Handelsskolen

masterpiece.dk

Handelsskolen

Faktaboks - Business

Business uddannelsen:

Evt. videreuddannelse på en

erhvervsakademiuddannelse

2 års praktik i en virksomhed

Grundforløb - 2 år på Business

Dine fag på Business:

Engelsk

Erhvervsøkonomi eller

Virksomhedsøkonomi

Salg & Service

Samfundsfag

IT

Dansk

Tysk eller

Spansk

Kursusfag og projektperioder

C eller B-niveau

C-niveau

B-niveau

C-niveau

D eller C-niveau

C-niveau

C-niveau

E, D eller C-niveau

F eller E-niveau

Efter 2 års grundforløb afslutter du næsten alle dine fag på

minimum gymnasiale C-niveauer og kan afslutte fagene Virksomhedsøkonomi

og Engelsk på det gymnasiale B-niveau,

hvis du ønsker det.

Praktikplads:

Efter dit grundforløb kan du søge praktikplads indenfor:

• Butik/detail

• Kontor

• Handel

• Event

• Finans

MERKANTIL / BUSINESS

Business

- et godt afsæt!

BUSINESS

HANDEL/KONTOR/DETAIL/

EVENT/FINANS

Optag

Næste hold starter august 2013.

Tilmelding via din skole eller www.optagelse.dk.

Du er ligeledes velkommen til at rette henvendelse til

skolens studievejledning på telefon 99 122 333.

Døesvej 76 · 7500 Holstebro · Telefon 99 122 333 · www.hg.ucholstebro.dk

190213-0930

Handelsskolen


Mulighederne

er mange!

Du kan læse

videre med

Business!

Business

Business er for dig, som er motiveret og ambitiøs med din

uddannelse. Du har viljen til at arbejde, vil gerne levere et godt

resultat og forventer det samme af dine klassekammerater. Du er

god til at samarbejde, men kan også arbejde individuelt.

Business - handel/kontor/detail/event kombinerer en HG uddannelse

med gymnasiale niveauer. Efter 2 års grundforløb afslutter du

næsten alle dine fag på minimum gymnasiale C-niveauer og kan

afslutte fagene Virksomhedsøkonomi og Engelsk på det gymnasiale

B-niveau, hvis du ønsker det.

Det stiller dig godt i din praktikpladssøgning inden for kontor, handel,

detail samt event, og giver dig - efter din praktiktid - adgang til

at kunne læse videre på en erhvervsakademiuddannelse.

Din uddannelse starter med 2 år på skolen – det kaldes for grundforløbet.

Du søger dernæst praktikplads og fortsætter din uddannelse

som elev i en virksomhed – det kaldes for hovedforløbet.

Business kan også bruges som forberedelse til en gymnasial uddannelse.

Niveauerne på Business tager afsæt i dine afsluttede niveauer

fra 9. klasse. For at blive optaget i Business klassen skal du

have middelkarakterer i dansk, engelsk og matematik.

i 9. eller 10. klasse.

Internationalt sigte

Som Business elev har du allerede på HG 1. år mulighed for at

søge erhvervspraktik i London i 3 uger for at give din uddannelse

en international profil.

Læs mere i HG´s internationale program.

www.hg.ucholstebro.dk

Dine fag på Business:

Engelsk

C eller B-niveau

Erhvervsøkonomi eller C-niveau

Virksomhedsøkonomi B-niveau

Salg & Service

C-niveau

Samfundsfag

D eller C-niveau

IT

C-niveau

Dansk

C-niveau

Tysk eller

E, D eller C-niveau

Spansk

F eller E-niveau

Kursusfag og projektperioder

Eksempel på et uddannelsesforløb:

Du har nu herefter adgang til at

videreuddanne dig fx som:

2 år

Hovedforløb

Grundforløb

For at kunne søge praktikplads kræves der forskellige niveauer

og karakterer. Disse krav er forskellige fra branche til branche.

Business er tilrettelagt således, at du opfylder alle adgangskrav og

frit kan vælge at søge praktikplads inden for alle brancher:

detail, kontor, handel, finans og event.

Med Business har du således adgang til den fulde vifte af brancher

og efterfølgende mulighed for at læse videre på en erhvervsakademiuddannelse.

MARKEDSFØRINGS-

ØKONOM

Som markedsføringsøkonom

kan du arbejde

i både danske og internationale

virksomheder

som fx assistent eller

koordinator inden for

marketing.

Du har også mulighed

for at arbejde som

konsulent i reklamebranchen

og andre

brancher med markedsføringsaktiviteter.

ADGANGSKRAV / ANBEFALET NIVEAU

Engelsk på C-niveau

Virksomhedsøkonomi

på B-niveau

2 års praktik som f.eks

- Kontorassistent

- Handelsassistent

- Salgsassistent

- Indkøbsassistent

2 år på Business

FINANSØKONOM

På uddannelsen til

finansøkonom lærer

du bl.a. om finansiering,

forsikring og

ejendomsadministration.

Som finansøkonom

har du mulighed for

at arbejde i banker,

forsikringsselskaber

og realkreditinstitutter.

Engelsk på C-

niveau

Virksomhedsøkonomi

på B-niveau

SERVICE-

ØKONOM

Med en uddannelse

til

serviceøkonom

har du mulighed

for at arbejde med

planlægning og

udvikling af service

inden for turisme,

hotel, kultur- og

kongresvirksomheder.

Erhvervsøkonomi

på C-niveau

www.hg.ucholstebro.dk

For dig der er

motiveret og

ambitiøs!

MERKANTIL / BUSINESS

HANDELS-

ØKONOM

Som uddannet

handelsøkonom

har du mulighed

for at arbejde som

fx mellemleder i

en virksomhed

inden for

detail- eller engroshandel.

Erhvervsøkonomi

på D-niveau

Engelsk på C-

niveau

LOGISTIK-

ØKONOM

Du lærer at planlægge

og styre varernes

vej gennem

en virksomhed og

ud i verden.

Engelsk B-niveau

Matematik C-

niveau

More magazines by this user
Similar magazines