“i forkant med”

spekterfoto

MOVE AS

Konsulentselskap,innovasjon,

nye ideer og løsninger.

I mer enn 24 år har Move AS levert innovative ITløsninger

og konsulenttjenester til private og offentlige

virksomheter. Selskapets kompetanse har

utviklet seg i takt med nye teknologier og brukernes

evne til å utnytte disse. Selskapet ble stiftet

i troen på at verden ville bli mobil, derfor heter vi

Move. I dag er mobilitet avhengig av en helhetlig

IT-infrastruktur som muliggjør tilgang til virksomhetens

datasystemer på en sikker måte, via alle

mulige enheter.

Basert på erfaring og kompetanse har Moves konsulenter

innsikt for å rådgi, designe, implementere

og drifte IT-infrastruktur som understøtter mobilitet

for alle typer virksomheter. Move jobber sammen

med sine kunder og er alltid IT-avdelingens

beste venn med fokus på de til enhver tid beste

løsninger og tilgangen på riktig kompetanse.

Dette magasinet vil inneholde presentasjoner av

kompetanse, tjenester, løsninger og konsepter

Move tilbyr sine kunder. Vi håper du vil finne noe av

interesse og ta kontakt for nærmere gjennomgang

av hva Move kan gjøre for din virksomhet.

Vi ønsker deg god lesning!

Hilsen

Roald Sannæs

Adm.dir. i Move AS

Move AS er en av Norges

ledende kompetanseleverandører

innen IT-infrastruktur.

Move tilbyr design,

implementering, driftstøtte

og vedlikehold samt

kostnadseffektive leveranser

av IT-løsninger til offentlige

og private virksomheter.

Basert på unik spisskompetanse

løser Move komplekse

problemstillinger relatert til

kundenes driftskritiske ITløsninger.

Move har sitt hovedkontor i

Oslo og leverer tjenester og

løsninger over hele landet.

Move er i sterk vekst og har

god lønnsomhet.

Moves strategi er å tilby unik

spisskompetanse som

utfyller kunders egen

kompetanse.

Kompetansemiljøet i Move

tiltrekker seg dyktige

konsulenter som ønsker å

fokusere på sitt fagfelt.

Et gjennomarbeidet

metodeverk, med ISO9001-

2008 prosesser og “The

Move way of consulting”

sikrer høy kvalitet og gjennomføringsevne.

Basert på selskapets kompetanse

leverer og supporterer

Move produkter

og løsninger 24/7/365 på en

kostnadseffektiv måte. Dette

sikrer kundene det beste

fra “to verdener”; tilgang på

høy kompetanse og gunstige

priser på IT-produkter og

løsninger.

Similar magazines