g oktober 2010

• Nils Sperre AS tverrblåst 40 vogner ferdig oktober 2010


12

Steinar Kili

Prosjektleder

YIT AS

tlf 95763852

steinar.kili@yit.no

t i kili@ it

More magazines by this user
Similar magazines