KJØL-konferansen - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

KJØL-konferansen - Hordaland fylkeskommune

KJØL

Museer og kulturhus viser film, arkivene bevarer film, bibliotekene

låner ut film og filmskaperne lager film.

VI ØNSKER VELKOMMEN TIL KONFERANSE I BERGEN!

8.- 9. MARS HANDLER DET OM FILM PÅ MUSEUM...

Vi skal se film, lære om bruk av levende bilder i museer, få kjennskap

til nye visningsmuligheter og distribusjonsformer og få kreative innspill.

Konferansen skal bringe sammen filmbransjen, museer, bibliotek,

kulturhus, kommuner og fylkeskommuner fra Hordaland, Sogn og

Fjordane og Møre og Romsdal, sammen med institusjoner som Nasjonalbiblioteket,

Medietilsynet, Norsk kulturråd m.fl.

Ved siden av å sette fokus på konkrete faglige tema skal konferansen

fungere som nettverksarena, der filmbransjen og museum-, arkiv- og

biblioteksbransjen skal få kjennskap til hverandre. Det er første gang

det avholdes en slik konferanse i Norge.

Se mer på: www.kjølprosjektet.no

Et filmsamarbeid mellom Vestnorsk filmsenter og museer, bibliotek og kultursentre i

Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal


Foreløpig program

TORSDAG 8. MARS

10:00-12:00

Registrering og innsjekk

12:00-12:30

Offisiell åpning

Velkommen og introduksjon av KJØL v/Irmelin Nordahl, daglig leder Vestnorsk filmsenter.

Konferansier Jon Tvilde presenterer arbeidsgruppen.

Offisiell åpning v/Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Møre og Romsdal

fylkeskommune.

12:30-13:15

Mange arenaer - mange muligheter

Museer, bibliotek og kulturhus utgjør et finmasket nett av formidlingsarenaer. Her har filmen allerede

sin plass, uten at mediets muligheter er utnyttet til fulle. Hvordan ser institusjonslandskapet ut og

hvilke rammer og forventninger finnes?

Ved Arvid Blindheim, Fylkeskultursjef i Møre og Romsdal, Ruth Ørnholt, Fylkesbibliotekar i Hordaland,

Jarle Sanden, Romsdalsmuseet, Berit Høivik, Musea i Sogn og Fjordane og Gunnar Furre, Museum

Vest

13:15-14:00

Film på museum

Museer i de tre vestlandsfylkene viser eksempler på bruk av film og levende bilder i sin formidling.

14:00-15:00 LUNSJ

15:00-15:20

Filmproduksjon for dummies

Hvordan utvikles en filmidé og hvordan kan den finansieres?

Daglig leder ved Vestnorsk filmsenter, Irmelin Nordahl, gir en kort skisse

av hvordan en film blir til innenfor det norske støttesystemet.

15.20-15:40

Møte ved klippebordet

Hvordan blir møtet mellom filmskaper og arkeolog/geolog når ideen skal settes ut i livet?

Ved Ida Dyrkorn Heierland fra Museumssenteret i Hordaland og Øystein Jansen fra

Universitetsmuseet i Bergen.

15:40-16:00 PAUSE


16:00-17:00

Vestlandet på film

Filmbransjen presenterer seg selv og viser korte klipp og trailere fra

filmer som har vært, eller kunne vært brukt i ulike museums- og kultursammenhenger.

Ved filmskapere på Vestlandet.

17:30 Oppmøte i lobby, felles avgang fra hotellet

18:00-18:45 Cinemateket USF: Film som mulighet og utfordring

Museenes kulturformidling har langt på vei vært faktabasert. Dersom man ikke skal bruke fakta, hva

gjør man da?

Filmkaperen Skule Eriksen har laget tre filmer fra norsk kulturlandskap, der formidlingen ikke er faktabasert,

men opplevelsesbasert. Han vil vise den siste filmen i trilogien, HORISONT, og fortelle om

utfordringene knyttet til denne formen for filmformidling, og om samarbeidet med Vest-Agder fylkeskommune

og Lista museum.

19:00 Sardinen USF: MIDDAG


Foreløpig program

FREDAG 9. MARS

09:00-09:45

Film under jorden

Nasjonalbiblioteket har ansvaret for bevaring av kulturarven. Hvordan arbeider Nasjonalbiblioteket

med filmarven og hvordan får vi filmene ut av de dype hvelvene i Mo i Rana og opp på våre store og

små lerreter?

Ved Jon Arild Olsen, seksjonsleder film og musikk, Nasjonalbiblioteket.

Etterfulgt av Q&A

09:45-09:55

Hva finnes og hvor finnes det?

Anne Aune ved fylkesarkivet i Hordaland presenterer en kartlegging av film og visningsfasiliteter i

museene i de tre vestlandsfylkene.

09:55-10:40

Den digitale nåtid og framtid

Møt folkene bak utrullingen av digital kino i Norge.

Rolf Frøysa fra Dataguard og Ørjan Taule fra Unique vil formidle erfaringene fra den digitale utbyggingen

av kinoene i Norge.

Hvorledan kan vi overføre og bruke erfaringer fra den teknologiske utbyggingen og finansieringen av

denne? Og hvilke løsninger ser de for seg i fremtiden?

Etterfulgt av Q&A

10:40-11:00 PAUSE

11:00-11:45

Å vise film offentlig

Når er en visning offentlig og hvordan klarerer man en slik visning? Hvis filmen tidligere har gått på tv,

er da automatisk alt godkjent? Hva skal til for at museumsbutikken skal kunne selge DVD-kopier?

Medietilsynet informerer om reglene knyttet til å sette opp en offentlig filmvisning.

Etterfulgt av Q&A

Hvordan er åndsverksrettighetene til nye og gamle filmer, og til arkivmateriale?

Tom Eilertsen, advokat og ekspert på åndsverkloven, gir oss svar.

Etterfulgt av Q&A

11:45-12:45 LUNSJ


12:45-13:15

Flimmer Film

Hanne Jones og Eli Lea fra Flimmer Film har lenge jobbet med transmediale dokumentarprosjekter. I

prosjektet Mine Dager ble personlige historier fortalt av mennesker mellom 79 og 104 år formidlet som

en dokumentarfilm. Historiene og bildene ble også til bok, fotoutstilling og et nettprosjekt.

I Rett fra hjertet skal de dokumentere og formidle livsminner fra eldre med utviklingshemninger. Fortellingene

vil bli formidlet i flere kanaler som en kortdokumentar, en interaktiv webdokumentar og en

utstilling. Rett fra hjertet samarbeider med Bergen bymuseum som skal bevare og formidle historiene i

prosjektet.

13:15-13:30

Museer som opptakssted

Hva gjør Western Norway Film Commission og hva kan de tilby?

Sigmund Elias Holm informerer og inviterer samtidig til kunnskaps- og nettverksutveksling.

13:30-13:45 PAUSE

14:45-15:00 Oppsummering og takk for denne gang

15:00 Slutt

Følg med på www.kjølprosjektet.no for oppdateringer!

More magazines by this user
Similar magazines