material

www2.lingfil.uu.se

material

Grundläggande begrepp inom

lexikal semantik

Föreläsning 2

1


Betydelse som referens

• Referens plockar upp en entitet i

verkligheten

Volkswagen Golf

2


Referens

• Icke-refererande

• Potentiellt refererande (allmän n eller

specifik tolkning)

• Konstant referent (inte beroende påp

kontexten)

• Variable referent (helt beroende påp

kontexten)

3


Extensioner

• Mängden av de objekt, situationer,

fenomen eller fall som ett ord korrekt

beskriver kallas för f r ordets extension

(Mats Dahllöf f 1999:22)

4


Problem med ’betydelse som

referens’ -teorin

• Flera ord verkar sakna betydelse

• Flera ord för f r samma referent > samma

betydelse?

Slutsats:

Betydelse måste m

vara mer än n bara

denotation d.v.s. koppling mellan ord och

verklighet

5


Betydelse som representation

• Substantiv har betydelse p.g.a. att det är

associerat till någonting n

i talares och

lyssnares huvud

Volkswagen Golf

6


Vad är r mental representation?

• Visual image

• Koncept

7


Hur kan man beskriva betydelsen?

1. Nödvändiga och tillräckliga villkor

2. Komponentanalys

3. Natural Semantic Metalanguage (NSM)

4. Prototypteori

5. Ramsemantik

8


1. NödvN

dvändiga och tillräckliga

villkor

• Ett traditionellt sätt s

att försf

rsöka beskriva

vad ett koncept innehåller

är r att definiera

nödvändiga och tillräckliga villkor för f r ett

ord sås

att den innefattar alla föremf

remål l som

ordet beskriver och ingenting annat

9


2. Komponentanalys

• Komponentanalys är r en metod som

försöker beskriva ordbetydelser och

begrepp påp

ungefär r samma sätt s

som man

beskriver fonem i fonologin med hjälp av

särdrag

10


Fördelar med komponentanalys

• Tvetydigheter kan förklaras f

med hjälp av

komponentanalysen

• Är r en princip för f r att organisera lexikon

11


Nackdelar med komponentanalys

• Vad ska man använda nda för f r särdrag? s

• Cirkelförklaring?

rklaring?

12


3. NSM

• Natural Semantic Metalanguage (NSM)

är r ett teoretiskt språk k som innehåller ett

litet och begränsat antal ord (t.ex. 60),

men kan uttrycka allt som alla naturliga

språk k kan

13


4. Prototypteori

• Prototyp är r en medlem i en kategori som

är r en bra representant av hela kategorin

• Kategorier formas runt en prototyp

• Kategorigränser

är r inte skarpa

14


5. Ramsemantik

• Ramsemantik är r ett försf

rsök k att kombinera

kontexten i beskrivning av betydelsen hos

ord

• Betydelsen hos ett ord kan bara förstf

rstås

mot en bakgrund eller ram (frame(

frame)

15


‘The language of thought’ -hypothesis

• Mentalese (universal tankespråk)

• Kritik mot relativitetsteorin

• Man kan tänka t

även utan språk

16


Nästa förelf

reläsning

• Kognitiv semantik

• tis 17/5

• kl. 10-12

12

• 16-0043

17

More magazines by this user
Similar magazines