Informasjonsbrosjyre om brukervalg - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Informasjonsbrosjyre om brukervalg - Drammen kommune

Brukervalg hjemmehjelp

- hvordan foregår det?

Kontor for tjenestetildeling

1


Brukervalg hjemmehjelp

Brukervalg

Drammen kommune innførte brukervalg for tjenesten hjemmehjelp

fra 1. desember 2007.

Hva betyr brukervalg?

Det er tre utførere av hjemmehjelpstjenester i Drammen.

Drammen kommune, Prima Omsorg AS og Gråstein Seniorservice AS.

Brukervalg betyr at den som har vedtak på hjemmehjelp kan velge

om tjenesten skal utføres av kommunen eller av et av de private

firmaene som kommunen har inngått avtale med.

Hvordan velge utfører?

Les informasjonen om de forskjellige utførerne i denne brosjyren.

Ta gjerne kontakt med kontor for tjenestetildeling på telefon

32 04 55 70 dersom du ønsker mer informasjon om ordningen.

Du må selv gi beskjed om hvilken utfører du ønsker

Innen en uke etter at du har mottatt vedtaket, må du som er ny

bruker gi beskjed om ditt valg av utfører til kontor for tjeneste

tildeling på telefon 32 04 55 70.

Hvordan bytte utfører?

Dersom du ønsker å bytte utfører, må du ta kontakt med kontor

for tjenestetildeling på telefon 32 04 55 70 og si fra om dette.

Du behøver ikke å oppgi noen grunn for å bytte utfører.

Kontor for tjenestetildeling vil kontakte din tidligere utfører og

avbestille tjenesten. Det vil ta ca. en måned før du får ny utfører.

2


Klage direkte til utfører

Dersom du er misfornøyd med hvordan rengjøringen utføres, men

ikke ønsker å bytte utfører, kan du klage direkte til firmaet som

utfører tjenesten eller til kommunen dersom kommunen er utfører.

Samme egenbetaling

Egenbetalingen er den samme uansett hvilken utfører du velger.

Faktura med krav om egenbetaling sendes fra Drammen

kommune som tidligere. Ved eventuelle feil på faktura kan du ringe

32 04 74 00.

Har du flere spørsmål?

Kontakt kontor for tjenestetildeling, telefon 32 04 55 70.

3


Drammen kommune

Kompetanse

Våre ansatte har lang erfaring fra rengjøring, og er vant til å

arbeide i andres hjem.

Hva kan du forvente av oss?

Vi arbeider etter visjonen «Skap gode dager» og har fokus på

den enkeltes mestring og medvirkning. Vi skal opptre troverdig

og vise arbeidsglede. Vårt mål er at du som bruker skal være

fornøyd med oss og den jobben vi gjør.

• Vi skal utføre den hjelpen du er innvilget i vedtaket fra kontor

for tjenestetildeling

• Vi tilstreber at du skal føle deg ivaretatt og respektert

• Du får en fast hjemmehjelp å forholde deg til

• Vi gir deg beskjed dersom det oppstår endringer og hjelpen

ikke kommer til avtalt tid

• Våre ansatte viser legitimasjon fra Drammen kommune

Gudrun Masdottir

ansvarlig leder

Kontaktinformasjon

Kontakttelefoner: 32 04 78 02

32 04 78 04

Kontaktpersoner: Lotta Svensson og

Gudrun Masdottir (ansvarlig leder)

Sentralbord 32 04 78 00 kl. 08.00–15.00

4


Prima Omsorg

Prima Omsorg er et privat helse- og omsorgsfirma som ble

etablert i 2005. Vi tilbyr helse og omsorgstjenester til

hjemmeboende eldre og andre mennesker med behov for hjelp

og omsorg i hverdagen.

Vi tilbyr:

• Fast person til fast tid – Du velger når!

• Serviceorienterte, norsktalende medarbeidere

• Fleksibilitet og tid til å slå av en prat

• Alle ansatte har bred erfaring fra helsearbeid

«Det viktigste for oss er at kundene får det som de vil»

Kontakt oss alle dager på telefon: 32 82 82 32,

internett: www.primaomsorg.no eller på e-post:

buskerud@primaomsorg.no

Roger

Fagkoordinator

Alexander

Daglig Leder

5


Gråstein Seniorservice

En enklere og tryggere hverdag

Gråstein Seniorservice AS er et spesialfirma for hjemmehjelp

og andre praktiske tjenester, samt et utvidet trivselstilbud.

Vi har levert hjemmehjelp i Drammen siden 2003. Våre hjemmeassistenter

er nøye utvalgt med henblikk på å møte dine behov i

din livssituasjon, samt levere god service på en trygg måte. Våre

medarbeidere ledes av personer med helsefaglig autorisasjon.

Du skal kunne forvente av oss

• at din faste hjemmehjelper kommer til deg som avtalt

• at vi er fleksible og imøtekommende overfor dine ønsker

innen for rammene av kommunes vedtak

• at vi er til for deg, og at det går an å finne løsninger på det

meste, for eksempel i form av tilleggstjenester

• at du aldri skal spørre oss om hjelp forgjeves

Dine verdier respekteres

Vi respekterer din integritet og ditt privatliv med

konfidensialitet og streng taushetsplikt. Vi legitimerer

oss med ID-kort. Vi oppfører oss med behørig respekt

for ditt livssyn og dine verdier.

Under utførelsen av vårt arbeid utviser vi

ekte respekt for deg og ditt hjem.

Fornøyde kunder - vårt varemerke!

Kontaktinformasjon

Kontakttelefon: 45 41 49 00

Kontaktperson Kine Øgaard

Kontortid: 08.30 – 15.00

Postboks 293 Bragernes, 3001 Drammen

E-post: kine@seniorservice.no

www.seniorservice.no

Kine Øgaard

daglig leder

6


Ofte stilte spørsmål

Hvor mye hjelp kan jeg få?

• Hvor ofte du får besøk av hjemmehjelpen står i vedtaket.

• Hvor lenge hvert besøk varer er avhengig av hvilke tjenester

du har fått innvilget.

Hvordan foregår betalingen?

Egenbetalingssatsen er gradert etter hvor stor inntekt du har.

Egenbetaling for 2012 (satsene gjelder fram til 31.12.2012)

• 55 kroner per time (inntekt inntil 2 G)

• 165 kroner per time (2-3 G)

• 354 kroner per time (over 3 G)

G er folketrygdens grunnbeløp: 79.216 kroner

Hvilke oppgaver kan du få utført?

Hvilken hjelp du skal ha står spesifisert i vedtaket.

Det kan for eksempel være:

• vask av gulv, bad og wc

• støvtørking, støvsuging av gulv, tepper og møbler

• vask av kjøkkenbenker og komfyrtopp

• sengetøyskift

• vindusvask 2 ganger i året

• henge opp ferdigvasket tøy

• tømme søppelbøtte

Hvordan få utført tilleggstjenester?

• De to private leverandørene kan levere tilleggstjenester utover det

du har fått vedtak om. Slike tjenester avtales og bestillles direkte fra

leverandøren, og må betales fullt ut av den som bestiller tjenesten.

• Undersøk hos leverandøren hva tjenesten koster før oppdraget starter!

7


Kontor for tjenestetildeling

Telefon 32 04 55 70

Engene 1, 3008 Drammen

Besøksadresse: Grønland 55

www.drammen.kommune.no

More magazines by this user
Similar magazines