TILFØJELSER OG RETTELSER* - Danmarks Kirker - Nationalmuseet

danmarkskirker.natmus.dk

TILFØJELSER OG RETTELSER* - Danmarks Kirker - Nationalmuseet

TILFØJELSER OG RETTELSER 1151

S. 627, L. 9 f. o. De to vestligste Hvælv, læs: Alle tre Hvælv.

S. 637. Kalk Nr. 1. Københavnerguldsmeden Johan Wahlbom (Olrik 476),

læs: Bernt Clausen, Viborg.

S. 646, L. 13 f. o. Fig. 37c, læs: Fig. 37d.

S. Thøger. S. 660. Om Murteknik, se S. 1058.

Agger. S. 670. Kalk *2) (S. 1087, Fig. 7) Sengotisk, fra o. 1500. Den sekstungede

Fod har Fodplade og Kuglestav paa Standkanten. Paa Tungerne

ciselerede Fremstillinger af S. Anna selvtredie, en Korsfæstelsesgruppe og

S. Peter, vekslende med stærkt slyngede Skriftbaand, 1) med Versaler: Santa

Anna ora (»hellig Anna bed«), 2) med Minuskler: Maria, Ihesus, Ioha(nnes),

3) med Versaler og Minuskler: Santa Pet. Emyn (Amen?). Fodens øverste

Del er fornyet. Skaft og Knop svarer til Agger (S. 670, Fig. 2). Bægeret er

nyere, men sikkert kopieret efter det oprindelige. Under Fodpladen og den

fornyede Del af Foden en Oldermandsranke. 1834 skænkedes Kalken til

Nationalmuseet med Oplysning om, at den havde tilhørt Vestervig Klosterkirke.

Iflg. Præsteindberetning 1809 stammer den imidlertid fra Agger.

S. 672. Lysekrone. Karen A. K. Kierkegaard, læs: Lærer A. K. Kierkegaard.

Hurup. S. 678, Fig. 4. (Fig. 677), læs: (S. 677). Syddør og Korbuekragsten,

af engelsk Type, se S. 1060, 1065.

Heltborg. S. 685. Romansk Grundplan, se S. 1047.

Bodum. S. 699. Gravsten Nr. 2, afbildet S. 1078, Fig. 6.

Ydby. S. 709, Fig. 6. Brund, læs: Brand.

Hvidbjerg. S. 727, L. 7 f. o. Fru Ingenhorn, læs: Ingenhaven.

S. 731, L. 4 f. o. paa en ottekantet Midtpille, læs: paa en Midtpille.

S. 747. Romansk Grav, rektangulær, læs: trapezformet.

Lyngs. S. 754. Dørfløj. Laasen svarer til Odbys (S. 773) fra 1711, læs: Laasen,

fra 1711, svarer til Odbys (S. 773).

Søndbjerg. S. 758. Taarnets Rundbuefrise minder om Vestervig Apsis. Sml.

S. 1046, Note, S. 1064.

Odby. S. 773. Font. Bogstavet A sikkert Mestersignatur, se S. 1073.

Frøslev. S. 802. Kalk. »13 L 4 G«, læs: »13 L A G« (August Gehl). Mestermærket,

læs: Lødighedsstemplet.

S. 807. Kisteplade Nr. 1. 1835, læs: 1833.

Tæbring. S. 813. Historik. I Præsteindberetningen til Ole Worm 1638

(SmlJyHT. 4. R. I, 132) hedder det: Tæbring og Rakkeby har fordum kun

været Kapeller.

Rakkeby. S. 827. Historik. Se under Tæbring ovfr.

Karby. S. 842, L. 4 f. o. Triumfmuren, læs: Skibets Sydmur.

Hvidbjerg. S. 850, L. 13 f. n. Jomfru E. Kaas’s læs: Jomfru E. Krags.

Blistrup. S. S. 883, L. 5 f. n. Tilføj: R. Olufsen.

More magazines by this user
Similar magazines