Mer info her (pdf 2mb) - Euroskilt AS

euroskilt.no

Mer info her (pdf 2mb) - Euroskilt AS

www.scandisign.no

Vekselblink

R


Vekselblinkere i LED 200 og 300mm

Hvorfor velge LED produkter:

· Meget lang levetid

Forventet levetid på 15 år ved konstant bruk.

· Lavt strømforbruk

70% reduksjon sammenlignet med halogenpære teknologi.

· Minimalt vedlikehold

Enkel rengjøring av front .

· Høy lesbarhet

Ingen fantomeffekt.

· Høy driftsikkerhet

Ingen mekaniske bevegelige deler.

· Monteringsvennlig

Lav vekt og fleksible monteringsanordninger

Vi kan også levere med alarmkort med tilbakemelding og deteksjon av diodeutfall

Sjøsenteret Vallø Tønsberg

Postboks 89

3166 Tolvsrød

Tlf: (+47) 33 35 39 10

Fax: (+47) 33 32 40 27

Org.nr: NO 979 782 500

R


Vekselblinkere i LED

Vekselblinkere i LED 200 og 300mm

Spesifikasjoner for Vekselblinkere i LED

24V DC inngangsspenning

Standard oppsett som vekselblink, men kan bestilles som parallellblink

Temperaturområde -30° til 80° C

Kan fås i både rød og gul

Standard blinkfrekvens er 50 on/off, men kan varieres fra 40 on/off til 70 on/off

Lysstyrke

Ø200 mm: Opptil 600 cd

Ø300 mm: Opptil 900 cd

Effektforbruk opptil 15W (avhengig av lysstyrke)

opsjoner:

220V AC inngangsspenning (ekstra transformator)

Tilbakemeldingskort med alarmfunksjon

Sjøsenteret Vallø Tønsberg

Postboks 89

3166 Tolvsrød

Tlf: (+47) 33 35 39 10

Fax: (+47) 33 32 40 27

Org.nr: NO 979 782 500

R


Vekselblinkere i LED 200 og 300mm

Diodematrisen

Diodematrisene er bygget opp av printkort med påloddede dioder.

På hvert kort av typen ø 200 m.m. er diodene koblet i 31 serier à 3 dioder og en motstand.

På hvert kort av typen ø 300 m.m. er diodene koblet i 60 serier à 4 dioder og en motstand.

Seriemotstanden er satt inn for å stabilisere spenningen over hver av diodene i serien.

Hvis en av lysdiodene i en serie faller ut vil kun 3 lysdioder (ø 200) eller

4 lysdioder (ø 300) slukke. Dette sikrer lang levetid.

Styrekort

Styrekortet, som er konstruert for å styre to lamper, blir montert på baksiden

av en av diodematrisene (master).

Fra dette kortet går det ledning til den andre lampen (slave).

Kortet styrer lampene slik at de tennes vekselvis. På kortet er det en

spenningsregulator som tillater tilførselsspenning på mellom 10 og 40 VDC som er

polaritetssikret. På Ø300mm kortet finnes også mulighet for å bestemme

lysstyrken på diodematrisen. Også blinkfrekvensen er det mulig å regulere;

fra 40 til 70 blink i minuttet.

Tilbakemelding/Alarmkort

Hvis ønskelig kan styrekortet bestykkes med et tilbakemeldings- alarmkort.

Dette kortet monteres sammen med styrekortet og måler strømmen som går til

diodematrisene. (Strømsløyfe). Hvis strømtrekket er for lavt, vil alarmkortet

detektere dette og gi et galvanisk skilt alarmsignal.

Man kan velge om alarmsignalet skal gi høyt eller lavt nivå ved alarm.

Standard:

Tilbakemeldings - Alarmkortet leveres med galvanisk skilt tilbakemelding med “høy”

tilbakemelding når alt er OK. Ved feil eller et større diode-utfall vil signalet brytes.

Huset til diodematrisen

Bakdekselet til diodematrisehuset er laget i 10mm svartPEHD plast.

Frontdekselet er utformet slik at de skaper en jevn belysning og at spredningen

på lyset øker. For å unngå kondens i huset blir det boret et dreneringshull i bunn.

Sjøsenteret Vallø Tønsberg

Postboks 89

3166 Tolvsrød

Tlf: (+47) 33 35 39 10

Fax: (+47) 33 32 40 27

Org.nr: NO 979 782 500

R


Forslag til montering av vekselblinkere

Vekselblinkere leveres i enten

rødt eller gult.

60mm rør

Rørklammer

Montering på vegg.

XYZ - feste

Knekkledd i trafikkrettning

Signalhoder sett ovenfra

Festebrakett

for rett vegg

XYZ Med knekkledd

Festebrakett

for buet vegg

XYZ Med knekkledd

Sjøsenteret Vallø Tønsberg

Postboks 89

3166 Tolvsrød

Tlf: (+47) 33 35 39 10

Fax: (+47) 33 32 40 27

Org.nr: NO 979 782 500

R


Vekselblinkere for bom

Vekselblinkere leveres i enten

rødt eller gult.

Led hode montert på bomarmfeste

Master/slave montering

Bom

Ledning kobles sammen 2,5 meter fra begge.

Tilførsel 24V 5meter

Sjøsenteret Vallø Tønsberg

Postboks 89

3166 Tolvsrød

Tlf: (+47) 33 35 39 10

Fax: (+47) 33 32 40 27

Org.nr: NO 979 782 500

R

More magazines by this user
Similar magazines