Views
4 years ago

akustikk, musikk teknologi - NTNU

akustikk, musikk teknologi - NTNU

akustikk, musikk teknologi -

Jan Tro, NTNU, Akustikk. tro@iet.ntnu.no Noen ord om akustikk ikk, musikk og teknologi - lydkilder og lydbeskrivelse - sansning og lydopplevelse - virtuell tale og musikk - teknologisk utstyr

Moden teknologi - For Jernbane
Helse, Innovasjon, Teknologi
Teknologi for et bedre samfunn
GE Musikk Gitar - profil
Ny teknologi sparer energi og kan motvirke klima ... - Siesenior.net
Teknologi og forskningslære - et nytt skolefag som fenger - UMB
tekniske funksjoner i omsorgsboliger og sykehjem - Norsk Teknologi
2008 Tid for talent - Talentutvikling i musikk - Norsk kulturskoleråd
Stemmeskifter- om musikk, språk og mot ved ... - KoRus Bergen
Hacker på statens regning - NTNU
Nr. 1: Framtidig teknologi i Hærens stridskjøretøy - Forsvarets ...
Elektro- teknologien tar fart - tibemag.no har webhotell hos OSEI
Last ned hele Lab. og verkstedhåndboka her - NTNU
NTNU studietilbud alt - Institutt for teknisk kybernetikk - NTNU
gemini på pdf - NTNU
Foredraget "All musikk blir bedre i gode lokaler" - Norsk musikkråd
Invitasjon med åpningstider (.pdf) - NTNU
Mulighetsrommet. En studie om ... - Concept - NTNU
Mårhund - Informasjon fra NTNU og Direktoratet for naturforvaltning
Fuzzy logikk i tidligfasevurderinger - Concept - NTNU
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Tverrfaglighet og fagkompetanse i tidligfasen - Concept - NTNU