Fortegnelse_over_offentlige_stier09062009 - Fredericia Kommune

fredericia.dk

Fortegnelse_over_offentlige_stier09062009 - Fredericia Kommune

Fortegnelse over

offentlige stier

Fredericia Kommune

Vej & Park

9. juni 2009


Amt:

60

Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Init: PJ

Side 1 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

50-0- Abildgaardsvænget 0,132 - 0,139 7

70-3-A Agerleddet (sti) 0,000 - 0,043 43

Fra Agerledet (3. sidevej)

st. 12 mod vest til grønt areal.

268-1-A Ansgarsvej (sti) 0,030 - 0,085 55

FRA ANSGARSVEJ (268,1)ST.29

TIL

HAVEPLADSVEJ ST.1826

274-1- Antaresvej (sti) 0,308 - 0,349 41 "O"

FRA ANTARESVEJ ST.308 MOD

SYD TIL

PRANGERVEJ (6666.3)ST.????

305-1- Askevænget (sti) 0,000 - 0,043 146

351-1- Bajonetten (sti) 0,034 - 0,207 173 "O"

FRA DRONNINGENSGADE ST.1084

MOD NORDØST

TIL STI MOD NORD PÅ

VOLDAREALET

469-5- Baunegårdsvej (sti) 0,000 - 0,085 85 "O"

FRA BAUNEGÅRDSVEJ ST.669 MOD

ØST TIL

PRIVAT FÆLLES STI

586-2-A Bissensvej (sti) 0,093 - 0,108 15

FRA BISSENSVEJ(586.2)ST.93

MOD NORD TIL

GRØNT AREAL

586-3-A Bissensvej (sti) 0,077 - 0,091 14

FRA BISSENSVEJ (586.3)ST.77

MOD NORD TIL

GRØNT AREAL

586-4-A Bissensvej (sti) 0,076 - 0,091 15

FRA BISSENSVEJ (586.4)ST.76

MOD NORD TIL

GRØNT AREAL

586-5-A Bissensvej (sti) 0,076 - 0,091 15

FRA BISSENSVEJ (586.5)ST.76

MOD NORD TIL

GRØNT AREAL

586-6-A Bissensvej (sti) 0,077 - 0,091 14

FRA BISSENSVEJ (587.6)ST.77

MOD NORD TIL

GRØNT AREAL

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 2 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

586-7-A Bissensvej (sti) 0,077 - 0,090 13

FRA BISSENSVEJ (586.7)ST.77

MOD NORD TIL

SONNESVEJ (7855.5) ST. 95

586-8-A Bissensvej (sti) 0,077 - 0,091 14

FRA BISSENSVEJ (586.8)ST.77

MOD NORD TIL

GRØNT AREAL

703-1- Blåhøj (sti) 0,000 - 0,131 131

FRA BLÅHØJ ST.9 TIL

LUNDTOFTEN(5594.2.B)

ST.137

904-0- Brændekildevænget 0,133 - 0,139 6

998-3-A Bærhaven (sti) 0,035 - 0,129 94

1010-1- Bøgeskovvej (sti) 0,000 - 0,690 690

FRA BØGESKOVVEJ ST.983 MOD

VEST TIL

NEDREHØLLSVEJ ST.257

1189-2-A Capellavænget (sti) 0,031 - 0,064 33 "O"

FRA

CAPELLAVÆNGET(1189.2)ST.31 TIL

VENUSVEJ (9212.2)ST.374

1273-1-A Castorvænget (sti) 0,039 - 0,066 27 "O"

FRA CASTORVÆNGET

(1273.1)ST.39 TIL

TEGLVÆRKSVEJ (8442.2)ST.277

1273-3-A Castorvænget (sti) 0,038 - 0,063 25 "O"

FRA CASTORVÆNGET

(1273.3)ST.38 TIL

TEGLVÆRKSVEJ (8442.2)ST.167

1273-5-A Castorvænget (sti) 0,037 - 0,061 24 "O"

FRA CASTORVÆNGET

(1273.5)ST.37 TIL

TEGLVÆRKSVEJ (8442.2)ST.108

1273-7- Castorvænget (sti) 0,162 - 0,200 38 "O"

FRA CASTROVÆNGET ST.164 MOD

ØST TIL

VENUSVEJ (9212.1) ST.69

1280-3- Ceresvænget (sti) 0,181 - 0,221 40

FRA CERESVÆNGET ST.181 MOD

ØST TIL

RYGAARDSVEJ (7018.1)ST. 2.276

1373-0- Cohrsvej 0,042 - 0,053 11 "O"

1457-0- Dalsgårdsvænget 0,133 - 0,139 6

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 3 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

1524-1- Danmarksstræde (sti) 0,000 - 0,069 60 Se tinglyst deklaration dateret d,

Fra Danmarksstrøde st. 43 11 okt. 1983

til Vendersgade st. 52 gennem

porten til Vendersgade nr.11.

1591-2- Devantiersvej (sti) 0,000 - 0,085 85 "O"

FRA DEVANTIERSVEJ ST.207

TIL

TRELDEVEJ ST.1079

1859-4- Egeskovvej (sti) 0,000 - 0,147 147 "O"

FRA EGESKOVVEJ ST.2251

UMIDDELBART NORD

FOR NORDRE RINGVEJ TIL

EGESKOVVEJ

ST.2417

1950-2- Elboparken (sti) 0,000 - 0,217 217

FRA ELBOPARKEN ST.60 MOD

VEST TIL

ELBOKROGEN

1950-4-A Elboparken (sti) 0,044 - 0,069 25

FRA ELBOPARKEN (1950.4)ST.44

MOD NORD

TIL PRIVAT FÆLLESSTI

1950-6- Elboparken (sti) 0,000 - 0,030 30

FRA ELBOPARKEN ST.600 TIL

ELBOSVINGET

ST.??

2244-1- Erritsø Bygade (sti) 0,000 - 0,110 110 "O"

2261-2- Erritsø Engvej (sti) 0,160 - 1,015 855

FRA GRUSVEJ I ST.160 MOD ØSY

OG ØST TIL

GL.LANDEVEJ ST.848

2268-1-A Erritsø Kirkevej (sti) 0,086 - 0,157 71 "O"

FRA ERRITSØ KIRKEVEJ

(2268.1)ST.86 TIL

SØSKENDEVEJ ST.215

2283-0- Erritsø Mosevej 0,627 - 0,714 87

FRA RØDE BANKE ST 1065 MOD

NORD OG VEST

TIL STI

2283-1- Erritsø Mosevej (sti) 0,000 - 0,258 258

FRA ERRITSØ MOSEVEJ ST.438

MOD SYD

TIL RØDE BANKE ØST FOR

KROGTOFTEVEJ.

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 4 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

2283-2- Erritsø Mosevej (sti) 0,000 - 0,316 316

FRA ERRITSØ MOSEVEJ ST.717

MOD SYD

TIL RØDE BANKE ØST FOR

ANNEKSVÆNGET.

2283-3- Erritsø Mosevej (sti) 0,000 - 0,765 765

FRA ERRITSØ MOSEVEJ ST.717

MOD VEST OG

SYD TIL RØDE BANKE

UMIDDELBART

VEST FOR

VINKILDEGÅRDSVEJ.

2439-1- Fjordvejen 0,063 - 0,093 30

FRA GRUSVEJ I ST.228 TIL

FJORDVEJEN

ST.100.

DER ER VEJADGANG TIL NR. 41B

FRA

STIEN

2579-1- Fuglsangvej (sti) 0,000 - 0,201 201 "O"

FRA FUGLSANGVEJ ST.262 TIL

PRANGERVEJ

(6666.3) ST.????

KRYDSER SØNDERMARKSVEJ I

TUNNEL

I ST.190

2629-2-A Fælledvej (sti) 0,000 - 0,120 120

FRA FÆLLEDVEJ (2629.2)ST.199

MOD SYD

TIL STI LANGS STRANDEN

2629-2-B Fælledvej (sti) 0,000 - 0,050 50

FRA FÆLLEDVEJ (2629.2)ST.199

MOD SYD

TIL STI LANGS STRANDEN

3055-2- Gudsø Engvej 0,000 - 0,205 205

FRA GUDSØ ENGVEJ ST.485 MOD

SYD TIL

FJORDEN.(SE MATR. KORT.)

3165-1-A Hannerup Engvej 0,000 - 0,269 269

Fra Hannerup Engvej (3165.1)

st. 175 mod nord til Skovvej

(7504.1.A) st. 82.

Krydser tunnelen i st.136

Krydser DSB i st.72.

3165-2- Hannerup Engvej 0,000 - 0,433 433

Fra Hannerup Engvej st. 1268

mod syd til Erritsø Mosevej st.

???

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 5 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

3400-0- Herman Bangs Vej 0,000 - 0,031 31 "O"

FRA VEJLEVEJ ST 547 TIL VEJ

3525-0- Hjortestien 0,000 - 0,512 512

FRA PRANGERVEJ ST. 797 TIL

ELSDYRVEJ ST0

3534-1- Hjortevej 0,000 - 0,054 54

FRA HJORTEVEJ ST.222 TIL

PARKAREAL

3575-0- Holme Engsti 0,000 - 0,458 458 Tinglyst offentlig sti på privat

fællesvej på matr.nr. 3dt, 10k, 10i,

10l, 4db, 8n og 5d.

3575-1- Holme Engsti 0,000 - 0,701 701 Krydser motorvejen i st. 502

FRA HØJRUPVEJ ST.4295 MOD 0,790 - 0,926 136 Offentlig sti tinglyst på privat

SYD TIL

fællesvej på matr.nr. 5a

HOLMEMARKSVEJ ST.779

STIEN HAR ENDVIDERE STATUS

SOM

PRIVAT

FÆLLESVEJ PÅ NEDNÆVNTE

STRÆKNINGER:

ST.O-ST.461 (3575 HOLME ENGSTI)

ST.1249-ST.1383 (3592.1

HOLMEMARKSVEJ)

KRYDSER MOTORVEJEN I ST.961

3655-1- Houstedgårdsvej (sti) 0,000 - 0,253 253

3919-5- Højtoften (sti) 0,125 - 0,164 39 "O"

FRA HØJTOFTEN ST.130 MOD

NORD TIL HOVED-

STI (1010.1)ST.374

4120-8- Jens Thuesens Vej (sti) 0,428 - 0,473 45

FRA JENS THUSENS VEJ ST.432

MOD VEST

4154-0- Johannes Larsens Vænge 0,132 - 0,140 8

4204-1- Jagtvej 0,348 - 0,399 51 "O"

FRA JAGTVEJ ST.349 TIL

VESTRE RINGVEJ

ST.490

4360-5- 6.Julivej (sti) 0,000 - 0,057 57

4388-3- Jupitervej (sti) 0,000 - 0,221 221 "O"

FRA JUPITERVEJ ST.567 MOD

ØST TIL

PRANGERVEJ (6666.6)ST.148

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 6 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

4472-1- Kaalundsvej 0,320 - 0,370 50

FRA KAALUNDSVEJ ST.370 TIL

SKJOLDBORGVEJ

ST.461

4690-1- Kirkestræde (sti) 0,000 - 0,073 47 Tinglyst offentlig sti på privat

Fra Kirkestræde st.56 mod ejendom (privat fællesvej).

vest langs P-pladsen belign. på Udlagt i lokalplan 135.

matr. nr. 223 --Kirkestræde nr.

4

4891-0- Kommunikationsvej 0,000 - 0,290 290

4974-1- Konstabelvej 0,110 - 0,125 15

FRA KONSTABELVEJ ST.110 MOD

SYD TIL

GRØNT AREAL

5075-1- Krogsagervej 0,000 - 0,268 268 "O"

FRA KROGSAGERVEJ ST.357 TIL

TONNE KJÆRS VEJ (8693.1)ST.477

5125-1- Krügersvej 0,000 - 0,090 90

FRA KRUGERSVEJ ST.25 UNDER

SNOGHØJ

LANDEVEJ TIL LANDLYSTVEJ ST.?

5142-0- Krøyersvænget 0,133 - 0,139 6

5175-3- Kystvejen 0,000 - 0,100 100

Fra Lundtoften (5594.2) st.

? ved tunnel

under Kystvejen til Lyngsoddevej

st.??

5544-2-A Lunavænget (sti) 0,043 - 0,077 34

FRA LUNAVÆNGET .2 ST 43 OG

MOD VEST TIL

RYGÅRDSVEJ (7018.1) ST.????

5561-1- Lundingsvej 0,000 - 0,064 64 "O"

5594-2- Lundtoften (sti) 0,000 - 2,148 2148

FRA LUNDTOFTEN ST.220 TIL

EGEBÆKSVEJ

ST.130

KRYDSER SNAREMOSEVEJ I ST.647

5594-2-B Lundtoften (sti) 0,000 - 0,499 499

FRA LUNDTOFTEN

(5594.2)ST.725 TIL

LILLEBÆLT

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 7 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

5594-2-D Lundtoften (sti) 0,000 - 0,097 97

FRA LUNDTOFTEN

(5594.2)ST.1915 TIL

KYSTVEJEN ST 1956

5594-2-E Lundtoften (sti) 0,000 - 0,042 42

5628-0- Luthersvej 0,621 - 0,630 9 "O"

5678-1- Lyøvænget 0,252 - 0,282 30

Fra Lyøvænget st.252 til

Skærbæk Ringvej st.294

5678-3- Lyøvænget 0,000 - 0,040 40

FRA LYØVÆNGET ST.86 MOD VEST

TIL

GRØNT AREAL

5829-0- Marstrandsvænget 0,133 - 0,139 6

5845-1-A Marsvænget (sti) 0,034 - 0,063 29 "O"

FRA MARSVÆNGET(5845.1) ST.34

MOD SYD TIL

VENUSVEJ (9212.2.E) ST.229

5845-2-A Marsvænget (sti) 0,034 - 0,064 30 "O"

FRA MARSVÆNGET (5845.2)ST.34

MOD SYD TIL

VENUSVEJ (9212.2.E) ST.164

5845-3-A Marsvænget (sti) 0,034 - 0,063 29 "O"

FRA MARSVÆNGET (5845.3)ST.

34 MOD SYD

TIL VENUSVEJ (9212.2.E) ST. 99

5845-5- Marsvænget (sti) 0,000 - 0,032 32 "O"

FRA MARSVÆNGET ST 71 OG MOD

NORD

TIL VENUSVEJ (9212.2.C) ST. 127

5845-6- Marsvænget (sti) 0,232 - 0,268 36 "O"

FRA MARSVÆNGET ST.237 TIL

VENUSVEJ

(9212.2)ST.309

5896-1- Merkurvænget (sti) 0,241 - 0,341 100 "O"

FRA MERKURVÆNGET ST.241 MOD

ØST TIL

JUPITERVEJ ST.567

5896-2- Merkurvænget (sti) 0,000 - 0,031 31 "O"

FRA MERKURVÆNGET ST 70 OG

MOD NORD

TIL VENUSVEJ (9212.2.E)ST.198

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 8 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

5896-3- Merkurvænget (sti) 0,000 - 0,142 142 "O"

FRA MERKURVÆNGET ST 233 MOD

SYD TIL STI

FRA PRANGERVEJ 6666.3 ST.266

5936-3- Morbærvej 0,000 - 0,194 194

FRA MORBÆRVEJ ST.140 TIL

SLÅENVEJ ST.203

5946-0- Mosegårdsvej 0,005 - 0,025 20 "O"

5979-0- Mysundevej 0,105 - 0,131 26

6010-5- Møllebo Allé (sti) 0,000 - 0,104 104

FRA MØLLEBO ALLE ST.404 MOD

ØST TIL

ERRITSØ ENGVEJ (2261.2)ST.668

6010-7- Møllebo Allé (sti) 0,000 - 0,312 312

FRA MØLLEBO ALLE ST.83 MOD

ØST TIL

ERRITSØ ENGVEJ (2261.2)ST.200

(GENNEM PARKANLÆG NORD FOR

SØ)

6010-8- Møllebo Allé (sti) 0,000 - 0,180 180

FRA MØLLEBO ALLE ST.344 MOD

VEST OG SYD

TIL RØNNEBÆKGÅRDSVEJ

(7090.3)ST.???

BROEN OVER DSBs SPOR

STRÆKKER

SIG FRA

ST.150 TIL ST.188.

6097-1- Niels W. Gades Allé (sti) 0,260 - 0,328 68 "O"

FRA NIELS W GADES ALLE

ST.268 TIL

VEJLEVEJ ST. 999

6130-0- Nordbanevej 0,000 - 0,575 575

Fra Bredstrupvej st.735 mod

øst og syd til Ullerupdalvej.

6164-3- Nordre Kobbelvej (sti) 0,000 - 0,088 88 OPMÅLT PÅ PLAN 1:1000

6197-2- Norgesgade (sti) 0,000 - 0,267 267

6197-2-A Norgesgade (sti) 0,000 - 0,009 9

6197-2-B Norgesgade (sti) 0,000 - 0,009 9

6314-0-A Nørre Voldgade (sti) 0,000 - 0,061 61

6482-2- Overgade (sti) 0,000 - 0,036 36

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 9 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

6501-0- Pakhusstræde 0,000 - 0,073 73 Tinglyst offentlig sti over matr.nr.

212b og 209.

Udlagt i lokalplan 135.

6504-4- Pallasvænget (sti) 0,183 - 0,222 39

FRA PALLASVÆNGET ST.185 MOD

ØST TIL STI

RYGAARDSVEJ (7018.1)ST.????

6582-2-A Plutovænget (sti) 0,072 - 0,105 33

FRA PLUTOVÆNGET

(6582.2)ST.72

MOD VEST TIL RYGÅRDSVEJ

(7018.1)ST.????

6599-1-A Polluxvænget (sti) 0,038 - 0,061 23 "O"

FRA POLLUXVÆNGET

(6599.1)ST.38 TIL

PRANGERVEJ (6666.6.A)ST.179

6599-2- Polluxvænget (sti) 0,000 - 0,038 38 "O"

FRA POLLUXVÆNGET ST.65 MOD

NORD

TIL TEGLVÆRKSVEJ (8442.2)ST.204

6599-3-A Polluxvænget (sti) 0,039 - 0,062 23 "O"

FRA POLLUXVÆNGET

(6599.3)ST.39

PRANGERVEJ (6666.6.A)ST.111

6599-4-A Polluxvænget (sti) 0,039 - 0,062 23 "O"

FRA POLLUXVÆNGET

(6599.4)ST.39

TIL PRANGERVEJ (6666.6.A)ST.42

6599-5- Polluxvænget (sti) 0,196 - 0,221 25 "O"

FRA POLLUXVÆNGET ST.196 MOD

ØST TIL

PRANGERVEJ (6666.6)ST.302

6666-3- Prangervej (sti) 0,000 - 0,679 679

FRA PRANGERVEJ ST.1720 MOD 0,687 - 1,516 829

VEST TIL TUNNEL

UNDER SØNDERMARKSVEJ OG

HERFRA

MOD NORD

OG ØST TIL STIEN RYGAARDSVEJ

(7018.1)ST.2527

KRYDSER RYGAARDSVEJ (7018.1) I

ST.????

6666-6- Prangervej (sti) 0,000 - 0,353 353 "O"

FRA PRANGERVEJ ST.1632 MOD

NORD TIL

TEGLVÆRKSVEJ (8442.2)ST.48

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 10 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

6666-6-A Prangervej (sti) 0,000 - 0,180 180 "O"

FRA PRANGERVEJ

(6666.6)ST.245 MOD VEST L

POLLUXVÆNGET (6599.1)ST.60

6666-9- Prangervej (sti) 0,000 - 0,356 356

6678-1- Prins Christians Kvarter 0,000 - 0,096 96

(sti)

6678-2- Prins Christians Kvarter 0,000 - 0,097 97

(sti)

6800-1-A Regulusvænget (sti) 0,038 - 0,061 23 "O"

FRA REGULUSVÆNGET (6800.1)

ST.38

MOD SYD TIL JUPITERVEJ

(4388.3)ST.42

6800-2- Regulusvænget (sti) 0,000 - 0,036 36 "O"

FRA REGULUSVÆNGET ST.68 MOD

NORD TIL

PRANGERVEJ (6666.6.A)ST.154

6800-3-A Regulusvænget (sti) 0,039 - 0,061 22 "O"

FRA REGULUSVÆNGET (6800.3)

ST.39

MOD SYD TIL JUPITERVEJ

(4388.3)ST.110

6800-4-A Regulusvænget (sti) 0,038 - 0,061 23 "O"

FRA REGULUSVÆNGET (6800.4)

ST.38 TIL

JUPITERVEJ (4388.2) ST. 179

6800-5- Regulusvænget (sti) 0,193 - 0,221 28 "O"

FRA REGULUSVÆNGET ST.193

MOD

ØST TIL

PRANGERVEJ (6666.6)ST.209

6949-2- Rudolf Steiner Vænget (sti) 0,078 - 0,167 89

Forløber langs Kolding

Landevej til tunnel under

Kolding Landevej.

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 11 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

7018-1- Rygaardsvej (sti) 0,000 - 2,794 1768 "O"

FRA RYGÅRDSVEJ ST.87 TIL Begrænset kørsel tilladt fra st. 850 til

SKOVVEJ ST.317. st. 965

KRYDSER UNDER LUMBYSVEJ I

ST.366

KRYDSER UNDER VESTRE

RINGVEJ I

ST.554

KRYDSER UNDER

ULLERUPDALSVEJ I

ST.748

KRYDSER UNDER

ULLERUPDALSVEJ I

ST.1435

KRYDSER UNDER VEJLEVEJ I

ST.1864

KRYDSER UNDER VENUSVEJ I ST.

2076

KRYDSER PRANGERVEJ (6666.3) I

ST. 2680

7018-1-A Rygaardsvej (sti) 0,000 - 0,021 21

7018-1-B Rygaardsvej (sti) 0,000 - 0,023 23

7018-1-C Rygaardsvej (sti) 0,000 - 0,041 41

7018-1-D Rygaardsvej (sti) 0,000 - 0,032 32

7018-1-E Rygaardsvej (sti) 0,000 - 0,025 25

7018-1-F Rygaardsvej (sti) 0,000 - 0,134 134

7018-1-G Rygaardsvej (sti) 0,000 - 0,067 67 Shunt til Vejlevej st. 2020

7060-0-A Røde Banke (sti) 0,000 - 1,218 1218

7060-0-B Røde Banke (sti) 0,000 - 0,018 18

7060-2-A Røde Banke 0,000 - 0,332 332

FRA RØDE BANKE (7060.2)ST.27

TIL

P-PLADS VED HANNERUP ENGVEJ

7060-3- Røde Banke 0,000 - 0,122 122

FRA RØDE BANKE ST.353 MOD

SYD TIL

ERRITSØ ENGVEJ ST.157

7152-1- Sanddal Engvej 0,000 - 0,052 52 "O"

FRA SANDDAL ENGVEJ ST.2 TIL

SNOGHØJ

LANDEVEJ ST.17(KANT AF

CYKELSTI)

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 12 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

7219-1-A Saturnvænget (sti) 0,036 - 0,062 26 "O"

FRA SATURNVÆNGET

(7219.1)ST.36 TIL

VENUSVEJ (9212.2.A)ST. 102

7219-2-A Saturnvænget (sti) 0,038 - 0,061 23 "O"

FRA SATURNVÆNGET

(7219.2)ST.38 MOD SYD

TIL VENUSVEJ (9212.2.A)ST. 35

7219-3- Saturnvænget (sti) 0,105 - 0,141 36 "O"

FRA SATURNVÆNGET ST 107 MOD

VEST TIL

VENUSVEJ (9212.2)ST. 51

7286-1-A Siriusvænget 0,034 - 0,063 29

FRA SIRIUSVÆNGET (7286.1)ST.

34 MOD

SYD TIL VENUSVEJ (9212.2.B)

ST.161

7286-2-A Siriusvænget 0,034 - 0,063 29

FRA SIRIUSVÆNGET (7286.2)ST.

34

MOD SYD TIL VENUSVEJ (9212.2.B)

ST.98

7286-4- Siriusvænget (sti) 0,164 - 0,200 36

FRA SIRIUSVÆNGET ST 168 MOD

ØST TIL

VENUSVEJ (9212.2) ST. 51

7437-7- Skovbrynet (sti) 0,175 - 0,210 35 "O"

FRA SKOVBRYNET ST.183

(KØREBANEKANT) TIL

HOVEDSTI ST.501

7504-1-B Skovvej 0,180 - 0,187 7

7504-1-C Skovvej 0,134 - 0,166 32

FRA SKOVVEJ (7504.1.A)ST.132

MOD SYD

TIL SØNDERMARKSVEJ ST.600

7628-5-A Slåenvej 0,000 - 0,104 104

FRA SLÅENVEJ (7628.5)ST.37

TIL

HØJDEDRAGET ST.330

7696-1- Snaremosevej 0,000 - 0,051 51 "O"

FRA SNAREMOSEVEJ ST.????

TIL

TONNE KJÆRS VEJ (8693.1)ST.790

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 13 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

7855-1-A Sonnesvej (sti) 0,160 - 0,174 14

FRA SONNESVEJ (7855.1)ST.163

MOD SYD TIL

GRØNT OMRÅDE

7855-1-C Sonnesvej (sti) 0,075 - 0,089 14

FRA SONNESVEJ (7855.1.B)ST

77 MOD SYD

TIL GRØNT OMRÅDE

7855-2-A Sonnesvej (sti) 0,075 - 0,089 14

FRA SONNESVEJ (7855.2)ST.77

MOD SYD TIL

GRØNT OMRÅDE

7855-3-A Sonnesvej (sti) 0,075 - 0,089 14

FRA SONNESVEJ (7855.3)ST 77

MOD SYD TIL

GRØNT OMRÅDE

7855-4-A Sonnesvej (sti) 0,075 - 0,090 15

FRA SONNESVEJ (7855.4)ST.77

MOD SYD TIL

GRØNT AREAL

7855-5-A Sonnesvej (sti) 0,067 - 0,094 27

FRA SONNESVEJ (7855.5)ST.77

MOD SYD

LANGS GRØNT OMRÅDE TIL DET

NORDLIGE

SKEL AF BISSENSVEJ 79

7922-1- Stenhøjvej (sti) 0,000 - 0,539 539 "O"

Fra Stenhøjvej ved Ullerup

Bakke til sti i vestsiden af

Vestre Ringvej.

Vej til Pumpestation krydser i

st. 260.

Sti til P-plades ved

Idrætshallen der forløber under

Vestre Ringvej starter i st.380.

7922-1-A Stenhøjvej (sti) 0,000 - 0,060 60

7939-2-A Stenten 0,084 - 0,118 34 "O"

FRA STENTEN (7939,2)ST 84

MOD NORD TIL

HOVEDSTI (1010,1)

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 14 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

7999-0- Strandstien 0,000 - 3,265 3265 Tidligere Lillebælts Allé 5410,2

FRA LILLEBÆLTS ALLE ST.273 Tidligere Lillebælts Allé 5410,2

TIL ØSTER-

Redningskørsel og arbejdskørsel

STRAND OG HERFRA LANGS

tilladt

STRANDEN

Tidligere Lillebælts Allé 5410,2

FORBI

ROKLUBBEN TIL SHELL

TERMINALEN

Tidligere Lillebælts Allé 5410,2

Tidligere Lillebælts Allé 5410,2

Tidligere Lillebælts Allé 5410,2

Drift varetages af Kultur og Fritid

(Museerne)

Tidligere Lillebælts Allé 5410,2

Drift varetages af Kultur og Fritid

(Museerne)

Tidligere Lillebælts Allé 5410,2

Drift varetages af Kultur og Fritid

(Museerne)

Tidligere Lillebælts Allé 5410,2

8023-1- Strandvejen (sti) 0,000 - 0,373 373

FRA STRANDVEJEN ST.290 TIL

VESTRE RINGV.

ST.175

8227-4- Søndermarksvej (sti) 0,000 - 0,041 41

FRA SØNDERMARKSVEJ ST.532

MOD SYD TIL

HANNERUP ENGVEJ (3165.1)ST.?

8291-1- Søndre Dybbølvej (sti) 0,000 - 0,031 31

FRA SØNDRE DYBBØLVEJ ST.111

TIL

NORDRE DYBBØLVEJ ST.0

8391-10- Tårupvej (sti) 0,000 - 0,098 98

8409-1- Taulov Bygade 0,000 - 0,086 86

FRA TAULOV BYGADE ST.199

TIL

TAULOV KIRKEVEJ ST.?

8418-1- Taulov Kirkevej 0,000 - 0,444 444 "O"

FRA TAULOV KIRKEVEJ ST.1365

MOD NORD TIL

GRØNT AREAL MATR.NR. 4a

8442-1- Teglværksvej (sti) 0,000 - 0,046 46 "O"

FRA TEGLVÆRKSVEJ ST.99 MOD

VEST TIL

PRANGERVEJ (6666.6)ST.98

8442-2- Teglværksvej (sti) 0,000 - 0,234 234 "O"

FRA TEGLVÆRKSVEJ ST 357 MOD

VEST TIL

MATR.NR. 1z

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 15 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

8442-3- Teglværksvej (sti) 0,688 - 0,719 31 "O"

FRA TEGLVÆRKSVEJ ST.688 MOD

NORD TIL

VEJLEVEJ

8582-4- Titanvænget (sti) 0,182 - 0,222 40

FRA TITANVÆNGET ST.185 MOD

ØST TIL

STI RYGAARDSVEJ (7018.1)ST.???

8693-1- Tonne Kjærsvej (sti) 0,000 - 1,061 1061 "O"

FRA TONNE KJÆRS VEJ ST.508

TIL

KROGSAGERVEJ ST.767

KRYDSER SNAREMOSEVEJ I ST.845

8693-1-A Tonne Kjærsvej (sti) 0,000 - 0,049 49

8693-2- Tonne Kjærsvej (sti) 0,000 - 0,224 224

8693-2-A Tonne Kjærsvej (sti) 0,000 - 0,094 94

8828-11- Trelde Næsvej (sti) 0,000 - 0,035 35 Overtaget som offentlig sti

23/4-2002 ref sag 04/683

9011-1-A Uranusvænget (sti) 0,033 - 0,063 28 "O"

FRA URANUSVÆNGET

(9011.1)ST.32 MOD SYD

TIL VENUSVEJ (9212.2.C) ST.159

9011-2-A Uranusvænget (sti) 0,034 - 0,063 29 "O"

FRA URANUSVÆNGET (9011.2)

ST.34 MOD SYD

TIL VENUSVEJ (9212.2.C)ST.96

9011-4- Uranusvænget (sti) 0,000 - 0,037 37 "O"

FRA URANUSVÆNGET ST 68 OG

MOD NORD

TIL VENUSVEJ (9212.2.B) ST.131

9011-5- Uranusvænget (sti) 0,164 - 0,198 34 "O"

FRA URANUSVÆNGET ST.168 MOD

ØST TIL

VENUSVEJ (9212.2) ST.146

9025-1- Vandværksvej 0,000 - 0,055 55

FRA VANDVÆRKSVEJ ST.32 TIL

AGERTOFTEN

(83.4)ST.73

9025-2- Vandværksvej 0,000 - 0,075 75

FRA VANDVÆRKSVEJ ST.277 TIL

VANGEVEJ ST.233

STIFORBINDELSE TIL TONNE

KJÆRS

VEJ

(8693.1) ST.238 (CA.2M LANG)

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 16 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

9025-2-A Vandværksvej 0,000 - 0,006 6

9025-3- Vandværksvej 0,000 - 0,006 6

FRA VANDVÆRKSVEJ ST.280 TIL

TONNE KJÆRS

VEJ (8693.1) ST.273

9028-5-A Vangevej 0,073 - 0,130 57

FRA VANGEVEJ (9028.5)ST.73

TIL

AGERTOFTEN ST.220

9112-1- Vegavænget (sti) 0,113 - 0,142 29 "O"

FRA VEGAVÆNGET ST 113 MOD

VEST TIL

VENUSVEJ (9212.2) ST.146

9112-2-A Vegavænget (sti) 0,034 - 0,134 100 "O"

FRA VEGAVÆNGET (9112.2)ST.33

TIL

VENUSVEJ (9212.2)ST. 180

9179-1- Vejrmosegårds Allé (sti) 0,000 - 0,654 654 "0"

FRA VEJRMOSEGÅRDS ALLE ST.12

TIL

KROGSAGERVEJ ST.1084 VED

BROFÆSTE

KRYDSER KOLDING LANDEVEJ I

ST.186

KRYDSER KROGSAGERVEJ I ST.262

9212-1- Venusvej (sti) 0,000 - 0,133 133 "O"

FRA VENUSVEJ ST.214 MOD ØST

TIL

TEGLVÆRKSVEJ (8442.2)ST.69

9212-2- Venusvej (sti) 0,000 - 0,405 405 "O"

FRA VENUSVEJ ST.558 MOD SYD

TIL

MERKURVÆNGET (5896.1)ST.???

9212-2-A Venusvej (sti) 0,000 - 0,101 101 "O"

FRA VENUSVEJ (9212.2)ST. 113

MOD ØST TIL

SATURNVÆNGET (7219.1) ST.61

9212-2-B Venusvej (sti) 0,000 - 0,162 162 "O"

FRA VENUSVEJ (9212.2)ST.115

MOD VEST

TIL SIRIUSVÆNGET (7286.1)ST.63

9212-2-C Venusvej (sti) 0,000 - 0,159 159 "O"

FRA VENUSVEJ(9212.2)ST.214

MOD VEST TIL

URANIUSVÆNGET (9011.1)ST.60

VEJMAN - Basisregister


Vejbestyrelse:

607 Fredericia

Stifortegnelse - offentlige stier

Dato: 09-06-2009

Side 17 af 17

Vej Betegnelse og beskrivelse Fra-st. Til-st. Længde Bemærkninger

9212-2-D Venusvej (sti) 0,000 - 0,033 33 "O"

FRA VENUSVEJ (9212.2)ST.282

MOD NORD TIL

VEGAVÆNGET (9112.2.A)ST.???

9212-2-E Venusvej (sti) 0,000 - 0,228 228 "O"

FRA VENUSVEJ(9212.2)ST.377

MOD VEST

TIL MARSVÆNGET (5845.1)ST.64

9229-0- Vester Voldgade 0,420 - 0,430 10 "O"

9279-1- Vesterled 0,000 - 0,075 75

Fra Vesterled st. 372 mod

vest til nr.32

9363-0- Viaduktvej 0,246 - 0,281 35

9597-1- Weyses Allé (sti) 0,000 - 0,060 60 "O"

9731-1- Øster Voldgade 0,285 - 0,496 211 "O"

VEJMAN - Basisregister

More magazines by this user
Similar magazines