Instruktion for Jættemilen 2012 - OK73

ok73.dk

Instruktion for Jættemilen 2012 - OK73

Instruktion for Jættemilen 2012

Arrangør OK73 Gladsaxe

Klassifikation C-stævne *** (3 stjerner).

Stævne

Finale i Trimtex Senior Cup og Løberen League

Dato Søndag den 11. november 2012

Løbsområde Danstrup, Krogenberg og Nyrup Hegn

Løbsform Ultra-Langdistance o-løb med samlet start og gaflinger.

Gaflinger på alle baner, undtagen på D/H Motion.

Kortene

Danstrup, Krogenberg og Nyrup Hegn

Ækvidistance 2.5m. Revideret sep. 2012.

Alle klasser løber på 1:10.000. Alle kort er digitale print og i plastpose.

Postbeskrivelser er trykt på kortet. Der er ingen løse postbeskrivelser.

Der er kortvend i følgende klasser:

H-20, H21, H35, H40, H45, H50, H21K, D21 og D-20

Kortene er nyrevideret og med fin detaljeringsgrad. Der er arbejdet meget

i skoven i den senere tid, så der er mange spor efter store skovmaskiner

både langs hugninger og stier, men også i terrænet. Skovfældningerne

bevirker at der ligger mange grene i skovbunden. Enkelte mountainbike

spor er ikke med på kortet.

Forbudte områder er markeret med røde stregfelter.

Impassable/farlige områder er markeret med røde x-felter.

Se kortophæng på stævnepladsen.

Mødested

Parkering

Stævneplads

Marianelund, Hvidovre Kommunes Ferie- og Kursusejendom, 3490

Kvistgaard.

GPS koordinater:

WGS84: Lat: N56 o 0.810’, Long: E12 o 29.653’

WGS84 decimal: 56.01349, 12,49421

Der er 0-50 meter fra P til SP.

Kraks Kort 2009 -Nordsjælland

Se også Google kortudsnit: http://g.co/maps/bqvt2

[Skriv tekst]


Afstande

Der er 0-50 meter fra P til SP.

Der er 75 meter fra Stævnepladsen til Starten.

SP til Bad på Tingbakkeskolen – 10.7 km.

Klasse Banelængder Start

tider

[Skriv tekst]

Antal poster og væske

D/H Motion 9.4 km begynder, på sti og vej

09:40 28 poster – 2 væske 1

D-14 6.0 km mellemsvær 09:40 19 poster – 2 væske 1

H70 7.0 km svær 09:40 18 poster – 2 væske 1

D60 8.1 km svær 09:40 22 poster – 2 væske 1

D65 8.1 km svær 09:40 22 poster – 2 væske 1

D45 11.4 km svær 09:40 30 poster – 5 væske 1

D55 10.5 km svær 09:40 27 poster – 5 væske 1

D35 12.9 km svær 09:40 36 poster – 5 væske 1

D40 12.9 km svær 09:40 36 poster – 5 væske 1

H21K 16.5 km svær 09:40 45 poster – 7 væske 2

H40 20.2 km svær 09:40 55 poster – 7 væske 2

D/H Turist 6.1 km svær 09:50 19 poster – 5 væske 1

H75 7.0 km svær 09:50 18 poster – 5 væske 1

D Turist 8.2 km svær 09:50 22 poster – 5 væske 1

H-16 12.9 km svær 09:50 36 poster – 5 væske 1

H Turist 10.5 km svær 10:00 27 poster – 5 væske 1

H60 12.9 km svær 10:00 36 poster – 5 væske 1

H45 16.5 km svær 10:00 45 poster – 7 væske 2

H35 20.2 km svær 10:00 55 poster – 7 væske 2

H-14 6.0 km mellemsvær 10:10 19 poster – 6 væske 1

H65 11.4 km svær 10:10 30 poster – 5 væske 1

H55 12.9 km svær 10:10 36 poster – 5 væske 1

H50 16.5 km svær 10:10 45 poster – 7 væske 2

D-16 10.5 km svær 10:10 27 poster – 6 væske 1

D50 11.4 km svær 10:10 30 poster – 5 væske 1

D-20 13.9 km svær 10:20 40 poster – 5 væske 2

D21- 13.9 km svær 10:20 40 poster – 5 væske 2

H-20 20.2 km svær 10:20 55 poster – 7 væske 2

H21- 20.2 km svær 10:20 55 poster – 7 væske 2

Omklædning/bad Tingbakkeskolen, Kirke Esbønderup, 3230 Græsted.

GPS koordinater:

WGS84: Lat: N56 o 2.838’ – Long: E12 o 21.873’

WGS84 – decimal: 56.04830, 12.36454

Kraks kort 2009 - Nordsjælland side 25 D7 eller se linket:

http://map.krak.dk/m/9JTCo

10,7 km til varmt bad og omklædning.

Skolen og baderum vil være åben i tidsrummet 11:30 til 15:30.

Tingbakkeskolen, Kirke Esbønderup, 3230 Græsted.

Antal

kort


Toilet

Findes på stævnepladsen.

Kiosk Velassorteret kiosk på SP, åben fra søndag kl. 08:30.

Salg af kaffe, the, hjemmebag, øl, sodavand, store sandwicher, varme

pølser og søde sager.

Åbne baner

Væske og

forplejningspost

Publikumspost

SI-Brik

udlevering

EKT

Alle Jættemilens baner tilbydes som åben bane. Der er mulighed for at

tilmelde sig på dagen indtil :15 minutter før start i respektive klasse.

Tilmelding foregår på Stævnekontoret på SP. For alle klasser udleveres

kortet ved tilmeldingen, i en lukket kuvert.

Løberen tager selv kort med til start og giver det til startpersonalet.

Løbere, der tilmelder sig på dagen vil få oplyst evt. brystnummer ved

tilmelding. Brystnumre er ophængt ved starten.

Pris: 155,- DKK for senior, 110,- DKK for junior + evt. brikleje.

Vi tilbyder tempereret vand, med eller uden saft, på alle baner og i mål.

Vi har en forplejningspost ved en tvungen overgang af den befærdede

Hornbækvej. Her passerer alle klasser 2 gange. Alt efter de forskellige

løberes behov, vil der blive tilbudt et begrænset udbud af bananstykker,

sukkerknalder og rosiner, i tillæg til væske.

Der vil ikke være oprettet en publikumspost.

Lejebrikker udleveres ved Brikudlevering på SP.

Ved Brikudleveringen skal oplyses klasse og løbernummer.

Det er løberens eget ansvar at modtage rigtig brik, og rense og tjekke

brikken ved indgang til startområdet.

Der benyttes System Sport-Ident.

Der kan anvendes egen brik.

SI-brik model 5 med numre under 500.000, kan anvendes af flg. klasser:

D-14, -D-16, D55, D60, D65, D-Turist, H-14, H70, H75, H-Turist, D/H-

Turist, D/H-Motion.

SI-brik model 6 med numre fra 500.001-999.999, skal anvendes af

klassen H21-, H-20, H35, H40.

SI-brik model 9 med numre over 1.000.000, skal anvendes af klasserne

D-20, D21-, D35, D40, D45, D50, H-16, H21K, H45, H50, H55, H60,

H65.

Disse klasser kan dog også benytte SI-brik model 6, men ikke Model 5.

Bemærk: når brikker bruges på banerne, som angivet i instruktionen er

der plads til alle poster samt et mindre antal fejlklip.

Før Start: løberen er selv ansvarlig for at cleare og checke sin SI-brik,

Ved de opsatte stativer.

[Skriv tekst]

I skoven: du vil høre et lille bip og/eller et rødt lys, når du klipper

posten. Hvis dette ikke sker, skal du manuelt klippe i et af reserve

felterne på kortet. Ansvaret for korrekt klip ligger hos den enkelte løber.

Når du kommer i mål skal du gøre målpersonalet opmærksom på hvad

du har foretaget dig. Du skal aflevere dit kort hvis du har klippet i


Brystnumre

Terræn

Postbeskrivelser

Startpost

Start

Børne-P-Bane

Overtrækstøj

MAX-Tid

Tilmeldingsliste

Start list

Landeveje

Snitzling

reserve feltet. Hvis din SI-brik mangler at registrere en kontrol og

kontrollen ellers er i funktion, så bliver du diskvalificeret for manglende

klip.

Mål: Der stemples i mål og fortsættes frem til aflæsning af SI-brikken.

Stræktider udleveres umiddelbart herefter.

Lejede SI-brikker afleveres i mål.

Klubberne hæfter for bortkomne brikker.

Lille brik DKK 300,- og stor brik DKK 500,-.

Klasserne D/H-14, D/H-20 og D/H21- skal bære brystnumre.

Brystnumrene og startlister vil være ophængt på Stævnepladsen.

Brystnumrene for D/H-14 er genbrugsnumre og skal derfor afleveres

efter målgang.

Skoven er småkuperet med mange stier og hugninger. Består primært

af løv og nåletræer samt en del ryddede områder.

De fleste vådområder er forbudte.

På grund af en del træfældninger ligger der mange grene i skovbunden.

Hvor grene udgør en fare ved gennemløb, er disse områder markeret

med røde felter. Se kortophæng på stævnepladsen.

Hjulspor fra træfældningen er dybe og enkelte steder har skovmaskinerne

bare overkørt grøfter og stier.

Der er ingen løse postbeskrivelser. IOF symboler er trykt på løbskortet

Startstedet er startposten.

75 meter snitzling fra SP til Starten og startpunktet.

Samlet start i hver klasse, med total 5 starter.

1ste start kl.0940 og sidste start er kl.1020.

Starttider i hver enkelt klasse fremgår af instruktionen.

Der er fremkald til start ca. 2 minutter før start.

Forefindes ej.

Der er ingen transport af overtrækstøj.

Max tid er 4 timer. Udgåede løbere skal melde sig i mål.

Din tilmelding kan kontrolleres på vores hjemmeside:

www.ok73.dk/loeb/jm2012 efter den 26.oktober.

Startlisten med starttider kan du også finde på vores hjemmeside

se: www.ok73.dk/loeb/jm2012 fra den 9.november.

Startlister forefindes også på SP og ved start.

De fleste baneforløb har to tvungne overgange af 2 store landeveje,

nemlig Hornbækvejen (alle baner) og Skindersøvejen (kun de lange

baner). Ved overgangene er der bemandede væskeposter.

Husk at vise stor agtpågivenhed når vejene passeres.

Postmandskabets instrukser skal følges.

75 meter snitzling fra SP til Startstedet. (Rød/hvid).

Bane 1(H-20, H21, H35, H40) og Bane 2 (H21K, H45, H50) har alle en

tvungen, snitzlet overgang mellem Krogenberg og Nyrup Hegn.

[Skriv tekst]


Mål

Første Hjælp

Fra post 65 til mål ca. 200 meter. (Rød/hvid).

Fra post 100 til mål ca. 200 meter. (Rød/hvid).

Fra post 117 til mad/væske post 91 ca. 150 meter. (Rød/hvid).

Der er 2 sidsteposter.

Der er snitzling (Rød/hvid) fra disse poster til Mål.

Alle løbere skal passere Mål.

Også udgåede løbere skal henvende sig i Mål.

Hvis der er foretaget reserveklip i kortet, skal dette afleveres i mål.

Henvend dig i kiosken, hvor OK73´s læge befinder sig.

Præmier Jættemilsplatten 2012.

Der vil være præmier til de 3 første i hver klasse.

Finalen i Trimtex Senior Cup: D/H21-:

Der uddeles præmie til nr.1 i Jættemilen.

Efter finalen uddeles præmier til nr. 1 til 5 i den samlede konkurrence.

Præmierne er gavechecks til brug hos Trimtex.

Finalen i Løberen League D/H-20:

Der uddeles præmie til nr. 1 i Jættemilen.

Efter finalen uddeles præmier til nr. 1 til 5 i den samlede konkurrence.

Præmierne er gavechecks til brug hos LØBEREN.

Præmieuddeling på SP ca. kl. 13:15

Resultater Resultater ophænges løbende på SP og lægges på vor hjemmeside,

hurtigst muligt efter løbet. www.ok73.dk/loeb/jm2012

Klager Klager over resultater skal indleveres til Stævnekontoret – senest :30

minutter efter at resultatet er hængt op.

Stævneleder

Banelægger

Stævnekontrol

Banekontrol

Dommer

Knud Lykking - OK73

tlf. +45 30 42 04 56 E-Mail: misser_ruski@hotmail.com

Gunner Jørgensen - OK73

Finn Blom Christensen - Lyngby OK

John Miené - HSOK

Arne Andersen, Farum OK

På gensyn den 10. november 2013 -- til den 50. Jættemil i Hareskovene

[Skriv tekst]

More magazines by this user
Similar magazines