Funny Ha-Ha! regler - tactic

tactic.net

Funny Ha-Ha! regler - tactic

Funny Ha-Ha! regler

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/norja/funnyregler.html

1 / 3 29.7.2008 13:35

FUNNY HA-HA! regler

| Innhol | Spillets mål | Förberedelser |

| Spelets början | Spelets gång | Spelets vinnare |

Inhold

1 spillebrett

6 spillekjegler

1 terning

1 latterkassett

98 vitsekort

2 dekkort

130 lattemerker:

10 stk. - verdt 10 lattermerker

20 stk. - verdt 5 lattermerker

100 stk. - verdt 1 lattermerke

Spillets mål

Spillets mål er å samle 50 lattermerker - og vinne!

Spilleforberedelser

1. Hver spiller velger en spillebrikke og plasserer den på området med samme farge på følgende måte:

Grønt

Fiolett

Rødt

Blått

Gult

Hvitt

Dyrevitser

Øvrige vitser

Restaurantvitser

Barn/Skolevitser

Svenskevitser

Legevitser

Spillets 98 vitsekort inneholder vitser fra hvert av områdene ovenfor.

2. Hver spiller får utdelt merker til en verdi av 20 lattermerker på følgende måte:

1 stk med verdien 10 lattermerker

1 stk med verdien 5 lattermerker

5 stk med verdien 1 lattermerke

3. Til spillet behøver man en kassettspiller. Latterkassetten plasseres i kassettspilleren.

Spillet begynner


unny Ha-Ha! regler

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/norja/funnyregler.html

/ 3 29.7.2008 13:35

Vitsekortene settes på høykant i åpningen i esken slik at et dekkort ligger underst og et øverst. På denne

måten kan ingen lese vitsene i smug. Den spiller som er født nærmest 1. april (1.4), begynner og kaster

terningen og flytter medsols framover så mange ruter som terningen angir.

Spillets gang

Om spilleren kommer på ett av de fargede områdene, f.eks. grønt - Dyrevitser, trekker han det øverste

vitsekortet og leser høyt den vitsen som er skrevet med grønt. Enhver spiller som smiler av vitsen, må gi et

lattermerke til den som forteller vitsen. Enhver spiller som ler av vitsen, må gi to lattermerker til fortelleren. Den

som forteller vitsen kan få de andre til å le ved å le av sin egen vits. Fortelleren plasserer det brukte kortet

nederst i kortbunken. Turen går til den spiller som sitter nærmest til venstre. Om spilleren kommer til det ene

av de to Vitsebutikk-områdene, kan han kaste terningen og får like mange lattermerker som terningen viser.

På spillebrettet finnes det tolv andre områder der man kan vinne eller tape lattermerker:

Om spilleren kommer til en av de fire "Latterkassett"-rutene, trykker

han på play-knappen og en av latterseriene fra båndet blir avspilt.

Spilleren må stoppe kassetten med det samme latterserien slutter.

Hver av spillerne som ler i løpet av latterserien må betale et

lattermerke til den spilleren som har avspilt båndet.

Om spilleren kommer til en av "Surt ansikt"-rutene forsøker de andre

spillerne så godt de kan å få ham til å le ved å kile ham i 10 sekunder.

Om spilleren ler, må han gi et lattermerke til hver av spillerne. Om han

ikke ler, gir de andre spillerne ham et lattermerke hver.

Om spilleren kommer til den ene av de to "Morsomme ansikt"-rutene,

må han gjøre morsomme grimaser for å få de andre spillerne til å le.

Enhver som ler i løpet av 10 sekunders tid, må gi ham et lattermerke.

Om ingen ler, får han ingen lattermerker av de andre.

Om spilleren kommer til en av de to fryktede "Bananskall"-rutene, må

alle spillerne klare å la være o le og være stille i 10 sekunder for å få

spilleren til å miste alle sine lattermerker, som blir plassert i en stor

munn midt på spillebrettet. Om noen av spillerne ler i løpet av 10

sekunder mister spilleren ikke ett eneste merke. Den spiller som selv

kommer til denne ruten får ikke lage noen lyd selv.

Om en av spillerne ler uten grunn under spillets gang, må kan for hver latter plassere et

lattermerke i den store munnen midt på spillebrettet. Det er viktig at spillerne kan bevise at

motspilleren faktisk har ledd slik at de kan få ham til å avgi et lattermerke i den store munnen.

Om spilleren kommer til den ene av "Latterpose"-rutene, får han alle

lattermerkene som har samlet seg opp i den store munnen.

Om spilleren ikke har noen lattermerker på et visst punkt i spillet, kan han ikke heller miste noe lattermerke, og

står ikke heller i gjeld til noen annen spiller.

Spillets vinner

Vinneren er den som først lykkes i å samle lattermerker til en verdi av 50.


Funny Ha-Ha! regler

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/norja/funnyregler.html

/ 3 29.7.2008 13:35

More magazines by this user
Similar magazines