Sperrevassdrag i Nordland - FHL

fhl.no

Sperrevassdrag i Nordland - FHL

• Hva gjør vi ?

.

– Fiskefelle etableres så nær sjøen som mulig