Views
4 years ago

akustikk, musikk teknologi - NTNU

akustikk, musikk teknologi - NTNU

akustikk, musikk teknologi -

Jan Tro, NTNU, Akustikk. tro@iet.ntnu.no Noen ord om akustikk ikk, musikk og teknologi - lydkilder og lydbeskrivelse - sansning og lydopplevelse - virtuell tale og musikk - teknologisk utstyr

"Sans og Samling" av Lars Urheim - Musikkens studieforbund
Double Focus Afrikanske dikt og afrikansk musikk = Rytmisk poesi ...
NIKKEL KOBBER OG KOBOLT - NTNU
Videoscenografi for Thora - NTNU
NYNORSK FOR STUDENTAR - NTNU
Hacker på statens regning - NTNU
Matematikk og Ornamentikk - Vitensenteret i Trondheim - NTNU
Last ned dette nummeret - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU Årbok 2002 - 2005
Kristin S. Karlsen, Rådgiver Institutt for datateknikk og ... - NTNU
Offline #5 - Online :: Linjeforeningen for Informatikk - NTNU
Hvilke muligheter har vi til å forutsi i en tidlig fase? - Concept - NTNU
sivilingeniørutdanning elektronikk 2012–2013 - Institutt for ...
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2003 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
NTNU i Fakultet for naturvitenskap og teknologi Norges teknisk ...
HMS - Fakultet for naturvitenskap og teknologi - NTNU
Rapport fra arbeidsgruppe C: ”Kunst, arkitektur, musikk og ... - NTNU
Europe 2020 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi - NTNU