Dampsentralen barnehage - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Dampsentralen barnehage - Drammen kommune

Mai 2012 – Antall, rom og form

Mål:

• Barnet skal få erfaring og bli kjent med gode og anvendbare

matematiske begreper

• Barnet skal oppleve glede over å utforske og leke med tall og former

• Barnet skal bli kjent med 17.mai – Norges grunnlovsdag

Sosial kompetanse:

• Område: Selvhevdelse

• Mål: Barnet skal lære å ta imot andres henvendelser på en positiv måte.

Innhold:

• Eksperimentere med tall, former og størrelser

• Bruke ulikt materiale til tall- og bokstav-forming

• Rim og regler

Fagområde:

• Antall, rom og form

• Kommunikasjon, språk og tekst

• Kunst, kultur og kreativitet

Viktige datoer:

• 1.mai: Offentlig høytidsdag, barnehagen stengt

• 16.mai: 17. mai- feiring i barnehagen

• 17.mai: Offentlig høytidsdag, barnehagen stengt

• 18. mai: Planleggingsdag, barnehagen stengt

• 28.mai: Offentlig høytidsdag, barnehagen stengt

Dampsentralen barnehage

10

More magazines by this user
Similar magazines