Møte med statssekretær - Zero

zero.no

Møte med statssekretær - Zero

Sertifikatsamarbeidet sett fra

Agder Energi

Ingunn Ettestøl Divisjonsdirektør Vindkraft 29.09.2009


Agder Energi:

Norges tredje største energikonsern

• Operatør nr 2

• Marked nr 3

• Produsent nr 4

• Nett nr 4

• Entreprenør nr 5

• Rådgivningstjenester

Agder Energi - en ledende norsk aktør innen

klimavennlige energiløsninger


Vannkraft er kjernen i Agder Energi

Landets nest største

kraftverkoperatør

• 47 hel- og deleide kraftstasjoner

Fjerde største produsent i Norge

• 7,8 TWh i normalår

• Historisk høyt med 9,5 TWh i 2008

Høy kompetanse innen operatørvirksomhet

og finansiell

energiforvaltning

600 GWh i planlagte

investeringer innen 2011


Norges ledende aktør

innenfor landbasert vindkraft

• Målsetting i 2020: 1 500

MW; mer enn 4 TWh

• Investering: NOK 20+ mrd.

Hovedkontor og to

kompetansesentre

(CoE) i Kristiansand

• Drift og vedlikehold

• Vindteknikk og –analyse

(wind&site)

Melding sendt

Konsesjonsbehandling

Vindparker i drift*

* Vindparkene i drift eies av Statkraft og

Agder Energi


Felles tilbudskurve med Sverige

• De rimeligste tiltakene innenfor

hver av teknologiene vil i

utgangspunktet bli realisert

først

• Potensialer og kostnader skal

utredes

• MEN det er ikke økonomiske

forhold alene som avgjør

lokalisering av produksjon

• Tillatelse / konsesjon

• Tilgjengelig nettkapasitet og

forventede nyinvesteringer i

nett

Kilde figur: Statkraft


Sertifikatmarked sett fra Agder

Energi


Grønne sertifikater er ikke nok til å

gjøre Norge til en leverandør av

fornybar energi til Europa

• Ambisiøse fornybarmålsettinger krever

klare rammebetingelser utover grønne

sertifikater

• Effektiv konsesjonsbehandling for

fornybar kraft og nett

• Gode nok finansieringsmodeller for

nettutbygging

• Overgangsordninger må på plass

• Strategi og klare mål for utbygging

av utenlandskabler

• Agder Energi ønsker at regjeringen

etablerer hurtigarbeidende utvalg

for å belyse problemstillingen

rundt eksport av fornybar kraft!


Et kraftoverskudd må eksporteres:

Utenlandskabler øker verdien på norsk kraft


Norges europeiske mulighet:

Leverandør av fornybar energi og

reguleringsreserver til Europa

Store fornybare ressurser

Begrenset nasjonal

kraftetterspørsel

Leverandør av fornybar

energi til Europa

Unik geografisk beliggenhet

Regulerbar vannkraft


www.ae.no

More magazines by this user
Similar magazines