Hent PDF - Sandefjord kirkelige fellesråd - Den norske kirke

sandefjord.kirken.no

Hent PDF - Sandefjord kirkelige fellesråd - Den norske kirke

SANDEFJORDNR

3/4 – 2012

kirkemagasin

Sandefjord Kirkeakademi

ser ingen motsetning

mellom gode samtaler og

friske debatter. Se side 4-5

80 unger innledet

desember, advent og et nytt

kirkeår med overnatting

foran alteret. se side 8

Julen

– ikke helt den samme uten kirken

SANDEFJORD MENIGHET: Etter skoletid se side 10 VESTERØY MENIGHET: Sølve Næss-Holm tok farvel se side 12

SANDAR MENIGHET: Menighetens rose til Gunnar Wahl se side 15 BUGÅRDEN MENIGHET: Presteordinasjon i Bugården se side 16


til ettertanke

En hellig, allmenn jul

I vår trosbekjennelse sier vi at vi tror på

«en hellig, allmenn kirke». Det uttrykket

kan være passende på julen også: hellig og

allmenn.

Ordet ALLMENN bruker vi kanskje lite,

men det minner om ALLMINNELIG; den er

over alt og for alle.

Slik er julen! Den er inkluderende i den

forstand at den feires av de fleste, på en

eller annen måte, nesten uansett trosanskuelse.

Vi legger forskjellig innhold i den i

samfunnet vårt i dag; den kan være solfest,

midtvintersfest, Kristusfest. Felles for alle

som feirer julen, er at vi ønsker å ha noen

gode dager, glede oss over det livet kan by

på av materielle ting, vi skal ha det rent og

skinnende, vi skal helst være omgitt av

harmoni i familiekretsen.

Alle disse forventningene kan fort bli til

krav, for livet lar oss jo ikke alltid ha det

slik. Da er det godt at julen kan inneholde

noe mer og annet. Da er det godt at den

kristne julen først og fremst er HELLIG.

Kirkens jul handler om DEN HELLIGE.

Fødselsdagsbarnet Jesus kom fra Gud. Det

gir oss en virkelighetstolkning som er slik:

Vi er ikke alene.

Det finnes en Gud som bryr seg om oss,

og som sendte sin Sønn for å vise oss det.

Han kom nettopp til dem som ikke sitter på

den grønne gren: Han ble født i en stall og

lagt i krybben, dyrenes matfat.

Den kristne julen gir livshjelp langt ut

over juledagene.

«Jula varer helt til påske», synger vi.

Det er i dypeste forstand sant. Jesusbarnets

betydning ligger i hans livsverk:

Han viste oss veien til Gud, og han døde for

våre synder. Ved ham ble vi forsonet med

Gud. Derfor kan vi synge Eivind Skeies

julesang fra Salmebokas nr. 64:

Fra første vers:

En krybbe var vuggen som ventet ham

her, det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær.

Og fra siste vers:

Fra krybben til korset gikk veien for

deg, slik åpnet du porten til himlen for meg.

En glad og hellig jul ønskes dere alle!

Laila Riksaasen Dahl

Tunsberg biskop

SANDEFJORD

kirkemagasin

2

Utgitt av Den norske kirkes menigheter i Sandefjord: Ansvarlig redaktør: Victor Skimmeland, dir. tlf. 907 58 060 / Forsidefoto: Victor Skimmeland

I redaksjonen: Helge Dyve og Oddvar Thorsen / Annonser: Kåre Andersen, dir. tlf. 416 74 523 / Grafisk design: Bjørn Ivar Erlandsen / Trykk: BK grafisk /

Bekreftet opplag: 16.500, hvorav 15.500 distribuert med Edda Distribusjon til alle adressater i Sandefjord kommune som ikke har reservert seg mot reklame.

Redaksjonen arbeider i henhold til pressens Vær Varsom-plakat og Lov om redaksjonell frihet i medier.

Bugården kirke

Menighetskontoret ligger i Bugården kirke

Adresse: Nygårdsveien 68, 3214 Sandefjord

Telefon: 33 48 94 94

Telefax: 33 48 94 95

e-post: bugarden@sandefjord.kirken.no

Telefontid: mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00

Besøkstid: mandag - torsdag kl. 10.00 - 15.00

Prestenes treffetid: Prestene treffes etter avtale

Skattefrie gaver: 2480.03.54265

Sandar kirke

Menighetskontoret ligger i Sandar menighetshus

Adresse: Bjerggata 56, 3210 Sandefjord

Telefon: 33 45 44 50

Telefax: 33 45 44 61

Telefontid: mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00

e-post: sandar@sandefjord.kirken.no

Besøkstid: mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00

Prestenes treffetid: tirsdag - fredag kl. 10.00 - 12.00

Skattefrie gaver: 2480.04.70818

Sandefjord kirkemagasin


aktuelt

Julegaven

til Kirkens Nødhjelp

Gi håp til jul! Sandefjordkirkene oppfordrer deg til å støtte Kirkens

Nødhjelps arbeid for sårbare mennesker verden over.

Akkurat denne julen kan du tenne håpet for de tusenvis som er på flukt

fra vold og krig i Myanmar (Burma). Kirkens Nødhjelp gir flyktninger

medisinsk hjelp, et levebrød og et håp om å komme hjem.

Din støtte gir håp. Din gave er håp.

Send din julegave som en SMS med kodeord GAVE til 2090 og gi

200 kroner.

Kutt skatten før nyttår

leder

Kirkemagasinet

bytter lag

KIRKEMAGASINET utgis av Den norske

kirkes fire menigheter i Sandefjord.

Grovarbeidet er vi en liten gjeng fra

Bugården menighet som har gjort. Det har

vi holdt på med i fem år. Nå gir vi stafettpinnen

videre.

Selv har jeg som redaktør fått lov til å

være synlig, og vel så det, i disse fem årene.

Jeg har derfor ikke lyst til å skrive mer om

meg selv.

Kåre Andersen har vært den litt ukjente

krumtappen i arbeidet. Det koster oss

mellom 80.000 og 100.000 å utgi ett kirkemagasin.

Vi har utgitt fire nummer hvert år.

Din gave til kirkemagasinet er viktig.

Størstedelen av budsjettet er det likevel

Kåre som har hentet inn ved salg av

annonseplass. Uten ham hadde det ikke blitt

noe kirkemagasin.

Kåres jobb har nok til tider vært ensom,

men i fem år har han altså holdt oss levende.

Nå har Kåre passert 75 år og ønsker litt

roligere dager. Det forstår vi, og vi ønsker

ham gode dager.

Bjørn Ivar Erlandsen har vært vår

grafiker i disse årene. Han blir nok med

videre: Det er han som har gitt magasinet

dets form og sørget for harmoni mellom

bilder, tekst og profil.

Nå arbeider Sandefjord kirkelige

fellesråd med å få på plass nye frivillige til

oppgavene. Vi venter spent på fortsettelsen

og gleder oss virkelig til å se første utgave

neste år.

En god jul og et spennende nytt år

ønsker vi – til oss – og til deg som leser.

Du KAN få skattefradrag for din julegave til Sandefjord Kirkemagasin.

Gir du mellom 500 og 12.000 kroner i løpet av et år, får du inntil 3.360 kroner

igjen på skatten. Det er samtidig en flott julegave til deg selv.

Gi din julegave til konto 2480 01 28486 og merk den med navn,

fødselsnummer og «Julegave til kirkemagasinet».

Bugården Sandefjord kirke

Adresse: Menighetskontoret Nygårdsveien ligger 68, i Sandar 3214 menighetshus

Sandefjord.

Telefon: Adresse: 33 Bjerggata 48 94 94 56, – 3210 Telefax: Sandefjord 33 48 94 95

E-post: Telefon: bugarden@sandefjord.kirken.no

33 42 32 30

Telefontid: Telefax: 33 mandag 45 44 61 – fredag kl. 10.00 – 15.00

Besøkstid: Telefontid: mandag -– fredag torsdag kl. 10.00 kl. 10.00 - 15.00 – 15.00

E-post: e-post: bugarden@sandefjord.kirken.no

sandefjord@sandefjord.kirken.no

Telefontid: Besøkstid: mandag - – fredag kl. 10.00 kl. 10.00 - 15.00 – 15.00

Besøkstid: Prestenes treffetid: mandag Prestene – torsdag treffes kl. 10.00 etter avtale. – 15.00

Gavekonto menighetspleien: 2490.20.43698

Vesterøya kirke

Adresse: Menighetskontoret Nygårdsveien ligger i 68, Vesterøy 3214 Sandefjord.

kirke

Telefon: Adresse: Kirkeveien 33 48 94 94 1, 3222 – Telefax: Sandefjord 33 48 94 95

E-post: Telefon: bugarden@sandefjord.kirken.no

33 42 34 10

Telefontid: Direkte til menighetssekretær: mandag – fredag 33 kl. 4210.00 34 12 – 15.00

Besøkstid: e-post: vesteroy@sandefjord.kirken.no

mandag – torsdag kl. 10.00 – 15.00

E-post: Telefontid: bugarden@sandefjord.kirken.no

tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 14.00

Telefontid: Besøkstid: tirsdag mandag - torsdag – fredag kl. 10.00 kl. 10.00 - 14.00– 15.00

Besøkstid: Prestenes treffetid: mandag Prestene – torsdag treffes kl. etter 10.00 avtale. – 15.00

Skattefrie gaver: 2480.30.11490

www.sandefjord.kirken.no 3


aktuelt

Holder seg med eget

LIKER DISKUSJON. Leder Turid Skorge (tv.) og kasserer Sven-Arne Nilsson synes Sandefjord Kirkeakademi er best når foreningen klarer å skape både i

diskusjon og gode samtaler. Foto: Victor Skimmeland

– Så akademiske er vi nok ikke,

men vi liker å provosere fram

en god debatt, innrømmer Turid

Skorge og Sven-Arne Nilsson

i Sandefjord Kirkeakademi.

Sandefjord Kirkeakademi har snart rukket

å bli tjue år, men det er en forsamling fra

rundt førti år og oppover som ikke har tenkt

å slappe av.

– Sven-Arne har ryddet i medlemsregisteret,

så nå er vi bare drøyt hundre betalende

medlemmer tilbake. Det er et godt

sted å starte for å verve flere, sier Turid

Skorge, leder i foreningen.

Sven-Arne Nilsson er den pensjonerte

sosionomen og sykepleieren som ikke

syntes det var nok å kjøpe det eldste huset

på Lahelle – Lahellestua fra 1750.

– Jeg er jo en rampegutt fra Haukerød,

da, så jeg må ha noe å stelle med. Kirkeakademiet

er et flott sted å stelle til noen

friske diskusjoner i, ler han godt.

– Trenger vi KrF?

Til våren stikker han hånden rett i vepsebolet.

På grunn av stortingsvalget, skal

Kirkeakademiet provosere til debatt med et

spørsmål man neppe hadde ventet fra den

kanten:

– Trenger vi Kristelig Folkeparti?

– Det er klart den er litt frisk, ja,

bekrefter 71-åringen Skorge.

Det kan være Kirkeakademiet i billedlig

forstand nå prøver å stryke katta mot

hårene.

– Det vil være mange meninger

om dette. Mange mener jo faktisk at

Sandefjord Kirkeakademi

• En av over 60 lokale foreninger i en

nasjonal og internasjonal, økumenisk

bevegelse.

• Verdiforankret i kristen tro og kultur,

men ikke dogmatisk bundet til noen

konfesjon.

• Uavhengig av kirken, men en bevegelse

bestående av medlemmer fra

kirken, frikirkene og den katolske kirke.

• Leder: Turid Skorge, mobil 988 83 542.

• Mer info på: kirkeakademiene.no

selve «kristelig»-navnet i et politisk parti

er en provokasjon, forsøker Skorge

avvæpnende.

67-årige Nilsson synes det er viktig å

reise debatten om høyre-venstre-delingen

4 Sandefjord kirkemagasin


akademi

i norsk politikk.

– Det er jo slik at sentrum må gjøre noe

alvorlig hvis de skal eksistere etter valget.

Kan vi bidra til å utvide forståelsen av det

særnorske politiske bildet, synes jeg er

viktig og fint, mener han.

Rettferdig krig

Kirkeakademiet ønsker å

skape debatt om verdier og

aktuelle spørsmål i

skjæringspunktet mellom

kirke, kultur og samfunn.

At de henter inn opp mot

ett hundre tilhørere på

vanlige møter, synes både

Skorge og Nilsson beviser at temaene er

interessante.

Allerede i januar kommer filosof og

forsker Henrik Syse og stiller spørsmålet:

– Finnes det en rettferdig krig?

«Dette er slett ikke

gutteklubben grei

som søker

konsensus i alt.»

Sven-Arne Nilsson

– Vi tenker at dette bør være aktuelt for

alle fra elever på videregående og oppover.

Vi skal sørge for å markedsføre det

skikkelig, lover Skorge, som selv har vært

i skolen «i hele sin tid».

– I tre år har vi nå dessuten besøkt

andre trossamfunn og fått inngående

kjennskap til deres

ståsted og trosgrunnlag,

legger hun til.

Med diskusjonen

rundt julematen på

Mosserød-hjemmet i

fjor friskt i minne,

inviterte Kirkeakademiet

seg selv på besøk

til adventistene.

– I høst var vi i Adventkirken.

Jeg tror kjennskap bidrar til dialog og

skaper forståelse mellom oss, mener

Skorge.

Verver medlemmer

Kirkeakademiet samarbeider med

kultursektoren i byen. Hver høst arrangeres

filmkveld på Hjertnes, og biblioteket

brukes jevnlig som samlingssted. Skorge

håper nå at flere Sandefjordsboere tar

utfordringen og blir med i Kirkeakademiet.

– Det er et spennende forum, og vi

verver medlemmer med glede, vi, inviterer

hun smilende.

Kasserer Nilsson legger til:

– Slik Kirkeakademiet er organisert i

Sandefjord, er det veldig interessant å se

den store spredningen i ståsted og

meninger. Dette er slett ikke gutteklubben

grei som søker konsensus i alt, mener

han.

vicTOR SKIMMELAND

CATERING Mat til møter kurs og konferanser

Møtemat

Baguetter med ost og skinke, Baguetter med reker og majones

Baguetter med roastbiff og remulade. Pris pr stk kr 40,-

Rundstykker med skinke, roastbiff, reker, laks eller ost. Pris pr stk kr 23,-

Walkorn eller milanobrød med kylling og bacon, reker, laks eller roastbiff

Pris pr stk kr 45,-

Snitter

Fisk og skalldyr

Snitter med reker og majones, Krepsehaler og aioli,

Røykelaks og eggerøre, Gravlaks og sennepsaus, Egg, rømme og sort kaviar

Pr stk kr 25,-

Kjøtt og fjærfe

Roastbiff og remulade, Svinestek og surkål, Karbonade og løk

Pr stk kr 25,-

Ost

Snitter med camembert og druer, Snitter med brie og jordbær

Pr stk kr 25,-

Kanapéer

Kanapé med røykelaks og vaktelegg, Kanapé med camembert og druer

Kanapé med roastbiff, Kanapé med reker, Kanapé med kreps

Pr stk kr 22,-

Nygårdsveien 82, Pindsle

Tlf: 33 48 58 50 Fax: 33 47 47 05

DU RINGER – VI BRINGER!

www.fonix.as

www.sandefjord.kirken.no

5


aktuelt

Tror på

opplæring

Wenche Moe Aasmundtveit har

tatt et stort sprang fra jobben

som helsesøster. 42-åringen er

ny trosopplærer i Sandefjordkirkene.

Hvorfor Wenche Moe Aasmundtveit søkte

stillingen som trosopplærer da den ble

ledig, er kanskje ikke helt opplagt. Hun har

like fullt noen tanker om dette, når Kirkemagasinet

oppsøker henne på kontoret få

dager før jul.

– Jeg ønsket å jobbe i kirken, og jeg har

alltid jobbet med barn og

unge, både som helsesøster

og som frivillig i

menighet.

Denne korte forklaringen

bunner i et dypere

engasjement. 42-åringen

begynte nemlig å studere

kristendom på Det

teologiske Menighetsfakultetet i Oslo ved

siden av jobb, noe som satte i gang en

prosess i henne.

– Å få bidra til å gi Jesus til barn og unge

i en tid hvor kirkens rolle er i endring, er

viktig. Alt fra å lære bort de grunnleggende

bibelfortellingene til å bringe evangeliet om

en kjærlig Gud som lengter etter en nær

relasjon med hver av oss, gir en slik jobb

mening, utdyper Moe Aasmundtveit.

Hun ønsker også å bidra til å utruste

frivillige til å ta ansvar for barn og unge

i menighetene, og tror det blir en viktig

«Vi vil at kirken skal

ha et tilbud for alle

også mellom dåp og

konfirmasjon»

Trosopplærer Wenche Moe Aasmuntveit

del av stillingen. Det var under en reise til

Skottland at 42-åringen oppdaget den ledige

jobben i Sandefjord.

– Jeg oppdaget stillingen helt tilfeldig, og

det slo meg at jeg ville sende inn en søknad.

Det var også en spennende utfordring å

skulle få være med på å skrive planer for

trosopplæringen i Sandefjordkirkene, når

det arbeidet kommer i gang.

Rom for å jobbe

Moe Aasmundtveit synes de første månedene

har svart til forventningene.

– Jeg opplever at jeg får rom for å jobbe.

Det har vært lett å komme inn i miljøet, og

jeg setter veldig pris på at

jeg møter kolleger som

faktisk ønsker å samarbeide.

Jeg synes også det

er veldig greit å være med

i alt arbeidet nå i starten

og treffe unger, brukere,

frivillige og ansatte. Det vil

gi meg en styrke i forhold

til den kommende planprosessen.

Prosessen det snakkes om, vil starte den

dagen Sandefjordkirkene får midler til å

gjennomføre trosopplæring for alle i alderen

fra null til atten år. Når det skjer er ennå

uklart. Hittil har Sandefjord ventet i over

seks år.

– Vi venter jo på det, og det er der den

vesentligste delen av jobben min kommer til

å ligge senere. Når vi får midler til hele

prostiet (Andebu og Sandefjord, red.anm.),

skal alle barn få tilbud om minst ett møte

med kirken hvert år.

Slik blir trosopplæringen

KLAR TALE.

Trosoppplærer

Wenche Moe Aasmundtveit

synes det

gir mening å gi Jesus

til barn og unge

i en tid hvor kirkens

rolle er i endring.

Foto: Victor

Skimmeland.

• Alle mellom null og atten år skal få

tilbud om minst ett møte med kirken

hvert år, og totalt 315 timers trosopplæring

i løpet av atten år.

• Konfirmanttida, med seksti timer, er

fremdeles en vesentlig del av dette.

• Hver menighet skal lage lokal plan

basert på stedegne forutsetninger.

Jobber med menighetene

Aasmundtveit gleder seg til å bistå i

prosessen i hver menighet, hvor frivillige

og ansatte skal utvikle en plan som er

tilpasset egen menighet. Hun poengterer at

hun skal jobbe med menighetene, ikke på

oppdrag for dem og som en utenforstående

konsulent.

– Mens arbeidet pågår, skal menigheten

kjenne at dette er dens eget arbeid, egen

plan, egne unger som arbeidet skal drives

for. Min rolle blir å bidra til at prosessen går

i riktig retning, presiserer trosopplæreren.

– Vi vil at kirken skal ha et tilbud for alle

også mellom dåp og konfirmasjon.

Wenche Moe Aasmundtveit er den tredje

i rekken av trosopplærere i Sandefjord, men

blir sannsynligvis den første som skal lede

et større program med budsjetter i millionklassen.

vicTOR SKIMMELAND

6

Sandefjord kirkemagasin


Ja til julegudstjeneste for barn

De siste årene har mange skoler

i Norge vegret seg mot å invitere

elevene til julegudstjeneste.

Slik er det ikke i Sandefjord.

Ansvarlige ved mange skoler i Norge er

redde for å trå feil ved å legge til rette for

kirkelig forkynnelse i skoletiden, men det

er slett ikke så vanskelig å gjøre det riktig.

I Sandefjord har kirkene og skolene god

erfaring i å legge opp gudstjenester som

verken bryter med kirkens oppgave eller

skolens rammer.

Kapellan i Bugården menighet, Øyvind

Monstad, ledet skolegudstjenesten for

Krokemoa skole 11. desember. Han har

inntrykk av at få ber om fritak.

– Jeg snakket med lærerne før gudstjenesten,

og de anslo at drøyt 15 elever var

fritatt fra gudstjenesten, sier han.

Skolen har i underkant av 400 elever.

Enkle regler

Regelverket er ikke komplisert.

KROKEMOA. Barneskolen på Krokemoa sendte over 95 prosent av elevene i kirken.


Foto: Victor Skimmeland

Det viktigste er å slå fast at skolegudstjenestene

ikke skal være en del av RLE-faget,

men ivareta det generelle, kulturelle

arbeidet i skolen med høytider og norske

tradisjoner. En skolegudstjeneste skal heller

ikke være semesteravslutning, og dersom

noen foreldre eller barn ønsker fritak fra

gudstjenesten, skal skolen ha et likeverdig

og pedagogisk tilbud til elevene.

Elevene skal lære om hva kristen

julefeiring er og hva en gudstjeneste er, og

skolen kan ikke diktere kirken. Det er

rektor som avgjør om skolen eller barnehagen

skal tilby gudstjeneste for barna.

Men avgjørelsen skal drøftes i samarbeidsutvalget,

der også elever, foreldre og

skolerepresentanter sitter.


VICTOR SKIMMELAND

www.sandefjord.kirken.no

7


aktuelt

UNDER KIRKETAKET. Over 40 unger var samlet til overnatting foran alteret i Sandar kirke.

Våkne unger i Sandefjordkirkene

Nesten 80 unger, i tillegg til

ledere, startet det nye kirkeåret

med overnatting i Sandefjordkirkene.

Overnattingen første

helg i advent var en del av

arrangementet LysVåken.

Overnattingen fant sted i Sandefjord,

Bugården og Sandar kirker. I sistnevnte

samarbeidet menigheten med Vesterøy

menighet.

Ved seks-tida på lørdagskvelden begynte

de første 11-åringene å komme til Bugården

kirke. Nedlesset med soveunderlag,

sovepose, klær og annet utstyr, og i noen

tilfelle med lettere bekymrede foreldre på

slep, gjorde de seg klare til nattens begivenhet.

Prest Øyvind Monstad tok ungene med

på ekspedisjon gjennom kirkerommet og

alle fortalte om symbolene. Selv ikke de

delene av kirken de færreste voksne har

sett, fikk stå i fred. Låser ble åpnet og

sakristiets hemmeligheter avslørt, før

ferden gikk videre gjennom alle skjulte rom.

Dan Brown ville hatt problemer med å følge

med.

Barna skulle også spise, og pizza,

popcorn, brus og film var populært innslag

på lørdagskvelden. Senere snakket vi om

bønn og tok fram papir og penn. Med

papirfly som transport, ble bønner skrevet

på vingene, før flyene ble sendt til alteret,

som symboliserer det stedet Gud møter oss.

Øvelsen ble gjentatt i gudstjenesten søndag

GLADE UNGER. Disse ungene fikk ikke hjemlengsel

i løpet av natten.

formiddag, hvor ungenes bønner ble lest

høyt, usensurert og upolert.

Ved midnatt var alle samlet i kirkerommet,

hvor lederne først fortalte om hvordan

Gud opp gjennom historien har snakket til

oss i kirken, og hvordan han hører bønn.

Mange av ungene fortalte så at de opplevde

at Gud var nær da vi ba sammen.

– Du, det var akkurat som om Gud

snakket inni hodet mitt, fortalte en av

11-åringene.

– Jeg kjente at jeg ble varm rundt

hjertet, delte en annen.

– Hjertet mitt begynte å banke veldig

fort, men det var ikke farlig, altså, var

kommentaren til en av guttene.

LysVåken deltok i familiegudstjenesten

søndag formiddag, som samlet godt over tre

hundre feirende. Andrea, som var på

LysVåken med pappaen for tredje gang, sa

det kanskje klarest:

– Jeg skal være med på LysVåken neste

OVERTAR. Det er ungene som etter

hvert skal overta kirken.

år også - alle årene det er LysVåken! Selv

om jeg må bli leder.

Imponert

Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit

var med på LysVåken i Sandar kirke. Hun

er imponert over gjennomføringen av

arrangementet.

– Det var utrolig moro å være med på

arrangementet. Ungdomslederne i kirken

er utrolig dyktige og ansvarsfulle og veldig

flinke til å håndtere 11-åringene, kommenterer

Moe Aasmundtveit.

Kirkene i Sandefjord gjør en kjempejobb

med å utdanne ledere, synes hun,

– Både ledertreningen og LysVåken har

pågått i over fem år, og vi ser nå at grunnlaget

som er lagt for videre utvikling av

trosopplæringen, har et godt fundament å

bygge videre på.

victor Skimmeland

8 Sandefjord kirkemagasin


Babysang

i Sandefjordkirkene

PRIMUS MOTOR.

Brit Opsal leder

babysang

i Bugården kirke.

Hun sitter til

høyre i bildet

med oransje

genser.

Foto: Victor

Skimmeland

Ferske

glutenFrie bakervarer

du aldri har smakt maken til!

Vi baker også glutenfrie produkter uten egg,

melk eller hvetestivelse og med svært lavt

gjærinnhold. Ring oss på tlf: 33 03 66 49

Mer info og forhandleroversikt på:

www.fonix.as

Denne høsten har kirkene i

Sandefjord drevet babysang tre

ganger i uken. Mandag i Vesterøy,

tirsdag i Bugården og torsdag på

Menighetshuset for Sandar og

Sandefjord. Sang, trosopplæring,

fellesskap, relasjons- og nettverksbygging

står i sentrum.

Samlingene starter med en

sangstund hvor vi synger velkomstsanger,

vi sier regler hvor kroppsbevissthet

er i fokus. Deretter

setter vi barnet på fanget og synger

sanger som skaper kontakt og gir

bevegelse. Mange av sangene

uttrykker nærhet mellom forelder

og barn som bilde på den relasjonen

Gud tilbyr oss. Sangene

handler også om at Gud har skapt

oss akkurat slik vi er fordi Han vil

ha oss slik.

Vi gjentar de samme sangene og

reglene hver gang og ser at selv

små barn gjenkjenner det som

kommer og uttrykker forventningen

med latter og sitringer i hele

kroppen.

På Sandar Menighetshus lager

flere frivillige lunsj til deltakerne.

I Bugården kirke er Brit Opsal

primus motor for tiltaket og leder

sangstunden. Takk for flott innsats!

På landsbasis betegnes babysang

som det mest vellykkede

trosopplæringstiltaket. Derfor er vi

i Sandefjord veldig glade for at alle

kirkene tilbyr babysang.


WENCHE MOE AASMUNDTVEIT

Kongensgt. 27

tlf.: 33 46 30 03

Åpent: 10.00 – 16.00

Forebyggende arbeid

blandt barn og unge

STOR UTSTILLING

•Gravstein •Navntilføyelser •Oppussing

Haslebakken 2A - Tlf: 33 46 31 32 - e-post: minnesten@minnesten.no

Inger Anne og

Olaf Klepaker

Istre, 3280 Tjodalyng

Tlf.: 980 13 044

TRYGGHET OG TILLIT

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd.

www.galleriengler.no

TRYGGHET OG TILLIT

YGGHET TRYGGHET OG TRYGGHET TILLIT

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd.

OG TRYGGHET Tlf: 33 48 OG 90 60TILLIT

ønsker å bidra Vi ønsker til å bidra Vi en ønsker til en verdig å bidra gravferd. til en Vi ønsker å gravferd.

bidra til en verdig Velkommen til

Shell 7-eleven

Park!

Sandefjordsveien 7

Telefon: 33 46 61 66

Trygghet

og tillit

www.gsb.no

www.gsb.no

Sandefjord 33 42 07 20 hele døgnet

Vi ønsker å bidra til

en verdig gravferd

Sandefjord 33 42 07 20 hele døgnet

defjord www.gsb.no 33 www.gsb.no 42 Sandefjord 07 33Sandefjord 42 www.gsb.no 0720 33hele 42døgnet

07 Sandefjord hele 20 døgnet 33 42 døgnet

07 20 hele www.sandefjord.kirken.no

9


smånytt

sandefjord menighet

Juletrefest

30. desember

Tradisjonen tro

blir det juletrefest

på Store Bergan

kirkesenter 30.

desember kl 17.

Det blir en tradisjonell

juletrefest med

god mat, juletregang,

underholdning,

andakt og et

lite lotteri. Og

selvfølgelig håper

vi at Nissen

kommer innom

også i år. Vel møtt!

RUBEN HEITMANN

Barnekor

på Store Bergan

kirkesenter

I forrige utgave av Kirkemagasinet

etterlyst vi flere voksne til barnekoret på

Kirkesenteret. Vi vil også i dette nummeret

gjenta vår etterlysning, da mange flere

barn kan tenke seg å være med i koret.

For at vi skal få det til, må vi være flere

voksne. Vår drøm er å kunne dele koret i

to, slik at vi kan ha et eget kor for de

største barna.

Koret byttet i høst øvingsdag til

mandager fra 14.30-16.30. Kan du tenkte

deg å bidra på en eller annen måte,

kontakt undertegnede eller menighetskontoret.

vicTORIA HOLTE

Ungdomsklubben

«Seven to eleven

club»

Hver fredag i oddetallsuker er det

ungdomsklubb på Store Bergan kirkesenter

i regi av Sandar og Sandefjord

menigheter. Klubben startet opp i våres.

I løpet av høsten har klubben etablert

seg skikkelig med et aktivt styre og

mange deltakere på klubbkvelden.

Mellom 40 og 60 ungdommer har benyttet

seg av fredagstilbudet denne høsten.

Klubben er et sosialt tiltak for ungdom

fra hele Sandefjord, fra og med konfirmasjonsalder

og opp til 18 år. Mer informasjon

om klubben finner du på

www.seven2eleven.no. Lik oss på

facebook!

ruBEN HEITMANN

Gudstjenester se side 18

Søndagskole og gudstjeneste

for små og store fortsetter

Da er enda et semester med søndagskole

over. Søndagskolen i Sandefjord

menighet er i ferd med å få et godt

fotfeste med mellom 12 og 16 barn hver

gang. Det er gøy å se at stadig flere barn

ser ut til å finne seg til rette på søndagskolen.

Søndagskolen holder til i det gule kapellet

på gravlunden bak Sandefjord kirke.

Rommet innbyr til lek og spennende

samlinger for barna i alderen 3-12 år. På

grunn av at stadig flere barn deltar har

søndagskolen nå gått til innkjøp av flere

bord som barna bruker til aktiviteter.

Likevel er det plass til mange flere barn.

Søndagskolen annonseres alltid sammen

med gudstjenesten i Sandefjords blad. Til

våren er det søndagskole følgende

søndager: 20. januar, 17. februar, 17. mars,

21. april, 19. mai og 9. juni.

I tillegg ønskes også barn og barnefamilier

spesielt velkommen til gudstjeneste

«Etter skoletid»

«Etter skoletid» på Store Bergan

kirkesenter har nå tatt en velfortjent

juleferie. Mellom 20 og 25 barn har deltatt

på Etter skoletid denne høsten. Barn i

alderen 5.-7. klasse møtes hver tirsdag rett

etter skoletid.

«Etter skoletid» består av lekselesning,

mat, trosopplæring og aktiviteter. På nyåret

starter «Etter skoletid» opp igjen 22.

januar.

Det er barne- og ungdomsprest Ruben

Heitmann og vår nye trosopplærer Wenche

Moe Aasmundtveit som driver dette

tiltaket sammen med frivillige damer på

kjøkkenet.

ruBEN HEITMANN

for små og store, som er spesielt tilrettelagt

for barna. Denne våren arrangeres

disse gudstjenestene 3. februar, 10.

februar, 3. mars, 7. april og 2. juni.

ruBEN HEITMANN

Store Bergan Kirkesenter

er ideelle lokaler å leie

til barnebursdag,

selskaper og møter.

Booking? Ta kontakt med Sandefjord

menighetskontor på tlf. 33 42 32 30

eller mail post@sandefjord.kirken.no

10 Sandefjord kirkemagasin


Sandefjords siste diakon

Sigrun Volden blir 67 rett over

nyttår. Er hun den siste diakonen

i Sandefjord menighet?

Læreren og diakonen er fornøyd med at

hun klarte å stå i jobb fram til hun ble en

helt ordinær alderpensjonist. Etter nesten

49 år i jobb, har Sigrun Volden bestemt seg

for å ta det litt roligere.

– Det blir deilig, ler hun høyrøstet og

hjertelig.

– Jeg har gledet meg til pensjonen, og

jeg føler meg moden for å gå av nå, legger

hun til.

Det første halvåret skal hun ha helt fri

fra diakongjerningen, men hun blir neppe

arbeidsledig. Hun er engasjert i Det Norske

Misjonsselskap, og fra høsten vil hun

tilbake som frivillig i Sandefjord menighet.

– Jeg håper jo det blir mindre jobbing da.

Pensjonistens privilegium er at man

kan bestemme mer selv og si ja eller

nei som man selv vil.

Da Sigrun Volden begynte som soknediakon

i Sandefjord menighet i 1994, var

mye av arbeidet knyttet til rus og sosialklienter.

Etter at sosialmedisinsk senter, som

hun ikke kan få rost nok, kom, har oppgavene

endret seg.

– Det er jo fremdeles nød i Sandefjord,

om ikke alltid så synlig. Det har vært viktig

for meg å være tilgjengelig der mennesker

er. Ingen skal føle at de må forstille seg for

å møte kirken.

Voldens sorg er knyttet til at det ikke

kommer noen ny diakon etter henne.

I hvert fall ikke med en gang.

– Dette er tragisk for diakonien og

menigheten, men tapet er størst for

Sandefjords befolkning. Hva skjer med

sorggrupper, oppsøkende virksomhet,

andaktene på aldershjemmene?

Kritisere fellesrådet eller kommunen, vil

hun likevel ikke. Hun mener det handler

om pengene som ikke er der lenger.

FORTSATT DIAKON. Den tidligere misjonæren

Sigrun Volden går nå av som pensjonist fra

diakonstillingen i Sandefjord kirke.

– Jeg skulle likevel ønske det var mulig å

prioritere denne utadrettede virksomheten

noe mer. Det er en synd at de svake

gruppene alltid skal ta støyten når det

kuttes.

VICTOR SKIMMELAND

Vi er bank for

hele familien!

Hos oss får du alt på ett sted!

Tlf. 02480

www.sparebank1vestfold.no

Bank. Forsikring. Og deg.

www.sandefjord.kirken.no 11


smånytt

Vesterøy menighet

VESTERØY

BARNEGOSPEL

Sølve Næss-Holm

Vesterøy barnegospel øver hver

mandag kl. 17.30 i kirken. Barn fra første

klasse og oppover er velkommen.

Ledere: Sara Rove og Stian Tveit,

tlf. 980 77 117

Sandefjord Ten Sing

Sandefjord Ten Sing øver hver

mandag kl. 19.00 i Sandar Menighetshus.

Ungdommer fra ungdomsskolealder

er velkommen! Kontakt John Peder

Grimsmo: 900 71 992

FORMIDDAGS-

TREFFENE

Formiddagstreff i Vesterøy kirke

kl. 11.00 siste tirsdag i måneden. De to

første samlingene i 2013 blir 29. januar,

26. februar. Velkommen til Vesterøy kirke,

du som er godt voksen og som liker

sosialt samvær, god bevertning og

utlodning. Du får møte dagens gjest,

og får med et godt ord på veien videre.

Kontakt: Solveig Fure, tlf. 33 47 39 21

ETTERMIDDAGS-

TREFFET

Ettermiddagstreff på Framnessenteret

kl. 16.30 hver andre tirsdag i måneden.

De to første samlingene blir 15. januar og

12. Februar, og er for beboere på

senteret og andre interesserte. Sosialt og

berikende. Kontakt: Ellen Mari Hauan.

Tlf.: 33 47 20 62

KM middag

Hver onsdag fra kl. 16-17.30 i Vesterøy

kirke. Tilbudet inngår i et samarbeid

mellom Sandefjord KFUK/M og Vesterøy

menighet og er et sosialt møtested for

både store og små hvor man også kan få

seg en god middag til en rimelig penge.

Pris kr. 40/20. Kontakt Ingar Buer tlf.:

456 36 837 JOHN PEDER GRMISMO

Gudstjenester se side 18

Nypensjonerte sokneprest

Sølve Næss-Holm er ikke så

opptatt av tittelen. Spørsmålet

er helle om han kan brukes

til noe fornuftig også etter

oppnådd deadline.

Kirkemagasinet prøver seg med en

forsiktig «sokneprest emeritus», uten at

det helt napper. I stedet ler Sølve Næss-

Holm, om ikke helt hjertelig, så i alle fall

godt, og avliver forsøket

«Det ligger noen

nye muligheter

i det å bli eldre, og

for menigheten åpner

det seg også nye

muligheter»

ganske kjapt.

– Ja, det høres jo fint

ut… Jeg skal vel ikke

bruke den tittelen så mye,

nei.

Soknepresten i

Vesterøy kirke har nesten

24 år i menigheten bak

seg, men 1. desember var

det ugjenkallelig slutt. Det nærmeste

halvåret skal prøve å kjenne etter hva det

er ikke gjøre noe.

– Jeg har jo både interesser og ting jeg

vil holde på med, men den nærmeste tiden

vil jeg nok bruke tid på kreative ting. Så

har jeg også hus og hage, så litt praktisk

arbeid må det også bli, avslører 65-åringen.

Kunsten har han allerede dyrket i en

årrekke. I februar hadde han utstilling på

Sandefjord bibliotek med stoffmosaikk, og

han har også stilt ut et par ganger på

Bryggekapellet.

Sølve Næss-Holm

Er du hjemme med små barn på dagtid?

Lyst til å treffe andre barn og foreldre i

samme situasjon?

På mandager fra kl 11-13 inviterer vi

mødre/fedre med barn i alderen 0-3 år til

småbarnsang i Vesterøy kirke.

Barnet ditt er et lite under det ikke

finnes maken til, ennå liten, men likevel en

selvstendig person. Dette lille mennesket

har du/dere fått et helt spesielt ansvar for.

I årene som kommer skal dere utforske

verden sammen.

Vesterøy kirke inviterer dere til

babysang, et treff for felleskap og nettverksbygging.

Vi synger med barna før

vi spiser et matpakkemåltid sammen.

Vi serverer te og kaffe. 50 kr. pr. semester.

Ingen «best før»-dato

Næss-Holm er opptatt av at man ikke

setter punktum og plasserer mennesker i

bås. På avskjedsgudstjenesten 18. november

fokuserte han på nettopp dette i en

fulltallig Vesterøy kirke.

– Jo, søndagens tekst handlet om Peter

som skulle gå på vannet til Jesus, men som

sank. Mitt poeng var at vi har lett for å se

det som ikke går så bra, se hverandres feil.

Så setter vi punktum og konkluderer med

at slik er personen. Jeg vil helle sette et

kolon. Det kommer nemlig noe mer

etterpå.

At han går av nå, er heller

ikke noe annet enn et

sluttpunkt for den betalte

karrieren.

– Det ligger noen nye

muligheter i det å bli eldre,

og for menigheten åpner det

seg også nye muligheter.

Folk blir kanskje litt for

opptatt av den som slutter i stedet for å

tenke at det nå gis plass for nye mennesker.

Hvilke muligheter ligger ikke i det?

Det blir kanskje ikke helt slik jeg hadde

tenkt eller ville ha gjort, men det ligger

muligheter i at andre kan gjøre nye ting.

Ny profil

Næss-Holm har vært prest hele sitt

yrkesaktive liv, men ikke så mange steder.

Etter verneplikt som marineprest i Horten,

var han misjonsprest for Santalmisjonen,

nå Normisjon, fra 1976. I 1987 kom han

Babysang i Vesterøy kirke

Samlinger våren 2013

21. januar, 28. januar, 4. februar,

11. februar - IKKE 18. februar - 25. februar,

4. mars, 11. mars, 18. mars og 25. mars.

john PEDER GRIMSMO

12

Sandefjord kirkemagasin


med vann.

til de volde

før noen

n klokken

tok farvel

– Det var ubehagelig

Det synes Jeanett Røed er godt å

høre.

– Det er flere familiemedlemmer

som er innesperret av flommen

der oppe, men det er ikke

dramatisk for noen av dem. Det

06.45.

var veldig ubehagelig og jeg

– Da kikket jeg ut av vinduet, hadde vondt i magen før jeg visste

at situasjonen var under kon-

og så vannet sto helt opp til gården.

Vi sover i andreetasje, www.sfjbb.no men – 33 troll, 41 69 sier 50 hun.

t ikke alle biler ble berget. FOTO: RAYNA LYUBENOVA
Nå foreligger den foreløpige obduksjonsrapporten etter de

to dødsfallene i Andebu.

FOTO: PER LANGEVEI

Ikke noe straffbart

bak dødsfall

En mann (21) og

som politiet har gjennomført,

har

en kvinne (18)

Han har

bleogså vært ambassadør

politiet ikke

for

holdepunkter

for å mistenke at

Kristuskransen, etter

funnet døde i et det foreligger

at han måtte

noe straffbart

trappe

ned jobben for ti år baksiden dødsfallene, på grunn heter av det i

skogsterreng helsemessige ved utfordringer. en pressemelding som politiadvokat

ville satse Thomas på Krage-

Vonheim i Andebu – Da bispedømmet

12. august. Kristuskransen, Nå fikk

lund

jeg

i Vestfold

tilbud om

politidistrikt

å være

Jeanett Røed

sendte ut tirsdag ettermiddag.

dette. Jeg har vært heldig

prosjektleder for

(innfelt) har

mener politiet at

fått mange

å få lov til å jobbe med Kragelund ting som ligger bekrefter meg

bilder av

– En punktum det ikke ligger

på hjertet.

noe

overfor Sandefjords Blad at

vannmassene

betyr ikke straffbart at det bak. Næss-Holm hadde de dermed allerede tatt mener videreutdanning

i arbeidsveiledning, spiritualitet og

det

som truer huset ikke kommer

dreier seg om to selvdrap.

til broren Kim

noe mer, Steinar sier Ulrichsen

Det var først etter bekymringsmeldinger

veiledning. Så ble fra på-

og gårdene

Sølve-Næss retreat, og åndelig

steinar.ulrichsen@sb.no

rundt i Ålen.

Holm.

prosjektet «Stillhet rørende i byen» atetablert det søkt som etter

FOTO: RAYNA

foto: Ragnar – På bakgrunn samarbeid av den mottatte

rapporten Pinsemenigheten fra retts-

Salem. Kragelund forteller at det

mellom paret. Den norske kirke og

LYUBENOVA

Klavenes

medisinsk institutt, samt fortsatt er usikkert akkurat

hjem fra Bangladesh, men jobbet for gudstjenestearbeid, med vekt på tema- øvrige og – Vi arrangerte åpne kvelder i Olavskapellet

i mange år, og fremdeles er vi en

etterforskningskritt når de to døde.

sikkerhet

Santalmisjonen fram til han begynte i kveldsgudstjenester. Vi har prøvd å jobbe

Vesterøy kirke.

fram en profil som Vesterøy. De seinere gruppe som holder dette varmt. Senest i

– Nå har jo heller jobben min vært årene har vi også sett en nyorganisering av høst dro vi en gruppe på 14 personer på

den samme hele tiden, så jeg har vært konfirmantarbeidet og lederopplæringen. retreat til Sandom.

nødt til å flytte for å få forandring.

Matprisene Det er ikke alle menighetsprester økte forunt

Næss-Holm begynte som kallskapellan i Suksess ikke et tall

å få gjøre alt de vil. Det daglige tar tid og

Sandar og Vesterøy, men ble sokneprest kjelleren da Presten var full advarer vann, forteller imidlertid å måle all medkrefter, 2,3 og ofte prosent

er det mer enn menighetsprest

i full stilling klarer å rekke over.

Vesterøy ble skilt ut som eget sokn. Dette

han. suksess ut fra det man ser av aktiviteter

Dermed evakuerte familien

Robert Jamieson

rekke billigere klær og

var en viktig milepæl for ham.

som samler mye folk.

– Jeg har vært heldig, og det er heldigvis

opp til bestemoren som bor høyere

opp i bygda. – Det er ikke sikkert at det er det I løpet av juli

strøm. Klærne ble 6,2 prosent

billigere. Matprisene

– Jeg har vært veldig bevisst på at

ikke

økte

slutt.

matprisene

Det i Norge med Slik 2,3 avslutter pro-

sokneprest falt 0,7 prosent emeritus i juli, Sølve men

Vesterøy skulle likestilles med de andre – Detviktigste, er voldsomme når alt kommer tilstander,

men viktige harer klart den oss daglig fint. rytmen Vi i møtet sent. med Den Næss-Holm høyeste imidlertid steg altså intervjuet. 2,3 prosent i juli.

til stykket.

menighetene i byen.

I årene på Vesterøy er det flere ting han

har vært mennesker innesperret, som men trenger nå oss gjennom månedsøkningen de

på lang En av årsakene vicTOR SKIMMELAND er landbruksoppgjøret

som man

kan vi komme oss vekk via noen

tid. Bare to ganger tidligere

kan se tilbake på og glede seg over.

kirkelige handlinger. Det er like viktig hver

omveier om vi skulle ønske det,

har økningen vært litt regner med vi gi et utslag

– Vi har jobbet mye med kreativt sier han. dag at mennesker blir møtt på god måte. større. Selve konsumprisindeksen

steg bare 0,2 pro-

en snau tredjedel av øk-

på 0,7 prosent. Altså

sent. Det skyldes i første ningen.


rørlegger

Bjørn Jensen

SPORT:

Lokale Tlf: 92 09 sportsnyheter

fra

76 50 – bjjen4@online.no

Sandefjord

og omegn.

Ta et ekte

cruise fra Oslo!

Oslo – til sjøs – Brugge – Amsterdam

– til sjøs – Oslo

Gjenbruksbutikken i Sandefjord

fra 2995,- pr. pers.

Peder Bogens gate 4, 3238 Sandefjord – tlf: Priseks. 33 4720. 49 juni. 00 Ta kontakt for mer info.

1000 m 2

butikk.

Åpningstider:

Onsdag – fredag

kl. 12.00 – 17.00

Sandefjord 33 42 16 20

Lørdager kl. 11.00 – 810 15.00 01 000 - bennettferie.no

Stor

parkering!
www.sandefjord.kirken.no

13


smånytt

sandar menighet

Julaften i Sandar kirke

Det blir 3 gudstjenester i kirken

dette året (se kirkelisten i bladet).

Den første er spesielt tilrettelagt for

barnefamilier. Kateket Randi Withbro har

samlet barn og voksne til et vakkert

musikalsk julespill.

De to andre gudstjenestene er tradisjonelle

julaftensgudstjenester, med kjente og

kjære julesanger, akkompagnert av orgel

og blåsegruppe. Alle tre gudstjenestene

ledes av kapellan Vidar Dalby og kantor

Bjørg Trondsen Bang.

Midnattsmesse

på nyttårsaften

Tradisjoner tro feires midnattsmesse

i Sandar kirke i årets siste time. Mange

ønsker en stille stund i kirken både til

ettertanke og håp om godt år, før fyrverkeriet

bryter løs over nattehimmelen.

Gudstjenesten ledes av sokneprest Elise

Strat og menighetsmusiker Stian Tveit.

Lina Sandell

29. januar kl. 19 inviterer Sandar

menighet til Lina Sandell-kveld med Ingunn

Grude, sang, Marte Fredheim Aurlien,

forteller og Stian Tveit, piano.

Firhendig på orgel

17. februar kl. 19 spiller Abram Bezuijen

og Jee Young Park firhendig på orgelet i

Sandar kirke.

Hellig-tre-kongers

fest 6. januar

Søndag etter

nyttår, 6. januar,

er det «Hellig-trekongers»-gudstjeneste

i kirken.

Gudstjenesten

legges opp som

familiegudstjeneste

med dåp. «Prominente gjester» med et

2-puklet ridedyr besøker oss i gudstjenesten

og hilser julens barn med gaver.

Etter gudstjenesten blir det julefest i

Menighetshuset, med søt og god bevertning,

poser til barna og gang rundt

juletreet.

Gudstjenester se side 18

Gudstjenestereform i Sandar

Den norske kirke er nå snart i mål med

reform av gudstjenestelivet i menigheter

over hele landet. I Sandar menighet betyr

det at vi det siste året har prøvd ut ny

ordning for nattverd og dåp, nye bønner og

prøvd ut mange andre deler av gudstjenesten

slik det er lagt til rette for i den nye

alterboka. Noen deler har blitt flyttet,

andre deler har blitt erstattet, det har også

vært stort rom for lokale variasjoner slik at

det som skjer i gudstjenesten skal kommunisere

bedre. Vi har kommet langt i

forberedelsen av ny gudstjeneste og

grunnordning i Sandar menighet.

Konkret betyr det at alle som har vært

til stede på prøvegudstjenestene har hatt

flere muligheter til å være med på å mene

noe om den nye gudstjenesteordningen og

gi konkrete tilbakemeldinger som vi så har

tatt med når vi skulle utforme nye gudstjenester.

Det har blitt gjort et stort arbeid

med dette. Målsettingen har hele tiden

vært at vi skal beholde det vi syntes er bra

og som fungerer, samtidig som vi har

prøvd å tenke nytt, slik at vi har tatt i bruk

de mulighetene som er der for å utvikle de

Onsdag 16. januar starter Sandar

menighet barnekor i Sandar kirke. Sandar

barnegospel er for barn fra det året de

fyller 4 til og med 2. klasse.

Øvelsene vil foregå på menighetshuset

onsdager kl. 17.30-18.15 med enkel

kveldsmat etterpå.

Dirigent er menighetens organist, Bjørg

Trondsen Bang. Voksenledere er Astrid

Fra 4. mars 2013 vil Michael Onsrud

(født 1964) vikariere i soknepreststillingen

i Sandar.

Michael er gift og har barn. Han har

tidligere blant annet vært sokneprest i

Stokke. De siste åra har han vært sjømannsprest

i Dubai.

Menigheten ser fram til samarbeid med

Michael og ønsker ham velkommen i

Sandar menighet.

ØYVIND NORDIN

REFORM. Gudstjenestereformen påbegynnes

i 2013 i Sandar menighet. Her er prost Øyvind

Nordin liturg.

delene av gudstjenesten som er moden for

revisjon. Visjonen for gudstjenestereformen

er «Sammen for Guds ansikt,» hvor

målet er at flere skal kjenne seg hjemme i

kirken. Sist gang en slik reform skjedde

var i 1978, med noen justeringer i 1992.

Håpet er at Sandar kirke skal fortsette å

være en god møteplass for alle aldersgrupper

og at det skal fortsette å være et godt

sted å komme. Fra og med 1. søndag i

advent 2012 ble ny grunnordning for

gudstjenester i Sandar menighet tatt i

bruk.

vidAR DALBY

Sandar Barnegospel starter opp

Vataker, Kristine Hoelseth og Vidar Dalby.

Sandar menighet håper mange barn har

lyst til å komme og ønsker hjertelig

velkommen til Sandar barnegospel!

Spørsmål om koret kan rettes til

Bjørg Trondsen Bang, tlf. 975 72 590 eller

mail: btbang@sandefjord.kirken.no

Ny prest i Sandar menighet


BARNESANG. Sandar

menighet starter barnekor

igjen. Her bilde av det

tidligere koret SaKiBaJu.

Foto: Reidar Klavenes

BJØRG TRONDSEN BANG

Michael

Onsrud.

14 Sandefjord kirkemagasin


Avskjed med

sokneprest Elise Strat

Det er snart 14 år siden

Elise Strat ble tilsatt som

vikarprest i Sandefjord.

Hun var da nyutdannet prest,

nesten 45 år gammel.

Hun ble med det, den første kvinnepresten

som ble tilsatt i det daværende Larvik prosti

(Larvik og Sandefjord).

Elise arbeidet de tre første årene som

vikarprest i Bugården, Sandar og Vesterøy

menigheter og ble fra 1. januar 2002 fast

ansatt som prostiprest i Sandefjord prosti

med hovedarbeidsområde i Sandar meninghet,

og litt tjeneste i Vesterøy menighet.

Fra november 2008 har Elise vært sokneprest

i Sandar menighet, etter at hun først

fungerte i stillingen i ett år. Elise slutter i

denne stillingen med avskjedsgudstjeneste

3. mars 2013. Hun ønsker en mindre

omfattende stilling, og har sterkt ønske om

å ha god plass i livet til sin familie med 4

barn, 3 svigerbarn, 7 barnebarn og 2

oldebarn. Elise blir seniorprest, og skal i

første omgang gjøre tjeneste i Stokke fra

mars 2013 og ut året.

Elise er en dyktig prest. Mange er

takknemlige for tjenesten hennes i byen,

som jeg særlig kjenner fra de siste årene,

hvor jeg har hatt glede av å samarbeide med

Elise. Hun er pliktoppfyllende, holder gode

og engasjerte gudstjenester, og jeg husker

fortsatt en av de første prekenene Elise

holdt etter at jeg begynte i prostiet her – og

jeg tenkte; «Her ligger listen høyt».

Det har vært en glede å samarbeide med

Elise i fem og et halvt år i Sandefjord.

Mange mennesker setter pris på å møte

henne, både i dåpssamtaler, i sorgsituasjoner

og også i forbindelse med bryllup. Det

er jo mange som velger nettopp Sandar

kirke, og Elise har hatt gudstjenester og de

fleste kirkelige handlinger nettopp i denne

kirken.

Elise sier at prestetjenesten i Sandefjord

har vært både berikende og krevende. Hun

er takknemlig for all åpenhet hun har møtt

blant mennesker hun har gjort tjeneste for.

Og hun takker for medarbeiderskap med

mange gode ansatte.

Elise har også gjort en særs god innsats

som leder for staben i Sandar. Hun har tatt

godt imot mange nye medarbeidere, og satt

dem inn i arbeidsoppgaver – og kan og vet

mye mer enn noen egentlig kunne forvente.

3. mars er siste gudstjenesten Elise skal

gjøre tjeneste i Sandar kirke. Det blir en

familiegudstjeneste med «10-årsmarkering»

for dåp - 10 åringer i Sandar menighet vil bli

innbudt. Etter gudstjenesten innbyr

Menighetsrådet til kirkekaffe i Menighetshuset,

hvor vi vil ta avskjed med Elise. Vi

takker for tjenesten hun har gjort i Sandar

og byen for øvrig – og ønsker lykke til, og

Guds velsignelse over hennes nye tjeneste

som seniorprest i Tunsberg bispedømme.

øyvind NORDIN, prost

Menighetens rose til Gunnar Wahl

Sandar menighet eier Menighetshuset

som ligger ved rundkjøringen mot

Sandar kirke. Her leier Sandefjord

kirkelige fellesråd kontorer til kirkelige

ansatte; det er lokaler til bruk for

konfirmantundervisning, aktiviteter for

barn og unge og andre menighetsarrangementer.

Menighetshuset rommer også

Olavs kapell. Huset er mye i bruk. Mange

ønsker å vies i Olavs kapell, det brukes til

menighetens egne aktiviteter, og det leies

ut til foreninger og andre kirkesamfunn

og til privatpersoner i forbindelse med

selskapeligheter. Men et slikt hus driver

ikke seg selv. Derfor har Menighetsrådet

oppnevnt et Husstyre, som i stor grad tar

seg av drift og

vedlikehold av huset.

I mange år har dette

styret vært ledet av

Gunnar Wahl. Han har

nedlagt en betydelig

arbeidsinnsats ved

dette vervet og brukt

Gunnar Wahl.

evner og tid til beste

for brukerne. Han har vært arkitekten

bak nye oppussinger; tegnet løsninger for

kjøkken i underetasje og 1. etg, kontorløsninger,

utkast til heis (som enda ikke

er realisert, men som er sårt tiltrengt!)

Han har hatt god kontakt med

kommunen, og vært drivkraften bak

store fornyelser; bl.a. ny fyr og oljetank,

snøfangere på taket, nytt grøntanlegg og

asfalt ved inngangspartiet.

Gunnar har vært lett å spørre om

hjelp til praktiske oppgaver. Mang en

gang på en snøfull vinterdag har han tatt

sin private snøfreser og kjørt opp vei inn

til kontorene på menighetshuset. Han har

vært blid og imøtekommende, lett å

samarbeide med og lett å forholde seg til.

Når Gunnar slutter i vervet som leder i

husstyret for Menighetshuset, vil vi

hedre ham for den store innsatsen han

har nedlagt i vervet som leder i Husstyret,

og vi er ham stor takk skyldig!

elise STRAT

www.sandefjord.kirken.no

15


smånytt

bugården menighet

Lysmesse

Lille julaften (4 søndag i advent) blir

det lysmesse i Bugården kirke. Dette er en

gudstjeneste for hele byen. Den starter kl.

9.00 før dagslyset har kommet. Konfirmantene

går med lys og det blir sang av

Lovsangsgruppa ledet av Erling Grostad.

Victor Skimmeland og prestene deltar.

Etter lysmessa inviteres alle til felles

frokost.


Barnas juletrefest

Presteordinasjon i Bugården

Med støtte fra Haukerød nærmiljøutvalg

inviterer Bugården menighet til juletrefest

for barn søndag 6. januar kl. 16.00 i

kirken.

En gruppe fra Haukerød skolekorps

spiller til sangene ved juletregangen.

Barnegospelen synger. Tryllekunstner Bjørn

Haldorsen underholder. Det ventes også

besøk av de tre vise menn (bildet).

Ta gjerne med rester av julebaksten så

blir det en flott bevertning.


Babysang

i Bugården kirke

På tirsdager inviteres mødre/fedre med

barn i alderen 0-1 år til babysang i

Bugården kirke fra kl. 11 til kl. 13.

Det er et treff for fellesskap og

nettverksbygging. Viktige stikkord i

babysang er: sang, musikk, lek, bevegelse,

nærhet og glede. Det spises et matpakkemåltid

og det blir servert te og kaffe.

Denne vinteren foregår det 22 jan, 29 jan,

5 feb. 12 feb, 26 feb, 5 mars, 12 mars

og 19 mars. Kontaktpersoner er trosopplærer

Wenche Moe Aasmundtveit og Brith

Opsal.


Gudstjeneste for

mange sanser

Det blir en gudstjeneste hvor vi bruker

både syn, hørsel, smak… tirsdag 29 januar

kl. 19.00. Det blir bønnevandring, nattverd

og menighetskoret synger. Begge prestene

deltar.


Gudstjenester se side 18

ORDINERT. Bjørnar Tho har vokst opp og vært aktiv i Bugården kirke. Denne høsten ble han

ordinert her av biskop Laila Riksaasen Dahl.

Foto: Oddvar Thorsen

Det var en stor og viktig begivenhet

som fant sted i Bugården kirke 26. august.

Bjørnar Tho ble ordinert til prest av biskop

Laila Riksaasen Dahl. Det var andre gang i

Bugården kirkes 32-årige historie at noen

har blitt ordinert til prest her. Første gang

var i 1990 da det skjedde med Frode

Magnar Andersen.

Bjørnar har vært aktiv med i barne-ogungdomsarbeidet

her i menigheten og det

er svært gledelig når en som har sin

bakgrunn her velger å gå inn i en slik

tjeneste. Han har fått stillingen som vikar

for prostipresten i Ringerike prosti.

Bjørnar og Miriam med den lille sønnen

Noha har slått seg ned der.

En presteordinasjon er en høytidelig

handling hvor ordinanden avgir et

omfattende løfte om å utføre sin tjeneste

med troskap til Guds ord og kirkens

bekjennelse. Deretter kneler ordinanden

ved alterringen og blir bedt for av biskop

Verdensbarnekarneval

Torsdag 7. februar kl. 17.30 er det tid

for å komme til Bugården kirke utkledd

som prinsesse, klovn, supermann eller hva

det måtte være. Da er det nemlig tid for

verdensbarnekarneval til inntekt for

Kirkens Nødhjelp. Det blir et festlig

program; barnegospelen synger, flott

karnevalsorkester, lek og dans, boller og

saft. I tillegg vises det små videoklipp fra

hvordan Kirkens Nødhjelp hjelper barn i

andre land.

oddvAR THORSEN

og de andre som assisterer. Etter det blir

han av biskopen erklært at han er rett kalt

prest i vår kirke med den myndighet og

det ansvar som hører til dette hellige kall.

Deretter blir stolaen lagt på ordinandens

skuldre.

Etter at dette hadde skjedd med

Bjørnar den søndagen overtok han

ledelsen av gudstjenesten holdt preken og

forrettet nattverd. Noe han gjorde på en

trygg og fin måte. På kirkekaffen ble det

sagt mange hyggelige og gode ord til han.

Vi i Bugården vil gratulere Bjørnar og

ønske han Guds velsignelse over tjenesten.

Han er en person som lett kommer i

kontakt med mennesker og har mange fine

egenskaper som er gode å ha som prest. Vi

håper han og familien vil finne seg vel til

rette på Ringerike.

oddvAR THORSEN

16

Sandefjord kirkemagasin


Avslutter lang og tro tjeneste

Etter 31 år som kontorleder

i Bugården kirke, sluttet

Bjørg Evensen i september.

Kirkemagasinet tok en liten prat med henne

da hun gikk over i pensjonistenes rekker.

– Har det skjedd mye forandringer med

jobben din i løpet av disse årene?

– Ja, det er et langt sprang fra stensiler

til data!

– Har det vært spennende å være i den

prosessen?

– Det har det vært. En utrolig utvikling.

Tenk bare på alle de ulike kontormaskinene

vi har slitt ut.

– Hva har du likt best ved jobben?

– Det har vært å møte alle menneskene i

forskjellige livssituasjoner. Alle de som kom

for å melde dåp og er stolte og glade

foreldre. Alle de frivillige medarbeiderne

som var innom i et eller annet ærend. Det

gjorde også inntrykk å møte de som kom

fordi de hadde mistet noen av sine.

– Er det et spesielt minne du vil trekke

fram?

– Det var et vanskelig spørsmål. Men jeg

husker særlig det som hendte onsdag før

skjærtorsdag i 1994. Plutselig sto en familie

der fra Kosovo og ba om kirkeasyl. De var 2

voksne og 4 barn. I løpet av et par timer var

mat, klær, sengetøy og alt de trengte på

plass. De ukene de bodde i kirken var

meget spesielle. Familien fikk opphold i

Sverige og har det bra i dag.

– Hva vil du fylle pensjonisttiden med?

– Nå får jeg jo mer tid til barnebarna,

reise mer og jeg vil prøve å holde meg i god

form. Jeg får nok å fylle tiden med.

Bugården menighet ønsker alt godt for

Bjørg som pensjonist og takker henne for

den gode og samvittighetsfulle måten hun

har utført sin tjeneste på i Bugården.

ODDVAR THORSEN

Ny på kirkekontoret

Etter at Bjørg Evensen sluttet i sin stilling har vi vært

heldige og fått dyktige vikarer. Først var Brit Gjone i en

periode. Hun har lang erfaring fra tilsvarende stilling

i Sandefjord menighet.

Nå er Sidsel Helen Tjernø Øyvåg her. Hun arbeider i 50

prosent stilling.

Sidsel kom hit til byen flyttende fra Gjøvik for ca. 2 år

siden. Hun har bred yrkeserfaring og trives godt. Vi i staben

er glade for vår nye medarbeider.

oddvAR THORSEN

Sidsel Helen

Tjernø Øyvåg.

Alt innen elektrisk installasjon,

iindustri, landbruk og boliger

Aut. installatør

9-21 (20)

Raveien 342 – 3220 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 00 47 – Mobil 970 94 210

www.sandefjord.kirken.no

17


det skjer i menighetene

Bugården kirke

Sandar kirke Sandefjord kirke Vesterøy kirke Knattholmen kapell Bryggekapellet

Olavs kapell

Gudstjenester i Sandefjordkirkene

DESEMBER

LILLE JULAFTEN 23. DESEMBER

BUGÅRDEN: 09.00: Lysmesse med

Victor Skimmeland og prestene.

Konfirmantene deltar. Lovsangsgruppa

synger. Etter lysmessa

serveres felles frokost.

SANDEFJORD: 11.00: Felles

gudstjeneste i Sandefjord kirke.

JULAFTEN 24. DESEMBER

BUGÅRDEN: 14.30: Julegudstjeneste.

Øyvind Monstad.

Barnegospelen synger.

16.00: Julegudstjeneste. Øyvind

Monstad. Sang av Ingunn Grude.

SANDAR: 13.30: Familiegudstjeneste

med julespill. Withbro,

Dalby og Bang m. fl.

15:00: Julaftensgudstjeneste. Dalby,

Bang. Blåsegruppe.

16:15: Julaftensgudstjeneste. Dalby,

Bang. Blåsegruppe.

SANDEFJORD: 14.30 og 16.00:

Julaftensgudstjeneste. Juleballetten.

Bustadmo, S. Rustad.

VESTERØY: 14.30: Julegudstjeneste.

Grimsmo, Tveit og Framnes

musikkorps.

16.00: Julegudstjeneste. Grimsmo,

Tveit og Vesterøy barnegospel.

FØRSTE JULEDAG 25. DESEMBER

BUGÅRDEN: 11.00: Høytidsgudstjeneste.

Oddvar Thorsen.

Menighetskoret synger.

SANDAR: 11.00: Høytidsgudstjeneste.

Sang ved «Skilbred-søstrene».

Trompet: Svend Erik Andersen.

Strat, Bang.

SANDEFJORD: 11.00 Julegudstjeneste.

Bustadmo, Rustad.

VESTERØY: 12.00: Gudstjeneste.

Petersen, Tveit.

ANDRE JULEDAG 26. DESEMBER

FEVANG BEDEHUS: 11.00:

Julegudstjeneste. Nordin, Bang.

(Mrk: Ingen gudstjeneste i Sandar kirke.)

SANDEFJORD: 11.00: Gudstjeneste.

T. A. Teien, G. Poupart.

SØNDAG 30. DESEMBER

BUGÅRDEN: 11.00: Gudstjeneste.

Oddvar Thorsen. Nattverd.

Juletregang.

SANDAR: 11.00: Gudstjeneste med

dåp. Nordin, Bang.

SANDEFJORD: 11.00: Gudstjeneste.

Midtbø, S. Rustad.

VESTERØY: 11.00: Gudstjeneste.

Vikar, Tveit

NYTTÅRSAFTEN 31. DESEMBER

EKEBERG KAPELL: 16.00;

Minnegudstjeneste. Nordin, Tveit.

SANDAR: 23.15: Midnattsmesse.

Strat, Tveit.

JANUAR

1. nyttårsdag

SANDEFJORD: 11.00: Gudstjeneste

Midtbø, Tveit. Nattverd.

SØNDAG 6. JANUAR

BUGÅRDEN: 11.00: Gudstjeneste.

Øyvind Monstad. Sang av «Tell it».

16:00 Juletrefest i samarbeid med

Haukerød nærmiljøutvalg.

SANDAR: 11.00: «Hellig-trekongers»-gudstjeneste

m. dåp. Strat,

Bang. Opptog med dramatisering.

Julefest i Menighetshuset etter

gudstjenesten.

SANDEFJORD: 11.00: Avskjedsgudstjeneste

for Sigrun Volden.

Midtbø, S. Rustad. Nattverd.

Kirkekaffe. SBK.

VESTERØY: 11.00: Hellige tre

kongers fest. Juletrefest.

Grimsmo og Tveit

SØNDAG 13. JANUAR

BUGÅRDEN: 11.00: Gudstjeneste

med nattverd. Oddvar Thorsen.

Sang av «John og gutta».

SANDAR: 11.00: Gudstjeneste med

nattverd. Nordin.

SANDEFJORD: 11.00: Gudstjeneste.

Midtbø, G. Poupart. Dåp.

VESTERØY: 11.00: Gudstjeneste.

Vikar, Tveit. Dåp.

SØNDAG 20. JANUAR

BUGÅRDEN: 11.00: Gudstjeneste

med dåp. Monstad. Menighetskoret

synger.

SANDAR: 11.00: Gudstjeneste med

nattverd. Dalby, G. Poupart.

13:00: Familiegudstjeneste med dåp.

Dalby, G. Poupart.

SANDEFJORD: 11.00: Gudstjeneste.

Midtbø, Nedland. Nattverd.

VESTERØY: 19.00: Gudstjeneste.

Grimsmo, Tveit. Nattverd.

SØNDAG 27. JANUAR

BUGÅRDEN: 11.00: Gudstjeneste

med nattverd. Prostebesøk, Nordin,

Thorsen. Lovsangsgruppa.

SANDAR: 19.00 (merk tiden):

Kveldsgudstjeneste «Hvilepuls».

Tretterud, Strat, Bang.

SANDEFJORD: 11.00: Gudstjeneste.

Bustadmo, S. Rustad. Dåp.

VESTERØY: 11.00: Gudstjeneste.

Vikar, G. Poupart. Dåp.

TIRSDAG 29. JANUAR

BUGÅRDEN: 19.00: «Smak og

kjenn-gudstjeneste». Monstad,

Thorsen. Menighetskoret synger.

SANDAR: 19.00: Konsert m. Den

kulturelle vandringsstaven v. Ingunn

Grude, Marte Aurlien og Stian Tveit.

Lina Sandell-salmer.

FEBRUAR

SØNDAG 3. FEBRUAR

BUGÅRDEN: 11.00: Familiegudstjeneste

med tårnagenter. Monstad,

Skimmeland. Barnegospelen synger.

SANDAR: 19:00 (merk tiden):

Ungdomsgudstjeneste med

konfirmanter. Dalby, Bang.

SANDEFJORD: 11.00: Gudstjeneste

for store og små. Heitmann,

Nedland. Tårnagent, Dåp.

VESTERØY: 11.00: Gudstjeneste.

Grimsmo, G. Poupart. Nattverd.

FASTELAVNSSØNDAG 10. FEBRUAR

BUGÅRDEN: 11.00: Gudstjeneste

med nattverd. Monstad. Menighetskoret

synger.

SANDAR: 11:00: Familiegudstjeneste

med utdeling av 4-årsbok.

Nordin, Bang.

SANDEFJORD: 11.00: Gudstjeneste

for store og små. Midtbø, S. Rustad.

Noahs Ark deltar. Nattverd.

VESTERØY: 11.00: Gudstjeneste.

Grimsmo, Tveit. 4-årsbok.

Barnehagen.

SØNDAG 17. FEBRUAR

BUGÅRDEN: 11.00: Gudstjeneste

med dåp. Oddvar Thorsen.

SANDAR: 11.00: Gudstjeneste med

nattverd. Strat, Bang.

13.00: Dåpsgudstjeneste. Strat,

Bang.

SANDEFJORD: 11.00: Gudstjeneste.

Midtbø, G. Poupart. Dåp.

VESTERØY: 19.00; Gudstjeneste.

Vikar, Tveit. Nattverd.

SØNDAG 24. FEBRUAR

BUGÅRDEN: 11.00: Gudstjeneste

med nattverd. Oddvar Thorsen.

SIMEN deltar.

SANDAR: 11.00: Gudstjeneste med

dåp. Nordin, A.G. Rustad.

SANDEFJORD: 11.00: Gudstjeneste.

Vikar, S. Rustad. Nattverd.

VESTERØY: 11.00: Gudstjeneste.

Vikar, Tveit. Dåp.

18 Sandefjord kirkemagasin


Vi støtter menighetene i Sandefjord

Tlf: 33 48 23 00

Vi kan jobben vår

Din idé -vår utfordring

Vi kan jobben vår

Din idé -vår utfordring

Haukerød

Hage & Skog AS

Salg/Service

Moveien 118 – Tlf. 33 46 64 62 / 950 24 917

Tlf: 33 42 17 30

Tlf: 970 84 402

Kilgaten 19, Sandefjord

Tlf.: 33 48 20 00 – www.maxbo.no

Åpent: Man - fre 7 – 17 lør 8.30 – 15

Gi en gave

til den lokale foreningen

Sandefjord Kreftforening

Tlf: 33 47 70 56 - Kontonr.: 94880584841

HJEM

HAGE HJEM

HAGE

HYTTE

HYTTE

Raveien 269, vis á vis Plantasjen, 3220 3220 Sandefjord, Sandefjord,

Telefon Telefon 33 33 45 45 17 1705, E-post: post@skiferthorsen.no, www.skiferthorsen.no

Ønsker du å støtte

kirkemagasinet?

ww.sandefjord.kirken.no/?annonser

Kai Dysthe

Glassmester

Gokstadveien 18 - Telefon : 33 45 40 40

Vestfold Kobber & Blikk 185x140 17-08-06 15:13 Side 1

HJELP OSS Å UTGI

KIRKEMAGASINET

Konto: 2480 0128486

Merk gaven med Kirkemagasinet.

På forhånd takk for en god håndsrekning.

Korsvik Begravelsesbyrå

v/Mosserød Gartneri

Tlf: 33 47 55 93

Tlf: 33 46 55 87

Hvaltorvet

www.knutodegaard.no

Herre: 33 47 99 35

Dame: 33 47 79 04

til

Pindsleveien 5B, 3221 Sandefjord

Tlf: 33 42 04 80

A. Bekkevoll

Kran og Transport

Tlf: 33 46 82 31

henne og han

Ønsker du å støtte

kirkemagasinet?

Tlf: 33 48 60 00

ww.sandefjord.kirken.no/?annonser

Tlf: 33 42 32 00

HJELP OSS Å UTGI

KIRKEMAGASINET

Konto: 2480 0128486

Merk gaven med Kirkemagasinet.

På forhånd takk for en god håndsrekning.

Tlf: 33 44 83 20

www.sandefjord.kirken.no 19


Julen 2012

Foto: Atle Møller

Vi meler hver vår kake –

…men vi kan

også elte sammen!

Begge bruker vi meierismør

og baker julebaksten etter

tradisjonsrike oppskrifter.

Det ekte kjenner

du på smaken!

SøRg FoR

AT DeT LiggeR

noRSke

SMåkAkeR

i kAkeBokSene

Dine TiL juL!

La oss ta årets

julebakst

– og du kan nyte den

søte førjulstid sammen

med dine kjære!

Ved å kjøpe kortreist mat,

er du med på å sikre lokale

arbeidsplasser!

Å jul med din glede

- vi ønsker dere

alle hjertelig

velkommen til

de glade bakere!

Chr. Hvidts plass

Sandefjord

Telefon 33 47 19 20

Rosenvoldsgate 4

Sandefjord

Telefon 33 48 62 50

More magazines by this user
Similar magazines