28.12.2013 Views

Se dagens program her.

Se dagens program her.

Se dagens program her.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1932 blev Jydske Dragonregiment oprettet som følge af sammenlægningen<br />

af de Aarhus Dragoner fra 3. Dragonregiment og De Randers<br />

Dragoner fra 5. Dragonregiment.<br />

Siden 1953 har Jydske Dragonregiment været garnisoneret i den da<br />

nybyggede Dragonkaserne syd for Holstebro.<br />

I 2005 blev Jydske Dragonregiment sammenlagt med Prinsens<br />

Livregiment, som i mange år var hjemmehørende i Viborg. Prinsens<br />

Livregiment har siden 1978 haft lov til at bære ”det kronede H” og<br />

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik har siden været æresregimentschef.<br />

Denne ære er nu tilfaldet Jydske Dragonregiment og derfor bærer dragonerne<br />

nu ”det kronede H”.<br />

Ligeledes førte regimentet både Jydske Dragonregiments estandart<br />

og Prinsens Livregiments fane videre indtil det sammenlagte regiment<br />

den 24. oktober 2006 af HKH Prins Henrik blev tildelt en ny estandart.<br />

Jydske<br />

Dragonregiment<br />

Velkommen til Dragondag<br />

lørdag den 4. maj 2013


Regimentschef,<br />

oberst Kurt Mosgaard<br />

Jydske Dragonregiment afholder Dragondag lørdag den 4. maj 2013 og ønsker<br />

i denne forbindelse at slå portene til Dragonkasernen op for gamle dragoner,<br />

kommende dragoner, forældre og pårørende til tjenestegørende dragoner, regimentets<br />

venner og øvrige interesserede.<br />

Det er Jydske Dragonregiments ønske, at det må blive en festlig, interessant<br />

og fornøjelig dag, hvor vore gæster vil kunne få et indtryk af livet og vilkårene<br />

ved et moderne panserregiment.<br />

Sidst men ikke mindst er det regimentets håb, at åbent hus arrangementet på<br />

Dragonkasernen med de mange aktiviteter, må blive rammen om mange gensyn<br />

mellem gamle og nuværende dragoner og deres pårørende, og mellem<br />

disse og vore gæster fra Holstebro by og omegn.<br />

Vel mødt på Dragonkasernen lørdag den 4. maj 2013.<br />

Velkommen<br />

til<br />

Dragondag<br />

Praktiske oplysninger<br />

Parkering<br />

Anvises af vejvisere/parkeringsvagter på og udenfor kasernen.<br />

Tjenestegørende må parkere på kasernen som vanligt.<br />

Infirmeri<br />

Førstehjælp ved mindre skader/sygdom kan ydes på kasernens infirmeri.<br />

Hunde<br />

Løse hunde må ikke medtages.<br />

Det frarådes generelt - grundet støjniveauet - at medbringe hunde.<br />

Forplejning<br />

Dragonkasernens cafeteria vil være åbent i perioden kl. 0700 - 1500. Medbragt<br />

mad vil kunne indtages på kasernens plæner eller ved evt. dårligt vejr i cafeteriet.<br />

Cafételtet vil være åbent fra kl. 1000 - 1400.<br />

Tabte/fundne sager<br />

Indleveres/afhentes i hovedvagten.<br />

KURT MOSGAARD<br />

Transport<br />

Der vil være bustransport fra paradepladsen til kampdemonstrationen og retur til<br />

Dragonkasernen, for de som måtte have behov for dette.


DRAGONKASERNEN<br />

Dragonforeningerne<br />

De Blå Baretter<br />

Øvrige soldaterforeninger<br />

Familienetværket<br />

P<br />

JDR Historiske Samling<br />

Indgang via kælderen<br />

Infirmeri/<br />

førstehjælp<br />

Hovedvagt<br />

Information<br />

Paradeplads<br />

Fennec helikopter<br />

1200 - 1430<br />

Uddannelsesbataljonen samt hundeopvisning<br />

Garnisonsskydesimulator<br />

Åbne værksteder<br />

P<br />

P<br />

Materieldemonstration<br />

• JDR enheder<br />

• Jægerkorpset<br />

• Politi<br />

• Brandvæsen<br />

• Hjemmeværnet<br />

• Kampvognsimulator<br />

• Check Point One<br />

• Jydske Landsoldater<br />

• Veteranpanserforeningen<br />

Messeudsalg<br />

Cafeteria<br />

Cafételt<br />

Kørsel i terræn med<br />

Pansret Mandskabs<br />

Vogn (PMV)<br />

Koncert med Prinsens Musikkorps<br />

(ved dårligt vejr flyttes koncerten<br />

til gymnastiksalen).<br />

Bagport<br />

Kampdemonstration<br />

Feltforhindringsbane mm.


Cafeteriet<br />

Kantinen er åben fra kl. 0700 - 1500 - teltet fra kl. 1000 - 1400<br />

Cafeteriet tilbyder:<br />

Dragonsteg med kartofler, skysauce, sødt, surt og waldorfsalat 49,- kr.<br />

Orientalsk gryde med basmatiris, mangochutney og forårssalat 35,- kr.<br />

1 stk. Frikadelle med pastasalat og rugbrød 18,- kr.<br />

2 stk. Frikadeller med pastasalat og rugbrød 28,- kr.<br />

1 stk. Frikadelle med pastasalat og rugbrød 10,- kr.<br />

Tortilla med oksekød <strong>her</strong>til råkostsalat<br />

30,- kr.<br />

Tarteletter m. høns i asparges pr. stk.<br />

11,- kr.<br />

Fiskefilet med remoulade, citron og rugbrød<br />

15,- kr.<br />

Tunmousse på salatbund <strong>her</strong>til dilddressing og flute<br />

25,- kr.<br />

Skinkemousse på salatbund <strong>her</strong>til sauce vert og flute<br />

25,- kr.<br />

Sandwich, tallerkenanrettet<br />

30,- kr.<br />

PROGRAM<br />

0800 - Portene åbnes.<br />

0900 - 0930 Appel og indre tjeneste ved HBUESK, som kan overværes af de<br />

pårørende.<br />

0940 Æresdeling og enstandartkommando klar ved KFUM. Prinsens<br />

Musikkorps (PMUK) spiller på paradepladsen.<br />

0940 - 0955 Æresdeling og Estandartkommando ankommer til paradepladsen.<br />

1000 - 1500 Udstillinger og displays m.v.<br />

1000 - 1500 JDR historiske samling åben (nyt Dragonmuseum etableret 30.<br />

april 2013). Indgang i kælderen i bygning 15 (overfor hovedvagten).<br />

1030 - 1100 og 1130 -1200 rundvisning.<br />

1000 - 1020 Velkomst og parade.<br />

1020 - 1115 March til byens gamle rådhus.<br />

1020 - 1045 March til kampdemonstration.<br />

1045 - 1150 Kampdemonstration.<br />

1230 - 1250 Koncert med PMUK.<br />

1330 - 1400 PowerPoint med temaet ”Holstebro by som garnisonsby som<br />

1400 - 1430 årgang 1953”. Indgang o kælderen i bygning 15 (overfor hovedvagten).<br />

Smørrebrød, enhedspris<br />

22,- kr.<br />

1500 - 1600 Publikum forlader Dragonkasernen.<br />

Lagkage<br />

Kage, frit valg pr. stk.<br />

10,- kr.<br />

10,- kr.<br />

Læs mere på www.forsvaret.dk/jdr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!