10-års jubilæumsmøde Få styr på polyfarmacien - Institut for ...

irf.dk

10-års jubilæumsmøde Få styr på polyfarmacien - Institut for ...

Fredag 13.5.11

Lørdag 14.5.11

Ordstyrer:

Nina H. Bjarnason, speciallæge, dr. med.

Ordstyrer:

Steffen Thirstrup, Institutchef, Ph.d.

Tema 1:

Medicingennemgang i almen praksis:

Instrumenter i de praktiserende lægers nye

overenskomst

Tema 2:

Aktiviteter og planer hos de regionale

lægemiddelkonsulenter i de enkelte

regioner

09.30-10.00 Registrering og morgenbord

09.00 - 09.05 Introduktion til tema - Steffen Thirstrup

10.00-10.05 Velkomst - Steffen Thirstrup, Institutchef, ph.d., IRF

10.05-10.45 Datafangst som instrument til medicingennemgang

Yves Sales, speciallæge i Almen Medicin, Valby

10.45-11.10 Arbejdet med datafangst i almen praksis

Kirsten Mortensen, speciallæge i Almen Medicin, Stenløse

11.10-11.30 Kaffepause

11.30-12.15 FMK som instrument til medicingennemgang

Lars K. Munck, overlæge dr. med., Køge

12.15-13.15 Frokost

13.15-14.00 IRF’s værktøjskasse til medicingennemgang

Dorte Glintborg, farmaceut og Bjørn Krølner, speciallæge i Alm. Med.

14.00-15.15 Paneldebat om implementering af medicingennemgang

Alle

15.15-15.35 Kaffepause

15.35-16.05 RADS, status og fremtidige planer - Hanne Rolighed Christensen,

overlæge Klinisk Farmakologisk afd. BBH

09.05 - 09.25 Sammenhæng mellem den nye landsoverenskomst og indsatser

på lægemiddelområdet. Bente Overgaard Larsen, farmaceut og

Merete Willemoes Nielsen, farmaceut, Syddanmark

09.25 - 09.45 Polyfarmaci, Region H - og andre kommende indsatser som følge

af evaluering af Medicinfunktionens indsatser

Lone Due, farmaceut og Bente Kirkeby, farmaceut

09.45 - 10.05 LME’s aktiviteter 2011/2012 Nordjylland

Kirsten Nielsen, farmaceut og Marianne Siersbæk, farmaceut

10.05 - 10.25 Polyfarmaci - Sjælland - Kirsten Schæfer, farmaceut

10.25 - 10.50 Kaffepause

10.50 - 12.00 Fælles diskussion - Alle

12.00 - 13.00 Frokost og farvel

16.05-16.30 Kommunikation om skift af lægemiddel

Marianne Møller, farmaceut

16.30 Socialt arrangement

19.00 MIDDAG !

More magazines by this user
Similar magazines