Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og ... - Fjord Norway

fjordnorway.com

Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og ... - Fjord Norway

Ekstremsport som grunnlag for

reiselivsutvikling og busetnad

Fredrik Sigurdh

Else Ragni Yttredal


Bakgrunn

• Hvordan få unge til å bosette seg utenfor de større byene? Vi

mener opplevelsesturisme med spesiell vekt på eventyrarane og

ekstremsportutøvarar i alderen 20-40 år har et slikt potensial.

Ekstremsport ”en felles betegnelse på aktiviteter som på en eller

annen måte går ut over eller er mer ekstreme – i utholdenhet, teste

grenser, fare – sammenliknet med tradisjonell idrett” (Breivik 2004) .

Vi ser på ekstremsportutøvarar som opinionsleiarar i ein

naturbasert opplevings- og livsstilsmarknad.

• Mange stader på Vestlandet har i seg kimen til å utvikle attraksjon

basert på ekstremsport: Voss, Sogndal, Røldal, Stryn, Ørsta og

Åndalsnes er nokre eksempel. Med Voss i spissen arrangerer alle

desse plassane store ekstremsportarrangement. Spørsmålet vert

då korleis ein utviklar dette vidare slik at det også bidreg til

reiselivsutvikling, næringsutvikling og busetnad. Attraksjon.


Hovudmål

• Å skape eit kunnskapsgrunnlag for å bidra til

busetnad og bedriftsutvikling i lokalsamfunn på

Vestlandet …

• gjennom å vidareutvikle

ekstremsportarrangement og adventureturisme

i området


Delmål

• Delmål 1: Identifisere moglegheiter og utfordringar knytt til utvikling av

arrangement, bedrifter og busetnad med utspring i

ekstremsportarrangement

• Delmål 2: Identifisere viktige faktorar ved oppbygging av ein destinasjon og

busetnad basert på hard adventure – turisme

• Delmål 3: Skape eit nettverk mellom ekstremsportarrangement og

ekstremsportutøvarar, reiselivsselskap, FoU, kommunar og fylke i

Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal


Ei bottom-up tilnærming

• Nettverkssamlingar, datainnsamling

destinasjonar og ekstremsportutøvarar,

kunnskapsdeling og nettverksutvikling

• Har mange samarbeidspartnarar i

bedriftene/arrangement

• Vil bruke dei til å vidareutvikle prosjektet.

Veit no ikkje heilt kvar vi endar.

• Fokus på å vere eit forprosjekt som skal

bidra til noko meir.

More magazines by this user
Similar magazines